M
08:03 | 05/10/2019

Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội

(LĐTĐ) Vừa qua, tại phiên họp giao ban trực tuyến công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định 3 tháng cuối năm là những tháng nước rút của năm, bứt phá để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển của Thành phố trong cả nhiệm kỳ.  

ha no i phan dau hoan thanh va vuot ke hoach cac chi tieu tang truong kinh te xa ho i Đưa vẻ đẹp Hà Nội đến với thế giới thông qua ký họa
ha no i phan dau hoan thanh va vuot ke hoach cac chi tieu tang truong kinh te xa ho i Hà Nội tiếp tục thí điểm dịch vụ iParking trong hoạt động trông giữ phương tiện

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, quyết liệt. Kinh tế vĩ mô của Hà Nội tiếp tục giữ đà ổn định, nổi bật, có một số chỉ tiêu tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ như: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 185.031 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán (tăng 14,3% so với cùng kỳ); chi ngân sách địa phương ước thực hiện 46.004 tỷ đồng, đạt 45,5% dự toán; kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn đạt 12,45 tỷ USD, tăng 20,4%; Hà Nội đã đón 21,55 triệu lượt khách du lịch, tăng 9,5% (cùng kỳ tăng 9,2%). Trong đó, khách quốc tế đạt 4,71 triệu lượt, tăng 10,1% (khách quốc tế có lưu trú đạt 3,31 triệu lượt, tăng 7,3%).

Bên cạnh đó, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thu hút đầu tư đạt kết quả cao. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 245,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% (cùng kỳ tăng 10,3%). Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước ngoài về thu hút đầu tư đạt 6,23 tỷ USD . Công tác xây dựng nông thôn mới cũng được Thành phố đẩy mạnh. Đến nay, đã có 06 huyện và 325/386 xã (84,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

ha no i phan dau hoan thanh va vuot ke hoach cac chi tieu tang truong kinh te xa ho i
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục làm tốt công tác phòng bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thành phố còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục như: tỷ lệ giải ngân xây dựng cơ bản còn thấp; chất lượng không khí suy giảm mạnh trong thời gian chuyển mùa; vi phạm trật tự xây dựng vẫn diễn biến phức tạp; việc ùn ứ giao thông có xu hướng diễn ra thường xuyên hơn. Đáng lưu ý, tình hình tội phạm chưa có dấu hiệu giảm; phạm pháp hình sự tăng cao hơn cùng kỳ; số vụ cháy giảm so với cùng kỳ, song đã xảy ra một số vụ cháy lớn, tăng thiệt hại về người và tài sản trong khi nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn cao.

Tại phiên họp giao ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quý III năm 2019 vừa qua đã xác định, 3 tháng cuối năm là những tháng nước rút của năm 2019, năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu phát triển của Thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các cấp, ngành Thành phố xây dựng kế hoạch quán triệt thực hiện quyết liệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Chính phủ đã ban hành trong tháng 9/2019. Tập trung hoàn thiện các báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Chuẩn bị tốt các báo cáo trình tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố; báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân Thành phố vào tháng 10/2019, kỳ họp thường kỳ cuối năm 2019 Hội đồng nhân dân Thành phố cũng như kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố các cấp.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Năm chủ đề công tác 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; Chương trình hành động số 12 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, xác định rõ các mục tiêu, phương hướng chỉ đạo của cấp, ngành mình, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội trọng tâm đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế – xã hội của Thành phố.

ha no i phan dau hoan thanh va vuot ke hoach cac chi tieu tang truong kinh te xa ho i
Công an Thành phố chủ trì, là đơn vị nòng cốt thực hiện bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm; tiếp tục hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo ý kiến thẩm định của Bộ Nội vụ để trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét thông qua; bảo đảm tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức và quản lý tốt các hoạt động văn hóa, thể thao; tăng cường phòng, chống cháy, nổ và bảo đảm an toàn giao thông...

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát chế độ, chính sách đối với người khuyết tật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục làm tốt công tác phòng bệnh Dịch tả lợn châu Phi.

Giao Sở Công Thương khẩn trương xây dựng kế hoạch kết nối cung cầu hàng hóa của Thành phố vào dịp Tết, khảo sát thí điểm lắp đặt pin năng lượng mặt trời tại trụ sở các phường, trạm y tế. Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản, rà soát, thống kê toàn bộ hồ sơ còn tồn đọng từ năm 2011 đến nay để thực hiện quyết toán theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiến hành rà soát, lựa chọn 20 địa điểm trên địa bàn Thành phố để lắp đặt thí điểm các màn hình cảm ứng thông minh bằng nguồn vốn xã hội hóa phục vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, chủ trương, chính sách, hoạt động chỉ đạo - điều hành của Trung ương, Thành phố và chính quyền các cấp. Trước mắt thí điểm thông tin các dịch vụ công trong các tòa nhà chung cư, các tổ dân phố. Sau khi thử nghiệm thành công sẽ tiến hành nhân rộng triển khai trên địa bàn Thành phố.

Giao Sở Y tế tiếp tục triển khai các hoạt động thanh tra, thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm; kiểm soát và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong thời điểm giao mùa, đặc biệt là bệnh chân tay miệng.

Về công tác đảm bảo an ninh trật tự, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Công an Thành phố chủ trì, là đơn vị nòng cốt thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố và Bộ Công an trong việc bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các huyện thực hiện nghiêm các quy định về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc nóng chú trọng rà soát, bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, phục vụ đề án đưa công an chính quy về xã; giải quyết dứt điểm việc giao đất dịch vụ cho người dân còn tồn tại.

P.N

Nguồn :