Góc nhìn từ một Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, của tổ chức Công đoàn và nhất là đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đối với hoạt động Công đoàn, thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà (trực thuộc Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.
Chú trọng nâng cao công tác phát triển đoàn viên Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Chú trọng phát triển Công đoàn cơ sở Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà cho biết, Công đoàn Công ty hiện có tổng số 1.910 đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người. Đội ngũ cán bộ Công đoàn trong Công ty có 65 người hoạt động ở các Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may.

“Đa số cán bộ công đoàn trong Công ty được trưởng thành từ đoàn viên và phong trào công nhân viên chức, lao động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với tổ chức Công đoàn”- bà Thu Thủy nhận xét.

Góc nhìn từ một Công đoàn cơ sở
Được Ban lãnh đạo và Công đoàn quan tâm chăm lo, người lao động Công ty Cổ phần May Sơn Hà luôn an tâm, hăng say lao động sản xuất. Ảnh minh họa (chụp trước thời điểm xảy ra dịch lần thứ 4).

Tuy nhiên, cũng theo bà Thủy, trước những nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức Công đoàn đặt ra ngày càng nhiều, đặc biệt là yêu cầu ngày càng cao của hoạt động Công đoàn trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trở thành một yêu cầu cấp bách.

Với nhận thức đó, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, các cấp Công đoàn trong Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hàng năm, căn cứ kế hoạch của Công đoàn Ngành, Công đoàn Công ty cũng xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 1664/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn với các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Cùng đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty chỉ đạo Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Công đoàn Công ty để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại đơn vị mình với các hình thức như: Mời giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm của Công đoàn cấp trên trao đổi cho đội ngũ cán bộ Công đoàn tại cơ sở và tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức. Kết quả, trong những năm qua, đã có 480 lượt cán bộ Công đoàn của Công ty được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ và năng lực công tác.

Thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cán bộ Công đoàn được cập nhật, bổ sung kịp thời những kiến thức mới, từng bước nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động Công đoàn, nhờ đó chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn ở các đơn vị cũng được nâng lên rõ rệt. Điều này thể hiện rõ ở việc, hoạt động Công đoàn của Công ty luôn được duy trì, phát triển, được Công đoàn cấp trên biểu dương, đánh giá cao, được cấp ủy, Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận, quan tâm, ủng hộ.

Nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà đều đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội. Cũng trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội; cấp ủy, chính quyền địa phương tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

“Bên cạnh những phần thưởng, những danh hiệu cao quý, điều đáng nói hơn là thông qua việc nâng cao chất lượng cán bộ thì chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty cũng không ngừng nâng cao. Công đoàn đã thực hiện tốt được vai trò, nhiệm vụ của mình nhất là trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, động viên người lao động gắn bó, hăng hái thi đua lao động sản xuất đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp”- bà Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.

Gắn đào tạo với thực hành

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được, để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may thực hiện một số giải pháp.

Trước hết, các cấp Công đoàn Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn từ tổ phó Công đoàn trở lên, trên cơ sở xác định rõ mục tiêu cụ thể là xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nhiệt tình, tâm huyết để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời kỳ mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong Công ty sẽ được đổi mới về phương pháp, hình thức phù hợp với đặc điểm, điều kiện đơn vị; phù hợp với đối tượng cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp và vận dụng linh hoạt nhiều hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng như: Tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề, đối thoại, tổ chức các cuộc thi, chọn cử cán bộ Công đoàn cơ sở đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được xây dựng đảm bảo có kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, nội dung kiến thức với kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu vị trí làm việc trong đó tập trung bồi dưỡng về kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động Công đoàn như: Kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng đối thoại, kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng thương lượng, kỹ năng tổ chức các sự kiện văn hóa trong công nhân, kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của công nhân lao động, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công.

“Chúng tôi sẽ chú trọng việc đào tạo gắn với thực hành, đào tạo thông qua tổ chức các hoạt động thực tiễn cho đoàn viên, công nhân lao động. Trong điều hành của Ban Chấp hành sẽ luân phiên phân công mỗi người đảm nhận một nội dung để chủ động triển khai, mỗi một hoạt động lại thay đổi cách phân công làm sao để cán bộ Công đoàn nào cũng được trải nghiệm công việc, tình huống thực tiễn, khắc phục tình trạng khi xảy ra sự việc chỉ có chủ tịch Công đoàn cơ sở mới có thể giải quyết”- bà Thu Thủy cho biết.

“Đặc biệt, hoạt động Công đoàn cơ sở sẽ phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, bám sát, hướng về người lao động, vì người lao động. Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả có điểm nhấn và thu hút đông đoàn viên, người lao động tham gia. Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt khẩu hiệu “Doanh nghiệp là nhà, Công nhân là tài sản”, từ đó khẳng định rõ hơn nữa vai trò, vị thế của Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp và với người lao động”- bà Thu Thủy nhấn mạnh thêm. /.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng 3/8: Hà Nội ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc Covid-19

Sáng 3/8: Hà Nội ghi nhận thêm 29 trường hợp mắc Covid-19

(LĐTĐ) Sáng nay (3/8), Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn Thành phố ghi nhận thêm 29 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 8 ca tại cộng đồng ...
Sáng 3/8: Thêm 3.578 ca mắc Covid-19, gần 7 triệu liều vắc xin được tiêm chủng tại Việt Nam

Sáng 3/8: Thêm 3.578 ca mắc Covid-19, gần 7 triệu liều vắc xin được tiêm chủng tại Việt Nam

(LĐTĐ) Bản tin dịch Covid-19 sáng 3/8 của Bộ Y tế cho biết có 3.578 ca mắc Covid-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất vói 1.998 ca. Đến ...
Chia sẻ khó khăn với tiểu thương huyện Mỹ Đức

Chia sẻ khó khăn với tiểu thương huyện Mỹ Đức

(LĐTĐ) Ngày 2/8, Đoàn công tác số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy do Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn ...
Hiệp định EVFTA: Những “trái ngọt” thúc đẩy phát triển kinh tế

Hiệp định EVFTA: Những “trái ngọt” thúc đẩy phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) được đánh giá có vai trò hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy mối ...
Liên đoàn Lao động quận Hà Đông: Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại các chốt kiểm soát

Liên đoàn Lao động quận Hà Đông: Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại các chốt kiểm soát

(LĐTĐ) Nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời cán bộ, chiến sĩ và người lao động đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch, ...
Dự báo thời tiết: Hà Nội chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng

Dự báo thời tiết: Hà Nội chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, trong những ngày tới, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội sẽ bước vào ...
Học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế

Học sinh Việt Nam giành 3 Huy chương Vàng tại Olympic Hóa học quốc tế

(LĐTĐ) Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã nhận được thông tin chính thức từ Nhật Bản về kết quả dự thi Olympic Hóa học quốc ...

Tin khác

Thăm, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch

Thăm, tặng quà động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch

(LĐTĐ) Với tinh thần chủ động, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã phối hợp với các Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức thăm, động viên và hỗ trợ các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần tiếp thêm động lực để các lực lượng tham gia phòng, chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19

Thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức đến thăm và tặng quà cho các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận. Đây là hoạt động ý nghĩa của tổ chức Công đoàn nhằm mục đích chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch.
Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại phường Phúc Xá

Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa tại phường Phúc Xá

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm kịp thời quan tâm, chia sẻ, động viên những hộ dân trong khu vực phong tỏa, mới đây, Liên đoàn Lao động quận Ba Đình đã phối hợp với phường Phúc Xá (quận Ba Đình) hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 13 hộ dân với 40 nhân khẩu nằm trong khu vực phong tỏa tại ngõ 98 phố Phúc Xá.
Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

Tặng 300 mũ chắn giọt bắn, góp sức đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, thực hiện văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động huyện Ba Vì, Ban Chấp hành Công đoàn, Chi đoàn Trường Tiểu học Phong Vân đã kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.
Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới

(LĐTĐ) Để Công đoàn Thủ đô thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ Thành phố; là cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết công nhân và người lao động… Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.
Đồng hành vì sức khỏe nhân dân và đoàn viên

Đồng hành vì sức khỏe nhân dân và đoàn viên

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, đặc biệt là đối tượng người lao động trực tiếp. Đáng chú ý là công tác phối hợp chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 và bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đồng thời, chú trọng công tác thi đua khen thưởng động viên người lao động trực tiếp, qua đó khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn. Xung quanh vấn đề này, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã phỏng vấn ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội.
“Gian hàng lưu động 0 đồng” hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

“Gian hàng lưu động 0 đồng” hỗ trợ người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 28/7, Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai đã tổ chức “Gian hàng lưu động 0 đồng” để hỗ trợ công nhân, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 23 chốt kiểm soát dịch Covid-19

Thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại 23 chốt kiểm soát dịch Covid-19

(LĐTĐ) Nhằm lan tỏa thông điệp “Đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19”, sáng 28/7, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô phối hợp với các đơn vị tài trợ đã đến thăm, động viên, tặng quà và trang thiết bị y tế cho lực lượng chức năng tại 23 chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố.
Tự hào về lịch sử, tiếp bước tới tương lai

Tự hào về lịch sử, tiếp bước tới tương lai

(LĐTĐ) Những ngày tháng 7 này, cùng với các cấp Công đoàn cả nước, các cấp công đoàn Thủ đô cũng hướng về ngày kỷ niệm thành lập tổ chức của mình (28/7) với tất cả bồi hồi, xúc động, tự hào khi nhìn lại quá trình hình thành, phát triển trong suốt những năm tháng vẻ vang của tổ chức Công đoàn.
Làm Công đoàn phải thấu hiểu người lao động

Làm Công đoàn phải thấu hiểu người lao động

(LĐTĐ) Đó là tâm niệm với nghề của nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam Vũ Thị Thanh Bình - người đã dành trọn tâm sức, trí lực cho hoạt động Công đoàn. Dù đã về hưu nhưng bà đã lưu lại ở đồng nghiệp, cán bộ, công nhân, viên chức ngành Giáo dục hình ảnh một nữ cán bộ Công đoàn năng động, nhiệt huyết, xử lý công việc nhanh gọn, thấu đáo và quyết liệt.
Xem thêm
Phiên bản di động