Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện

(LĐTĐ) Với chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế”, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa xây dựng Dự thảo Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, ban hành mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người dân tham gia BHXH tự nguyện.
Điểm tựa an sinh ổn định cuộc sống Không còn là hộ cận nghèo, có được ưu đãi mức đóng BHXH tự nguyện? Tháng 5/2022: Cả nước có thêm 105.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Đề xuất hỗ trợ gần 182 tỷ đồng cho người tham gia

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa xây dựng Dự thảo Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia trên địa bàn Thành phố (giai đoạn 2022-2025). Thời gian thực hiện: Từ 1/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện
Tham gia BHXH tự nguyện sẽ giúp người dân khu vực lao động phi chính thức được đảm bảo cuộc sống khi về già.

Theo Dự thảo, đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1/1/2018 trở đi;

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người lao động giúp việc gia đình; người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương;

Xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình;

Người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm).

Người tham gia khác; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 5/9/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Về mức hỗ trợ, người tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Cụ thể: Hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ nghèo; hỗ trợ thêm 25% mức đóng BHXH tự nguyện đối với người thuộc hộ cận nghèo; hỗ trợ thêm 10% mức đóng BHXH tự nguyện đối với các đối tượng khác. (Mức hỗ trợ này ngoài mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được quy định tại Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ).

Về nguồn kinh phí, sẽ lấy từ ngân sách các quận, huyện, thị xã. Riêng năm 2022, đối với các quận, huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, Sở Tài chính tổng hợp báo cáo bố trí bổ sung vào tháng 10/2022.

Theo tính toán của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, dự kiến kinh phí hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2025 là 181,966 tỷ đồng.

Thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố với công tác an sinh

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Nghị quyết, Tờ trình nêu rõ: Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH và Chương trình số 08-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025 là đến năm 2025, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt trên 3% lực lượng lao động trong độ tuổi tương ứng 150.000 người và đến năm 2030, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 10% lực lượng lao động trong độ tuổi tương ứng 510.000 người.

Hà Nội: Đề xuất hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH tự nguyện
Thời gian qua, BHXH và Bưu điện thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt ra quân, tích cực tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình tới người dân trên địa bàn Thủ đô.

Thành phố Hà Nội khẳng định: Việc hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện từ Ngân sách Nhà nước thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền Thành phố trong việc phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm và bền vững, không ngừng nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, để người dân tin tưởng các chính sách an sinh, xã hội của Thành phố, tạo động lực từ đó làm tiền đề, tạo thói quen cho người dân tự nguyện tham gia BHXH để đảm bảo cuộc sống khi về già.

Do đó, bên cạnh việc giữ vững số người đang tham gia BHXH tự nguyện, trong 9 năm còn phải tăng mới ít nhất 446.696 người, tương ứng mỗi năm phải tăng mới 49.632 người.

Bên cạnh đó, do tiêu chí xác định mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng lên 1.500.000 đồng từ 1/1/2022, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu tăng từ 154.000 đồng/tháng lên 330.000 đồng/tháng (tăng 2,14 lần) nên khó khăn trong việc vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

Cũng theo Tờ trình, việc hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện từ ngân sách Thành phố là phù hợp với chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế” của Thành phố.

Bởi, người lao động khi hết tuổi lao động không có lương hưu sẽ là một gánh nặng cho Ngân sách khi nhóm này bước vào nhóm người cao tuổi: Đó là phải chi trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho đối tượng người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (hiện nay Ngân sách Thành phố đang hỗ trợ cho 92.961 đối tượng người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên ko có lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng với mức hỗ trợ là 440.000 đồng/người/tháng và tiền mua thẻ bảo hiểm y tế là 67.050 đồng/người/tháng, mỗi năm ngân sách phải hỗ trợ cho nhóm đối tượng này khoảng 565 tỷ đồng/năm).

Đồng thời, chính sách hỗ trợ này sẽ giảm áp lực tài chính của người tham gia BHXH tự nguyện, từ đó khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện trong giai đoạn hiện nay (khi cả nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, mức sống và thu nhập của người dân bị giảm sút, số lượng người tham gia BHXH tự nguyện không đạt mục tiêu Trung ương đề ra) và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Chia sẻ với phóng viên về chủ trương trên của thành phố Hà Nội, bà Trần Thị Tính (huyện Sóc Sơn) cho biết: Nếu chính sách và mức hỗ trợ trên được Thành phố thông qua, sẽ thực sự tạo động lực cho người dân khi tham gia BHXH tự nguyện.

"Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, hai vợ chồng đều không có việc làm ổn định nên rất muốn tham gia BHXH tự nguyện để sau này có tiền lo cho bản thân, không phải phụ thuộc vào con cái. Mặc dù đã được tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, nhưng năm nay mức đóng tăng lên gấp hơn 2 lần, nên gia đình chúng tôi gặp khó khăn trong việc lo kinh phí. Nếu được Thành phố hỗ trợ thêm, chúng tôi sẽ cố gắng cân đối tài chính để tham gia", bà Tính cho biết.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 7/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) ...
Mê Linh: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2022

Mê Linh: Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách Nhà nước năm 2022

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế huyện Mê Linh tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Phát huy những kết quả đã ...
Trên 26,3 triệu tài khoản đã đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID

Trên 26,3 triệu tài khoản đã đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31/7/2022, trên toàn quốc đã có trên 26,3 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được ...
Phấn đấu hoàn thành đoạn trên cao đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội chậm nhất cuối năm 2022

Phấn đấu hoàn thành đoạn trên cao đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội chậm nhất cuối năm 2022

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn - Ga Hà Nội sáng 7/8, Thủ ...
Nữ doanh nhân với hành trình phát triển “Kinh tế xanh” Thủ đô

Nữ doanh nhân với hành trình phát triển “Kinh tế xanh” Thủ đô

Phụ nữ là lực lượng lao động chủ chốt trong ngành kinh tế nông nghiệp của Thủ đô. Trong nhiều năm qua, nhiều mô hình phát triển kinh tế do ...
Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn

Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn

Mưa lớn và lũ lụt những ngày qua đang gây ra những hậu quả nghiêm trọng tại Pakistan, buộc chính phủ nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp ...
Xuất khẩu dệt may năm 2022: Mục tiêu 43 tỷ USD khó khả thi

Xuất khẩu dệt may năm 2022: Mục tiêu 43 tỷ USD khó khả thi

Những tháng cuối năm 2022, thị trường thế giới với nhiều biến động khó lường đang đặt ra không ít thách thức cho các DN xuất khẩu dệt may Việt ...

Tin khác

Trên 26,3 triệu tài khoản đã đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID

Trên 26,3 triệu tài khoản đã đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến ngày 31/7/2022, trên toàn quốc đã có trên 26,3 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân được đăng ký, phê duyệt (dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID), trong đó có 737.807 người với 1.354.110 lượt sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh BHYT.
Hơn 7,6 triệu lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong 7 tháng đầu năm

Hơn 7,6 triệu lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong 7 tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, 7 tháng đầu năm, số người hưởng các chế độ BHXH trên toàn quốc là 7.622.562 lượt người, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2021.
Đã xác nhận cho hơn 3,1 triệu lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

Đã xác nhận cho hơn 3,1 triệu lao động được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà

(LĐTĐ) Ngày 4/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đến nay, toàn ngành đã xác nhận cho 3.132.138 người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, để được hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.
Hà Nội: Gần 200 doanh nghiệp bị loại khỏi danh sách khen thưởng vì nợ đóng, không tham gia BHXH

Hà Nội: Gần 200 doanh nghiệp bị loại khỏi danh sách khen thưởng vì nợ đóng, không tham gia BHXH

(LĐTĐ) Để đảm bảo không bỏ sót doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) được vinh danh, khen thưởng năm 2022, BHXH thành phố Hà Nội đã tham gia xác nhận danh sách các doanh nghiệp, đơn vị được đề nghị, qua đó, ghi nhận có 182 doanh nghiệp thuộc diện nợ đóng BHXH, không tham gia BHXH.
Sẽ sớm "gỡ vướng" cho các bệnh viện liên quan đến bảo hiểm y tế

Sẽ sớm "gỡ vướng" cho các bệnh viện liên quan đến bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ trì làm việc với Bộ Y tế cùng lãnh đạo các Sở Y tế và các bệnh viện, trên tinh thần: Ưu tiên quyền lợi của người đến khám, điều trị bệnh lên hàng đầu.
Hà Nội: Hơn 470 cơ sở y tế đã thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip

Hà Nội: Hơn 470 cơ sở y tế đã thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng Căn cước công dân gắn chip

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội cho biết: Đến nay, Hà Nội đã có hơn 470 cơ sở thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, với khoảng 25.540 lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD thành công.
Chín đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm xã hội

Chín đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Nhằm giảm áp lực tài chính cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, từ đó khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện, góp phần đảm bảo phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, từ 1/8/2022, người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được hỗ trợ tiền đóng BHXH.
Gần 2,7 triệu người lao động đã được xác nhận hồ sơ để hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà

Gần 2,7 triệu người lao động đã được xác nhận hồ sơ để hưởng tiền hỗ trợ thuê nhà

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, tính đến ngày 26/7, toàn ngành BHXH đã xác nhận gần 2,7 triệu hồ sơ để người lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ.
Người dân có thể sử dụng Căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Người dân có thể sử dụng Căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, hiện nay, về cơ bản người dân đã có thể sử dụng Căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Hưng Yên: Khẩn trương giải quyết các hồ sơ còn tồn, sót liên quan đến người có công

Hưng Yên: Khẩn trương giải quyết các hồ sơ còn tồn, sót liên quan đến người có công

(LĐTĐ) Ngày 26/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022).
Xem thêm
Phiên bản di động