Góc nhìn từ một Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Xác định tầm quan trọng của công tác cán bộ Công đoàn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, của tổ chức Công đoàn và nhất là đáp ứng các yêu cầu của thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đối với hoạt động Công đoàn, thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà (trực thuộc Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.
Chú trọng nâng cao công tác phát triển đoàn viên Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ: Chú trọng phát triển Công đoàn cơ sở Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần Phần mềm - Tự động hóa - Điều khiển

Nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà cho biết, Công đoàn Công ty hiện có tổng số 1.910 đoàn viên. Ban chấp hành Công đoàn khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 người. Đội ngũ cán bộ Công đoàn trong Công ty có 65 người hoạt động ở các Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may.

“Đa số cán bộ công đoàn trong Công ty được trưởng thành từ đoàn viên và phong trào công nhân viên chức, lao động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ và năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết, gắn bó với tổ chức Công đoàn”- bà Thu Thủy nhận xét.

Góc nhìn từ một Công đoàn cơ sở
Được Ban lãnh đạo và Công đoàn quan tâm chăm lo, người lao động Công ty Cổ phần May Sơn Hà luôn an tâm, hăng say lao động sản xuất. Ảnh minh họa (chụp trước thời điểm xảy ra dịch lần thứ 4).

Tuy nhiên, cũng theo bà Thủy, trước những nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức Công đoàn đặt ra ngày càng nhiều, đặc biệt là yêu cầu ngày càng cao của hoạt động Công đoàn trong thời kỳ hội nhập quốc tế, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở trở thành một yêu cầu cấp bách.

Với nhận thức đó, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, các cấp Công đoàn trong Công ty đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Hàng năm, căn cứ kế hoạch của Công đoàn Ngành, Công đoàn Công ty cũng xây dựng kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 1664/CTr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn với các nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Cùng đó, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty chỉ đạo Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may căn cứ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Công đoàn Công ty để thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn tại đơn vị mình với các hình thức như: Mời giảng viên, chuyên gia có kinh nghiệm của Công đoàn cấp trên trao đổi cho đội ngũ cán bộ Công đoàn tại cơ sở và tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn do Công đoàn cấp trên tổ chức. Kết quả, trong những năm qua, đã có 480 lượt cán bộ Công đoàn của Công ty được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cũng như trình độ và năng lực công tác.

Thông qua việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ đã giúp cán bộ Công đoàn được cập nhật, bổ sung kịp thời những kiến thức mới, từng bước nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động Công đoàn, nhờ đó chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn ở các đơn vị cũng được nâng lên rõ rệt. Điều này thể hiện rõ ở việc, hoạt động Công đoàn của Công ty luôn được duy trì, phát triển, được Công đoàn cấp trên biểu dương, đánh giá cao, được cấp ủy, Ban lãnh đạo Công ty ghi nhận, quan tâm, ủng hộ.

Nhiều năm qua, Công đoàn Công ty Cổ phần May Sơn Hà đều đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, là điểm sáng trong hoạt động Công đoàn ngành Dệt- May Hà Nội. Cũng trong nhiều năm qua, Công đoàn Công ty được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội; cấp ủy, chính quyền địa phương tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn.

“Bên cạnh những phần thưởng, những danh hiệu cao quý, điều đáng nói hơn là thông qua việc nâng cao chất lượng cán bộ thì chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn Công ty cũng không ngừng nâng cao. Công đoàn đã thực hiện tốt được vai trò, nhiệm vụ của mình nhất là trong việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, động viên người lao động gắn bó, hăng hái thi đua lao động sản xuất đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp”- bà Nguyễn Thị Thu Thủy chia sẻ.

Gắn đào tạo với thực hành

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được, để tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn từ đó tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thành viên, Công đoàn bộ phận, các tổ và các chuyền may thực hiện một số giải pháp.

Trước hết, các cấp Công đoàn Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn từ tổ phó Công đoàn trở lên, trên cơ sở xác định rõ mục tiêu cụ thể là xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nhiệt tình, tâm huyết để bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời kỳ mới.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong Công ty sẽ được đổi mới về phương pháp, hình thức phù hợp với đặc điểm, điều kiện đơn vị; phù hợp với đối tượng cán bộ Công đoàn trong doanh nghiệp và vận dụng linh hoạt nhiều hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng như: Tổ chức tập huấn, tọa đàm, trao đổi, nói chuyện chuyên đề, đối thoại, tổ chức các cuộc thi, chọn cử cán bộ Công đoàn cơ sở đi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn được xây dựng đảm bảo có kết cấu hợp lý giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn, nội dung kiến thức với kỹ năng, kinh nghiệm theo yêu cầu vị trí làm việc trong đó tập trung bồi dưỡng về kỹ năng và phương pháp tổ chức hoạt động Công đoàn như: Kỹ năng tuyên truyền miệng, kỹ năng đối thoại, kỹ năng vận động, thuyết phục, kỹ năng thương lượng, kỹ năng tổ chức các sự kiện văn hóa trong công nhân, kỹ năng nắm bắt tâm trạng, tư tưởng của công nhân lao động, kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động tập thể, đình công.

“Chúng tôi sẽ chú trọng việc đào tạo gắn với thực hành, đào tạo thông qua tổ chức các hoạt động thực tiễn cho đoàn viên, công nhân lao động. Trong điều hành của Ban Chấp hành sẽ luân phiên phân công mỗi người đảm nhận một nội dung để chủ động triển khai, mỗi một hoạt động lại thay đổi cách phân công làm sao để cán bộ Công đoàn nào cũng được trải nghiệm công việc, tình huống thực tiễn, khắc phục tình trạng khi xảy ra sự việc chỉ có chủ tịch Công đoàn cơ sở mới có thể giải quyết”- bà Thu Thủy cho biết.

“Đặc biệt, hoạt động Công đoàn cơ sở sẽ phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, bám sát, hướng về người lao động, vì người lao động. Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả có điểm nhấn và thu hút đông đoàn viên, người lao động tham gia. Công đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt khẩu hiệu “Doanh nghiệp là nhà, Công nhân là tài sản”, từ đó khẳng định rõ hơn nữa vai trò, vị thế của Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp và với người lao động”- bà Thu Thủy nhấn mạnh thêm. /.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cụm thi đua số 8 thành phố Hà Nội: Phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

Cụm thi đua số 8 thành phố Hà Nội: Phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 17/1/2022, tại Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm, Cụm thi đua số 8 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, ...
Bệnh viện Phổi Trung ương hỗ trợ quận Ba Đình chống dịch Covid-19

Bệnh viện Phổi Trung ương hỗ trợ quận Ba Đình chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hôm nay (17/1), tại trụ sở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận Ba Đình và Bệnh viện Phổi Trung ương đã ký kết chương trình phối ...
Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ duy trì cao hơn, ít nhất cho đến năm 2023

Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ duy trì cao hơn, ít nhất cho đến năm 2023

(LĐTĐ) Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự kiến sẽ duy trì cao hơn mức trước khi có Covid-19, ít nhất cho đến năm 2023. Ước tính mức thất nghiệp toàn ...
Thăm hỏi, tặng quà giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán

Thăm hỏi, tặng quà giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức các ...
Khen thưởng các tập thể thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Khen thưởng các tập thể thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

(LĐTĐ) Chiều 17/1, tại trụ sở, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin báo chí về việc công bố, trao quyết định khen thưởng của ...
Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí liên tỉnh

Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ vũ khí liên tỉnh

(LĐTĐ) Chiều 17/1, Công an thành phố Hà Nội thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm đã phối hợp với Phòng 5, Cục An ninh mạng ...
Công bố 4 Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất

Công bố 4 Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất

(LĐTĐ) Chiều 17/1, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì họp báo Công bố 4 Nghị quyết ...

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021

Liên đoàn Lao động huyện Đông Anh đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2021

(LĐTĐ) Với những kết quả đạt được trong phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã vinh dự được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức lao động huyện Mê Linh

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện Mê Linh năm 2021, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Mê Linh đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2022.
Phát động phong trào thi đua gắn với chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

Phát động phong trào thi đua gắn với chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm đã triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022.
LĐLĐ quận Đống Đa tổng kết hoạt động năm 2021 và tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”

LĐLĐ quận Đống Đa tổng kết hoạt động năm 2021 và tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Ngày 15/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2021; triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua năm 2022; tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối đến hơn 400 các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc.
Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai: Thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ

Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai: Thực hiện tốt mọi chức năng, nhiệm vụ

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua năm 2022.
Trao 2.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn

Trao 2.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động khó khăn

(LĐTĐ) Với mong muốn đưa Tết đến gần hơn với đoàn viên, người lao động, sáng 15/1, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022; tổng kết công tác công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại đây, LĐLĐ Thành phố và Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tặng quà Tết cho công nhân lao động tỉnh Hà Nam

(LĐTĐ) Ngày 15/1, tại Khu Thiết chế Công đoàn tỉnh Hà Nam, ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự, trao quà Tết sum vầy tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp tỉnh và các gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.
LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép"

LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép"

(LĐTĐ) Năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động của Công đoàn các cấp huyện Ứng Hòa luôn phải thay đổi cho phù hợp với tình hình diễn biến của dịch. Tuy nhiên, với nỗ lực, quyết tâm Công đoàn các cấp huyện Ứng Hòa đã đạt được những kết quả trên các mặt công tác, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021.
Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Linh hoạt, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả

(LĐTĐ) Chiều 14/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) năm 2021; triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2022. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Hội nghị được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, các đại biểu dự trực tiếp thực hiện xét nghiệm tầm soát Covid-19.
LĐLĐ quận Tây Hồ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

LĐLĐ quận Tây Hồ đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều nay (14/1), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. Tại Hội nghị, LĐLĐ quận Tây Hồ đã vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động