Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội có 3.711 hội có tính chất hội quần chúng được tổ chức từ Thành phố đến cơ sở, hoạt động đa dạng, phong phú, trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có 19 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên phạm vi Thành phố. Những năm qua, các hội quần chúng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ Thành phố giao, góp phần xây dựng, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, những nhiệm vụ của Nhà nước cũng như tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tháo các "điểm nghẽn" đầu tư công để kinh tế Thủ đô phát triển Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022

Tổ chức hội đa dạng, đáp ứng nhu cầu phát triển

Ngày 1/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” và “Đề án Quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án 103) đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo sự đồng thuận xã hội
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành cho biết, trên địa bàn Thành phố có trên 3.711 hội quần chúng, trong đó có 159 hội hoạt động trong phạm vi Thành phố; 347 hội hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã; 3.205 hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn. Các tổ chức hội rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng quần chúng và đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.

Theo đồng chí Trịnh Huy Thành, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên phạm vi Thành phố có 19 hội; hoạt động trên phạm vi quận, huyện, thị xã có 143 hội; hoạt động trên phạm vi xã, phường, thị trấn có 1.552 hội. Đối với các Hội được giao biên chế, ngân sách Thành phố cấp theo số biên chế và hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động đối với nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, các Hội đều được bố trí trụ sở, văn phòng làm việc.

Về công tác quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Huy Thành thông tin, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này; Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động, giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, thống nhất quản lý nhà nước về hội trên địa bàn Thành phố.

“Phần lớn các hội đều xây dựng Điều lệ hội được UBND Thành phố và cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về Hội...”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết.

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo sự đồng thuận xã hội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, hoạt động của các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn Thành phố, trong những năm vừa qua, đã có những đóng góp đáng kể trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và các địa phương trên địa bàn, góp phần không nhỏ vào việc ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển chung của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực xã hội, đối ngoại nhân dân và đóng góp tích cực xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là trong thời gian dài chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành, một số hội hoạt động còn mang tính hình thức, khả năng thu hút hội viên còn thấp; còn thụ động trong việc tạo nguồn kinh phí hoạt động... Từ thực tiễn đặt ra, Thành ủy Hà Nội đã nêu 4 bài học kinh nghiệm, 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trong thời gian tới và 3 kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác Trung ương.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý nhà nước

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác và đại diện các sở, ngành Thành phố, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ về tổ chức, hoạt động, những kết quả đạt được, những vấn đề còn bất cập, hạn chế cũng như kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo sự đồng thuận xã hội
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành báo cáo tại buổi làm việc

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Đề án 103 với Thành ủy Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thực hiện các chủ trương mới của Trung ương liên quan đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm, tăng cường lãnh đạo đối với hoạt động của các hội quần chúng; ngay từ năm 2013, Thành ủy Hà Nội đã có Thông tri số 10, UBND Thành phố có Quyết định số 34-QĐ/UBND, quy định rõ về tổ chức và hoạt động của các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung vào năm 2021...

Đánh giá cao hoạt động của các hội quần chúng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, các hội quần chúng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ Thành phố giao, góp phần xây dựng, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, những nhiệm vụ của Nhà nước cũng như tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các hội quần chúng; tiếp tục cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương trong công tác này; chỉ đạo UBND Thành phố tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội quần chúng.

Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến kiến nghị Trung ương nên ban hành một Quy chế mẫu đối với các hội quần chúng; nghiên cứu sửa Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội...

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo sự đồng thuận xã hội
Quang cảnh buổi làm việc

Nhấn mạnh những kết quả đạt được tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc xây dựng các đề án, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cũng bày tỏ ấn tượng đối với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để các hội quần chúng hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Phạm Tất Thắng mong muốn, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các hội quần chúng hoạt động hiệu quả hơn nữa, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo, gửi về đoàn công tác, trong đó, nêu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tiếp nhận cam kết tài trợ hơn 1.000 tỷ đồng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn

Tiếp nhận cam kết tài trợ hơn 1.000 tỷ đồng cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn

(LĐTĐ) Ngày 4/12, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chủ trì lễ ký kết biên bản thỏa thuận tài trợ công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn giữa Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP.HCM và Công ty Cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood.
Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa tầng, toàn diện, bền vững

Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa tầng, toàn diện, bền vững

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chính sách xã hội là chính sách chăm lo cho con người; là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội. Mục tiêu đến năm 2023 là hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế...
Khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh

Khơi dậy niềm tin, khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh

(LĐTĐ) Sáng 4/12, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.
Xuất khẩu nông lâm sản của Hà Nội đạt 1,345 tỷ USD

Xuất khẩu nông lâm sản của Hà Nội đạt 1,345 tỷ USD

(LĐTĐ) Thông tin tại hội nghị kết nối thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông sản năm 2023, 9 tháng năm 2023, xuất khẩu nông lâm sản của Hà Nội đạt 1,345 triệu USD. Trong đó, hàng nông sản đạt 777 triệu USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ.
Hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII)

Hơn 1,4 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII)

(LĐTĐ) Sáng 4/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Hà Nội thu hút thêm 2,659 tỷ USD vốn FDI

Hà Nội thu hút thêm 2,659 tỷ USD vốn FDI

(LĐTĐ) Trong tháng 11/2023, Hà Nội đã thu hút 49,7 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó có 33 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 13,9 triệu USD. Tính chung 11 tháng qua, Hà Nội đã thu hút thêm 2,659 tỷ USD vốn FDI gồm: Đăng ký cấp mới 378 dự án với số vốn đạt 335 triệu USD; 157 lượt dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 270 triệu USD; 299 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 2,054 tỷ USD.
11 tháng, Hà Nội giải quyết việc làm cho 200.280 lao động

11 tháng, Hà Nội giải quyết việc làm cho 200.280 lao động

(LĐTĐ) Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, 11 tháng của năm 2023, thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 200.280 lao động, đạt 123,6% kế hoạch giao trong năm. Ước hết năm 2023, Hà Nội sẽ tạo việc làm mới cho 212.000/162.000 lao động, đạt 130% kế hoạch giao trong năm.

Tin khác

Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

(LĐTĐ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 liền 7 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Hà Nội xây dựng 28 mô hình điểm về chuyển đổi số

Hà Nội xây dựng 28 mô hình điểm về chuyển đổi số

(LĐTĐ) Kế hoạch được triển khai bằng 28 mô hình trong thời gian từ tháng 11/2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.
Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Thành phố duy trì và vận hành ổn định hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống hòm thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp; hệ thống thông tin báo cáo, triển khai cấp hơn 39 nghìn chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch điện tử.
Hiện đại hóa bộ phận “một cửa” vì người dân và doanh nghiệp

Hiện đại hóa bộ phận “một cửa” vì người dân và doanh nghiệp

Nhiều năm qua, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận “một cửa”) trên địa bàn thành phố Hà Nội hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, đầu tháng 1/2023, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Huyện Hoài Đức: Nhắc hẹn, trả thủ tục hành chính ngoài giờ làm việc cho dân

Huyện Hoài Đức: Nhắc hẹn, trả thủ tục hành chính ngoài giờ làm việc cho dân

(LĐTĐ) Từ tháng 1/2023 đến nay, đã có 86 lượt tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận/Giấy phép hết thời hạn sử dụng và 1.355 trường hợp đăng ký hộ kinh doanh cần thực hiện thủ tục đăng ký thuế tại cơ quan Thuế được công chức nhắc hẹn, giúp công dân kịp thời hoàn thiện hồ sơ, tránh phải nộp phạt.
Luật Thủ đô là cơ sở pháp lý để hướng đến khát vọng xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại

Luật Thủ đô là cơ sở pháp lý để hướng đến khát vọng xây dựng Hà Nội văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Sáng 1/12, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và các đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội thuộc Đơn vị bầu cử số 10 đã tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với cử tri huyện Sóc Sơn sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Mê Linh đồng loạt triển khai 8 mũi thi công dự án đường Vành đai 4

Mê Linh đồng loạt triển khai 8 mũi thi công dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Những ngày này, công trường thi công dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô (đoạn qua huyện Mê Linh) rộn rã tiếng máy móc, thiết bị với 8 mũi thi công được triển khai.
Cần chính sách ưu tiên thực sự đột phá để phát triển nông nghiệp Thủ đô

Cần chính sách ưu tiên thực sự đột phá để phát triển nông nghiệp Thủ đô

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, nông nghiệp Hà Nội phải mang gương mặt mới: Nông nghiệp đô thị, nông nghiệp vùng ven đô, nông nghiệp trong lòng Thủ đô. Hà Nội cần có các giải pháp mạnh mẽ hơn để tạo bước đột phá, tạo sự khác biệt và là động lực phát triển nông nghiệp cho các tỉnh khác.
Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội: Sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội: Sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu

(LĐTĐ) Chiều 30/11, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên đã chủ trì buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.
Xem thêm
Phiên bản di động