Hà Nội: Công tác tư pháp được triển khai bài bản, hiệu quả

(LĐTĐ) Nhờ việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp của thành phố Hà Nội được triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp dư luận xã hội quan tâm đã được các cơ quan tư pháp Thành phố khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh.
Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân Tích cực triển khai xây dựng quốc lộ 6 để huyện Chương Mỹ bứt phá

Đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội, thực hiện Kết luận số 84-KL/TƯ ngày 29/1/2020 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; Chương trình số 33-CTr/BCĐ ngày 5/1/2022 của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy về “Trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2022”, hoạt động Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy 6 tháng đầu năm 2022 có nhiều đổi mới.

Hà Nội: Công tác tư pháp được triển khai bài bản, hiệu quả
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Các cơ quan tư pháp của thành phố Hà Nội đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của cấp mình, ngành mình theo đúng yêu cầu, mục đích đề ra.

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp đã được Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp các quận, huyện, thị ủy; cấp ủy các cơ quan tư pháp, các cơ quan, tổ chức liên quan tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả.

Cùng với việc xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố đã ban hành báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô và đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Chủ động chỉ đạo, tổ chức xây dựng dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách Luật Thủ đô (sửa đổi), đề cương dự thảo Luật Thủ đô.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cũng đã được Ban Chỉ đạo triển khai sâu rộng, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác cải cách hành chính của các cơ quan tư pháp thành phố được đẩy mạnh.

Hà Nội: Công tác tư pháp được triển khai bài bản, hiệu quả
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện nghiêm túc, chưa phát hiện dấu hiệu oan, sai; bảo đảm thực hiện đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng tiếp tục có những chuyển biến tích cực: Tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt cao (87,6%); các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được khám phá nhanh (đạt 98,2%), vượt chỉ tiêu do Quốc hội và Bộ Công an đề ra. Tỷ lệ truy tố đúng thời hạn, truy tố bị can đúng tội đạt 100%...

Nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án tham nhũng đã được các cơ quan tư pháp Thành phố khẩn trương tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng yêu cầu chính trị chung, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Đáng chú ý, các cơ quan tham gia Quy chế phối hợp liên ngành đã thực hiện tốt chế độ báo cáo việc tiếp nhận, giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm, kịp thời trao đổi, phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng

Phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội, ngày 7/4, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan của Thành phố, đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hà Nội: Công tác tư pháp được triển khai bài bản, hiệu quả
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức phát biểu tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan tư pháp, hoạt động của các cơ quan khối nội chính đã góp phần rất quan trọng vào giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Qua đó cũng cho thấy sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy và ban chỉ đạo cải cách tư pháp các quận, huyện, thị ủy; sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan tư pháp, các sở, ban, ngành liên quan của thành phố, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Dù vậy, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, vẫn còn một số tồn tại trong công tác cải cách tư pháp của Thành phố, như: Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong Ban Chỉ đạo có lúc, có nơi chưa kịp thời; một số xã, phường chưa thực sự quan tâm, chưa bố trí đủ cán bộ tư pháp chuyên trách theo quy định… Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo sớm có giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Nêu những phương hướng triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Chỉ đạo tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Thành ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo cần phấn đấu nâng tỷ lệ xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tỷ lệ khám phá trọng án...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố tiếp tục phối hợp với Bộ Tư pháp nghiên cứu, đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những vi phạm; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch “Hệ thống trụ sở làm việc của các cơ quan tư pháp thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn 2050”…

Hà Nội: Công tác tư pháp được triển khai bài bản, hiệu quả
Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy Hà Nội họp đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 5/12/2017 của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, hành chính”. Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp số 01/QC-LN ngày 21/4/2017 giữa 10 sở, ngành Thành phố trong việc cung cấp, trao đổi thông tin tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn Thành phố để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy năm 2022, bảo đảm tiến độ, thực hiện chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, nhiệm vụ của Đảng bộ Thủ đô thời gian tới đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các sở, ngành, đơn vị. Do đó, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Thành ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kết quả, kinh nghiệm; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo tiếp tục chủ động thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp năm 2022.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

(LĐTĐ) Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ đề xuất chưa nên thực hiện tự chủ ở các bệnh viện tuyến cuối, vì đây là bệnh viện đầu ngành, ...
TP.HCM: Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH

TP.HCM: Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH

(LĐTĐ) Tình hình trốn đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua diễn ra ...
Bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn

Bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn xã Lam Điền thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tổ chức bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt. Đây là công trình ...
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập

(LĐTĐ) Ngày 19/8 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong ...
WHO cập nhật mới nhất về vaccine Covid-19 mũi 4

WHO cập nhật mới nhất về vaccine Covid-19 mũi 4

Vaccine COVID-19 mũi 4 (mũi tiêm nhắc lại thứ hai) được khuyến nghị cho những người có nguy cơ, theo WHO.
Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tháng Tám 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân ta vùng lên tiến ...
Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng ...

Tin khác

Tạo bước đột phá về "văn hóa" công vụ để công tác CCHC hiệu quả cao hơn

Tạo bước đột phá về "văn hóa" công vụ để công tác CCHC hiệu quả cao hơn

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, bản chất cải cách hành chính (CCHC) là thái độ của cán bộ, công chức chính quyền với người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở thiết kế quy trình giải quyết công việc phù hợp.
Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô: Phát huy tiềm năng, khơi thông lợi thế

Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô: Phát huy tiềm năng, khơi thông lợi thế

(LĐTĐ) Là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp ít nhất 8-10% GRDP kinh tế Thủ đô.
Câu chuyện về nữ trưởng thôn

Câu chuyện về nữ trưởng thôn

(LĐTĐ) Đảm nhiệm cương vị trưởng thôn suốt gần 20 năm, đối với nam giới, chuyện “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” đã vất vả, thì với phụ nữ, điều này dường như còn khó khăn hơn bội phần. Dù vậy, bà Kiều Thị Hoạt (Trưởng thôn Cua Chu, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) vẫn đam mê, trách nhiệm với việc làng, việc xã, được nhân dân tin yêu, quý mến.
Đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

Đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

(LĐTĐ) Chiều 17/8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng, trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, cán bộ lão thành cách mạng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh: Nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh: Nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Trong 7 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong đó, nổi bật phải kể đến hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế.
Huyện đoàn Quốc Oai khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái

Huyện đoàn Quốc Oai khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái

(LĐTĐ) Mới đây, Huyện đoàn Quốc Oai đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái cho hai hộ gia đình tại xã Phượng Cách và xã Cấn Hữu.
Kỳ họp thứ chín HĐND thành phố Hà Nội dự kiến khai mạc ngày 12/9/2022

Kỳ họp thứ chín HĐND thành phố Hà Nội dự kiến khai mạc ngày 12/9/2022

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 35/TB-HĐND về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến, kỳ họp tổ chức trong 1,5 ngày (từ ngày 12 đến 13/9/2022).
Hà Nội tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường xong trước ngày 20/9

Hà Nội tổ chức rà soát, kiểm tra 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường xong trước ngày 20/9

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh về văn hóa, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), an ninh trật tự đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, xong trước ngày 20/9/2022.
Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội phụ nữ cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác nâng cao năng lực cán bộ Hội, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội phụ nữ quận Tây Hồ quan tâm chỉ đạo sâu sát, đảm bảo hiệu quả. Để nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở, vừa qua Hội phụ nữ quận đã tổ chức toạ đàm “Những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cơ sở”.
Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Lễ Quốc khánh

Hà Nội thông báo về việc treo cờ Tổ quốc dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Lễ Quốc khánh

(LĐTĐ) Từ ngày 18/8 đến hết ngày 20/8 và từ ngày 1/9 đến hết ngày 3/9, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc.
Xem thêm
Phiên bản di động