M
24/09/2020 20:08

Đồng chí Trần Anh Tuấn làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 24/9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Hà Nội và Liên minh châu Âu tăng cường hợp tác Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Thái Lan Hà Nội họp trực tuyến toàn thành phố về phòng chống Covid-19

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đánh giá, đồng chí Trần Anh Tuấn là cán bộ được trưởng thành từ công tác đoàn, được đào tạo bài bản là tiến sĩ khoa học, có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định lập trường chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng; Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng vào thực hiện Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Có tinh thần hợp tác, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp chấp hành sự phân công của tổ chức.

Đồng chí Trần Anh Tuấn làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho đồng chí Trần Anh Tuấn

Trên cương vị là Phó Chánh Văn phòng từ tháng 3/2017 đến nay, đặc biệt là trong gần một năm nay, với cương vị là Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Thành ủy, đồng chí Tuấn đã cùng với tập thể Đảng bộ, tập thể lãnh đạo của Văn phòng nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy tổ chức chỉ đạo các nhiệm vụ của cơ quan, thực hiện tốt vai trò với chức năng của Văn phòng Thành ủy - cơ quan tham mưu, tổng hợp và phục vụ giúp việc trực tiếp cho Thường trực,

Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố trong việc chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ của Thành ủy Hà Nội; tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo chỉ đạo, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Đồng chí Tuấn được quy hoạch chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được quy hoạch chức danh Chánh Văn phòng Thành ủy.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, đồng chí Trần Anh Tuấn tiếp tục và thường xuyên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa;

Cùng với tập thể lãnh đạo của Văn phòng Thành ủy, các đồng chí Đảng ủy viên, Thường vụ Đảng ủy Văn phòng phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm rất cao, tận tụy của đội ngũ cán bộ, công chức Văn phòng Thành ủy; làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ trực tiếp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Thành phố đang rất khẩn trương thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155 của Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng cần chủ động phối hợp với các ban Đảng tham mưu đắc lực và hiệu quả, tích cực đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đồng bộ trên các lĩnh vực cả về công tác chuẩn bị về văn kiện, nhân sự, đặc biệt là công tác phục vụ tổ chức Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, ngay sau Đại hội, Văn phòng cũng chủ động tham mưu tích cực với Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới rà soát, xây dựng quy chế mới, tham mưu cùng với các ban Đảng triển khai sớm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống cụ thể bằng các chương trình công tác toàn khóa.

Trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo, giao trách nhiệm của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Anh Tuấn cho biết, trên cương vị công tác mới sẽ luôn trau dồi kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, sự tín nhiệm của lãnh đạo thành phố.

Hoàng Phúc

Nguồn :