Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội có 3.711 hội có tính chất hội quần chúng được tổ chức từ Thành phố đến cơ sở, hoạt động đa dạng, phong phú, trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có 19 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên phạm vi Thành phố. Những năm qua, các hội quần chúng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ Thành phố giao, góp phần xây dựng, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, những nhiệm vụ của Nhà nước cũng như tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tháo các "điểm nghẽn" đầu tư công để kinh tế Thủ đô phát triển Bí thư Thành ủy Hà Nội: Quá trình đô thị hóa phải đảm bảo sinh kế cho người dân Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022

Tổ chức hội đa dạng, đáp ứng nhu cầu phát triển

Ngày 1/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo xây dựng “Đề án nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” và “Đề án Quy chế hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ” (gọi tắt là Ban Chỉ đạo Đề án 103) đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo sự đồng thuận xã hội
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành cho biết, trên địa bàn Thành phố có trên 3.711 hội quần chúng, trong đó có 159 hội hoạt động trong phạm vi Thành phố; 347 hội hoạt động trong phạm vi quận, huyện, thị xã; 3.205 hội hoạt động trong phạm vi xã, phường, thị trấn. Các tổ chức hội rất đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng quần chúng và đóng góp vào sự phát triển của Thủ đô.

Theo đồng chí Trịnh Huy Thành, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hoạt động trên phạm vi Thành phố có 19 hội; hoạt động trên phạm vi quận, huyện, thị xã có 143 hội; hoạt động trên phạm vi xã, phường, thị trấn có 1.552 hội. Đối với các Hội được giao biên chế, ngân sách Thành phố cấp theo số biên chế và hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động đối với nhiệm vụ được giao. Nhìn chung, các Hội đều được bố trí trụ sở, văn phòng làm việc.

Về công tác quản lý nhà nước đối với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng chí Trịnh Huy Thành thông tin, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác này; Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động, giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trong việc tham mưu, thống nhất quản lý nhà nước về hội trên địa bàn Thành phố.

“Phần lớn các hội đều xây dựng Điều lệ hội được UBND Thành phố và cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật về Hội...”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội cho biết.

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo sự đồng thuận xã hội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi làm việc

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, hoạt động của các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn Thành phố, trong những năm vừa qua, đã có những đóng góp đáng kể trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của Thành phố và các địa phương trên địa bàn, góp phần không nhỏ vào việc ổn định tình hình chính trị, an ninh trật tự, an sinh xã hội, thúc đẩy sự phát triển chung của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực xã hội, đối ngoại nhân dân và đóng góp tích cực xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đặc biệt là trong thời gian dài chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Trịnh Huy Thành, một số hội hoạt động còn mang tính hình thức, khả năng thu hút hội viên còn thấp; còn thụ động trong việc tạo nguồn kinh phí hoạt động... Từ thực tiễn đặt ra, Thành ủy Hà Nội đã nêu 4 bài học kinh nghiệm, 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn trong thời gian tới và 3 kiến nghị, đề xuất với đoàn công tác Trung ương.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý nhà nước

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác và đại diện các sở, ngành Thành phố, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã trao đổi, thảo luận, chia sẻ về tổ chức, hoạt động, những kết quả đạt được, những vấn đề còn bất cập, hạn chế cũng như kiến nghị, đề xuất để nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo sự đồng thuận xã hội
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Trịnh Huy Thành báo cáo tại buổi làm việc

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, buổi làm việc của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Đề án 103 với Thành ủy Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thực hiện các chủ trương mới của Trung ương liên quan đến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho biết, trong những năm qua, Thành ủy Hà Nội đặc biệt quan tâm, tăng cường lãnh đạo đối với hoạt động của các hội quần chúng; ngay từ năm 2013, Thành ủy Hà Nội đã có Thông tri số 10, UBND Thành phố có Quyết định số 34-QĐ/UBND, quy định rõ về tổ chức và hoạt động của các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và tiếp tục được sửa đổi, bổ sung vào năm 2021...

Đánh giá cao hoạt động của các hội quần chúng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, các hội quần chúng cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ Thành phố giao, góp phần xây dựng, tạo sự đồng thuận xã hội để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, những nhiệm vụ của Nhà nước cũng như tham gia góp ý xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, trong thời gian tới, Thành ủy Hà Nội sẽ chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của các hội quần chúng; tiếp tục cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương trong công tác này; chỉ đạo UBND Thành phố tiếp tục tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội quần chúng.

Bên cạnh đó, để tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các hội quần chúng, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến kiến nghị Trung ương nên ban hành một Quy chế mẫu đối với các hội quần chúng; nghiên cứu sửa Nghị định 45/2010/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội...

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo sự đồng thuận xã hội
Quang cảnh buổi làm việc

Nhấn mạnh những kết quả đạt được tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc xây dựng các đề án, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cũng bày tỏ ấn tượng đối với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để các hội quần chúng hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Phạm Tất Thắng mong muốn, trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để các hội quần chúng hoạt động hiệu quả hơn nữa, đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện báo cáo, gửi về đoàn công tác, trong đó, nêu rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức và quy chế hoạt động của các hội quần chúng trên địa bàn.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

Bệnh viện Bạch Mai đề xuất xin dừng thí điểm tự chủ toàn diện

(LĐTĐ) Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ đề xuất chưa nên thực hiện tự chủ ở các bệnh viện tuyến cuối, vì đây là bệnh viện đầu ngành, ...
TP.HCM: Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH

TP.HCM: Xử lý nghiêm hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH

(LĐTĐ) Tình hình trốn đóng, nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thời gian qua diễn ra ...
Bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn

Bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn xã Lam Điền thuộc Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã tổ chức bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt. Đây là công trình ...
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong bối cảnh hội nhập

(LĐTĐ) Ngày 19/8 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về hoạt động công đoàn trong ...
WHO cập nhật mới nhất về vaccine Covid-19 mũi 4

WHO cập nhật mới nhất về vaccine Covid-19 mũi 4

Vaccine COVID-19 mũi 4 (mũi tiêm nhắc lại thứ hai) được khuyến nghị cho những người có nguy cơ, theo WHO.
Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Biểu tượng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Tháng Tám 1945, chớp thời cơ “ngàn năm có một”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh, nhân dân ta vùng lên tiến ...
Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Phát huy giá trị vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám

Cách đây 77 năm, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng ...

Tin khác

Hà Nội: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 258 cán bộ lãnh đạo, quản lý

Hà Nội: Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 258 cán bộ lãnh đạo, quản lý

(LĐTĐ) Tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, ngày 18/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với 258 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý (lớp thứ ba).
Tạo bước đột phá về "văn hóa" công vụ để công tác CCHC hiệu quả cao hơn

Tạo bước đột phá về "văn hóa" công vụ để công tác CCHC hiệu quả cao hơn

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, bản chất cải cách hành chính (CCHC) là thái độ của cán bộ, công chức chính quyền với người dân và doanh nghiệp, trên cơ sở thiết kế quy trình giải quyết công việc phù hợp.
Quận ủy Ba Đình tổ chức trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng

Quận ủy Ba Đình tổ chức trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng

(LĐTĐ) Ngày 18/8, Quận ủy Ba Đình trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành trên địa bàn quận. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự, trao Huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.
Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô: Phát huy tiềm năng, khơi thông lợi thế

Phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô: Phát huy tiềm năng, khơi thông lợi thế

(LĐTĐ) Là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, Hà Nội đặt mục tiêu phát triển toàn diện ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có đóng góp ít nhất 8-10% GRDP kinh tế Thủ đô.
Câu chuyện về nữ trưởng thôn

Câu chuyện về nữ trưởng thôn

(LĐTĐ) Đảm nhiệm cương vị trưởng thôn suốt gần 20 năm, đối với nam giới, chuyện “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” đã vất vả, thì với phụ nữ, điều này dường như còn khó khăn hơn bội phần. Dù vậy, bà Kiều Thị Hoạt (Trưởng thôn Cua Chu, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) vẫn đam mê, trách nhiệm với việc làng, việc xã, được nhân dân tin yêu, quý mến.
NSND Trung Hiếu: Đích đến của nền công nghiệp văn hoá chính là khán giả

NSND Trung Hiếu: Đích đến của nền công nghiệp văn hoá chính là khán giả

(LĐTĐ) Nêu ví dụ một số tác phẩm điện ảnh, sân khấu của các nước trên thế giới đã khiến vô vàn khán giả trầm trồ kinh ngạc về chất lượng nghệ thuật, về thẩm mỹ, về sự tân tiến của các kỹ xảo, của các kỹ thuật công nghệ được ứng dụng trong các tác phẩm, Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội khẳng định, đích đến, mục đích cuối cùng của một chuỗi các khâu của nền công nghiệp văn hoá chính là khán giả. Việc làm khán giả ấn tượng, hài lòng và đam mê nghệ thuật đến từ những chi tiết nhỏ (từ không gian, dịch vụ, nhân sự ...) cho đến chất lượng nghệ thuật của các tác phẩm.
Đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

Đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa nhận Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng

(LĐTĐ) Chiều 17/8, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến nhà riêng, trao tặng Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng cho đồng chí Mai Vy, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, cán bộ lão thành cách mạng.
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh: Nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh: Nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Trong 7 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mê Linh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội và các nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong đó, nổi bật phải kể đến hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ phát triển kinh tế.
Huyện đoàn Quốc Oai khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái

Huyện đoàn Quốc Oai khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái

(LĐTĐ) Mới đây, Huyện đoàn Quốc Oai đã tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao 2 nhà nhân ái cho hai hộ gia đình tại xã Phượng Cách và xã Cấn Hữu.
Kỳ họp thứ chín HĐND thành phố Hà Nội dự kiến khai mạc ngày 12/9/2022

Kỳ họp thứ chín HĐND thành phố Hà Nội dự kiến khai mạc ngày 12/9/2022

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 35/TB-HĐND về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) của HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến, kỳ họp tổ chức trong 1,5 ngày (từ ngày 12 đến 13/9/2022).
Xem thêm
Phiên bản di động