Đồng bộ các giải pháp hướng tới việc làm bền vững

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao đời sống cho công nhân lao động, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu sớm ban hành Chỉ thị về “Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động”, qua đó xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Kiến nghị tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động từ 1/7 hằng năm Thủ tướng Chính phủ đề nghị chăm lo cuộc sống tốt hơn cho giai cấp công nhân Việt Nam Đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động

Vẫn còn 65,6% công nhân lao động đang phải thuê nhà trọ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thực hiện Quy chế phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội; các Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm, các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chính phủ cũng sửa đổi Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về hệ thống thang, bảng lương và định mức lao động; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 về các giải pháp đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở cho công nhân khu công nghiệp; Chính phủ đã ban hành Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng bộ các giải pháp hướng tới việc làm bền vững

Tổng Liên đoàn kiến nghị Chính phủ có cơ chế, chính sách bảo đảm việc làm và thu nhập ngày càng tốt hơn cho công nhân lao động. Ảnh: B.D

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 về phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công nhân tại các Khu công nghiệp, khu chế xuất” và Quyết định số 1729/QĐ-TTg ngày 08/11/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg, giao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện.

Thực hiện Quy chế phối hợp, thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan đã phối hợp xây dựng phương án tiền lương tối thiểu vùng để đưa ra thảo luận tại Hội đồng Tiền lương Quốc gia, làm cơ sở để Chính phủ quyết định tiền lương tối thiểu vùng hằng năm, với mức tăng bình quân năm sau cao hơn năm trước, góp phần cải thiện thu nhập, đời sống cho người lao động. So với năm 2015, tiền lương tối thiểu vùng (trung bình 4 vùng) năm 2020 tăng gấp gần 1,43 lần. Hầu hết các doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ.

Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam), Quý IV năm 2020, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (lương cơ bản) của công nhân lao động là 5,22 triệu đồng/tháng; tiền lương làm thêm giờ là 934.000 đồng/tháng; tổng tiền thưởng, chuyên cần là 2,1 triệu đồng/tháng; tổng thu nhập thực tế là khoảng 7,4 triệu đồng/tháng.

Tiền lương tháng thực nhận của công nhân lao động phân theo vùng lương trung bình giao động từ 6,860 - 8,301 triệu đồng/tháng; vùng 1 là 8,301 triệu đồng, vùng 2 là 7,369 triệu đồng, vùng 3-4 là 6,825 triệu đồng. Trong 5 năm qua, tiền lương thực tế của công nhân lao động tăng khoảng 35%. Số công nhân lao động có dư dật, tích lũy và khá hài lòng, an tâm với việc làm, cuộc sống hiện nay chủ yếu thuộc lao động quản lý, lao động có trình độ chuyên môn cao.

Báo cáo của Tổng Liên đoàn cũng chỉ rõ, việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm đã có một số mặt tích cực. Tính đến năm 2019, sau 11 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, đã có gần 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 22,6% lực lượng lao động trong độ tuổi cả nước. Giai đoạn này, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng bình quân 7,8%/năm.

Tuy nhiên, vẫn còn 4,6% công nhân lao động chưa tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Tình trạng doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm diễn ra khá phổ biến, hiện có khoảng 46,7% doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, số này chủ yếu ở các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Ở một số nơi, công nhân lao động không được giải quyết các chế độ do doanh nghiệp nợ hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, mức lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp, trung bình bằng khoảng 70-80% mức lương thực tế.

Về xây dựng thiết chế công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, đến nay, Tổng Liên đoàn đã triển khai đầu tư thí điểm 1 dự án thiết chế Công đoàn tại tỉnh Hà Nam; đã có 40 địa phương bố trí đất để nghiên cứu đầu tư, xây dựng thiết chế Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Theo khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn năm 2020, vẫn còn 65,6% công nhân lao động hiện đang phải thuê nhà trọ để ở, trong đó, 3,6% công nhân lao động đang phải ở nhà thiếu kiên cố hoặc nhà đơn sơ, với điều kiện chật chội, ẩm thấp, thiếu ánh sáng, tiện nghi sinh hoạt; 22,8% công nhân lao động đang phải dùng nguồn nước giếng đất, giếng khoan. Đặc biệt, 97% công nhân lao động ở trọ đều trả tiền thông qua chủ nhà trọ với giá tiền điện cao hơn khá nhiều so với ký trực tiếp với công ty điện lực nhà nước.

Ngoài một số cuộc thi, sân chơi trên truyền hình và mạng xã hội, một số hoạt động do Công đoàn tổ chức, công nhân lao động rất ít có cơ hội tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, nâng cao đời sống tinh thần.

Kiến nghị phát triển hệ thống phúc lợi xã hội phục vụ công nhân

Tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 27 tỉnh, thành phố về ”Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động” diễn ra ngày 24/12 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Chính phủ cần khẩn trương, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hướng tới việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Cụ thể, bảo đảm việc làm và việc làm có thu nhập ngày càng tốt hơn cho công nhân lao động; chú trọng công tác đào tạo nghề và khả năng thích ứng của công nhân lao động với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; hoàn thiện các chế độ an sinh xã hội và phát triển hệ thống phúc lợi xã hội cho công nhân lao động.

Về chính sách phát triển khu công nghiệp: Thực hiện định hướng phát triển khu công nghiệp theo mô hình “khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ” đồng bộ. Khu công nghiệp gắn với phát triển khu dân cư, cơ sở hạ tầng xây dựng đồng bộ. Trong đó phải có hệ thống tiện ích đáp ứng được nhu cầu riêng cho công nhân, gia đình công nhân, con công nhân nói riêng và cho lực lượng lao động của các khu công nghiệp nói chung (kể cả lao động chất lượng cao, chuyên gia…).

Tại buổi làm việc, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu sớm ban hành Chỉ thị về ”Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động”, nhằm xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa, ổn định, góp phần thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Giải đáp kiến nghị này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Văn phòng Chính phủ tham mưu ban hành một Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề “Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động”./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

An yên mùa trăng

An yên mùa trăng

(LĐTĐ) Thu đã về. Sắc Thu luôn đẹp và chiều lòng người. Nhắc đến mùa Thu không chỉ có những sắc nắng tươi tắn, trong vắt, hiền hoà mà còn có ...
Những cách làm hay trong phòng, chống dịch tại bếp ăn tập thể

Những cách làm hay trong phòng, chống dịch tại bếp ăn tập thể

(LĐTĐ) An toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể luôn là mối quan tâm hàng đầu của các đơn vị, doanh nghiệp. Hiện nay, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn ...
Đưa Tết Trung thu đến với con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

Đưa Tết Trung thu đến với con em đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Đã thành thông lệ, hàng năm, cứ mỗi dịp rằm tháng Tám âm lịch, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lại tổ chức chung vui Trung thu cho các ...
Để nông dân được thụ hưởng xứng đáng trong chuỗi giá trị

Để nông dân được thụ hưởng xứng đáng trong chuỗi giá trị

(LĐTĐ) Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước cũng như trong công cuộc đổi mới, ngành Nông nghiệp và giai ...
Không để người lao động nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn

Không để người lao động nào khó khăn mà không có sự giúp đỡ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Tại buổi thăm, trao “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thuộc Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chiều 17/9, ...
"Người cha" của hơn  1.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

"Người cha" của hơn 1.000 trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đó là nghĩa cử mà ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT bắt đầu triển khai với “hành trình” nhận nuôi dạy 1.000 đứa trẻ mất cha mẹ ...
Hà Nội: Đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định

Hà Nội: Đảm bảo cung ứng hàng hóa ổn định

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, trong ngày 17/9, tình hình cung ứng hàng hoá trên địa bàn Thành phố nhìn ...

Tin khác

Nghệ An rút ngắn lộ trình để lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68

Nghệ An rút ngắn lộ trình để lao động tự do nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68

(LĐTĐ) Tuy Nghệ An là địa phương còn gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn cố gắng cân đối ngân sách để hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân, đến nay, lộ trình thực hiện thủ tục để người lao động thụ hưởng nhiều nơi vẫn chỉ mới bắt đầu.
Huyện Chương Mỹ hỗ trợ quận Thanh xuân 3 tấn gạo và hơn 1 tấn rau quả

Huyện Chương Mỹ hỗ trợ quận Thanh xuân 3 tấn gạo và hơn 1 tấn rau quả

(LĐTĐ) Vừa qua, chuyến xe nghĩa tình của huyện Chương Mỹ đã lăn bánh chở 3 tấn gạo cùng hơn 1 tấn rau, củ, quả đến với quận Thanh Xuân. Đây là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ nhân dân các quận nội thành Hà Nội đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Ấm tình đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Ấm tình đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

(LĐTĐ) Tháng Tám này, bên cạnh việc toàn hệ thống chính trị đang đẩy mạnh công tác chăm lo người lao động gặp khó khăn bởi ảnh hưởng đại dịch Covid-19, thì thành phố Hà Nội và các cấp chính quyền còn làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa” đối với các gia đình có công với cách mạng.
Thanh Hóa: Lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ

Thanh Hóa: Lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ

(LĐTĐ) Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.
Infographic: Lao động thực hiện "3 tại chỗ" được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn

Infographic: Lao động thực hiện "3 tại chỗ" được hỗ trợ 1 triệu đồng tiền ăn

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định 3089/QĐ-TLĐ về việc hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động thực hiện "3 tại chỗ" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng.
Đường sắt "đóng băng" người lao động khó trăm bề

Đường sắt "đóng băng" người lao động khó trăm bề

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, để đảm bảo an toàn cho hành khách từ ngày 23/8, ngành đường sắt đã quyết định dừng toàn bộ các chuyến tàu Bắc – Nam. Việc dừng này là cần thiết, tuy nhiên nó đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm và đời sống của hàng nghìn người lao động.
Nghệ An: Đảm bảo giao thông, an toàn phòng dịch khi đưa đón công dân về từ các tỉnh phía Nam

Nghệ An: Đảm bảo giao thông, an toàn phòng dịch khi đưa đón công dân về từ các tỉnh phía Nam

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, công dân từ các tỉnh phía Nam về Nghệ An để tránh dịch rất đa dạng trong phương thức di chuyển, gồm: Xe mô tô, xe ô tô cá nhân, xe khách chở dịch vụ. Công dân về đến các chốt kiểm soát tại cầu Bến Thủy 1 và 2 (cửa ngõ phía Nam của tỉnh) vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, kể cả vào giữa đêm khiến cho công tác đưa công dân về từng địa phương để cách ly tập trung gặp không ít khó khăn.
Khi người lao động được ấm bụng

Khi người lao động được ấm bụng

(LĐTĐ) Với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân nào đói ăn, thiếu mặc… các cấp, ngành, địa phương của thành phố Hà Nội vẫn đang khẩn trương, linh hoạt, đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ an sinh đến với người dân (người lao động), trong đó có việc chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù theo tinh thần Nghị quyết 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.
Người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

Người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh

(LĐTĐ) Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực từ 1/1/2021, người lao động chính thức có 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 2/9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau).
Transerco nỗ lực hướng đến người lao động

Transerco nỗ lực hướng đến người lao động

(LĐTĐ) Trước ảnh hưởng từ dịch Covid-19, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết đã có văn bản hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị trực thuộc thông tin, tuyên truyền chủ trương hỗ trợ của Chính phủ tới toàn thể người lao động và khẩn trương chuẩn bị các hồ sơ cần thiết gửi đến các cơ quan chức năng. Transerco cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hướng đến người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động