M
25/12/2020 19:22

Kiến nghị tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động từ 1/7 hằng năm

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ xem xét, sửa quy định, để từ năm 2022, việc tăng lương tối thiểu cho người lao động bắt đầu từ 1/7 hằng năm, thay vì vào 1/1 hằng năm như đang thực hiện.

Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021 Tăng lương tối thiểu cho người lao động đã qua đào tạo nghề Mức tăng lương cơ sở cao nhất từ trước đến nay

Tại Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng 27 tỉnh, thành phố về chủ đề “Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động” diễn ra ngày 24/12, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiến nghị với Thủ tướng, Chính phủ, các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về một số nội dung phối hợp cùng thực hiện chăm lo tốt hơn việc làm, tiền lương, nhà ở và điều kiện làm việc cho công nhân lao động.

Kiến nghị tăng lương tối thiểu cho công nhân lao động từ 1/7 hằng năm
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị một số chính sách nhằm chăm lo tốt hơn việc làm, tiền lương, nhà ở và điều kiện làm việc cho công nhân lao động. Ảnh: Đ.Hải

Cụ thể, về việc làm, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhằm tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Về tiền lương, đề nghị Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia, làm cơ sở để các bên thương lượng, đề xuất tiền lương tối thiểu vùng hằng năm khách quan, công bằng.

“Trước mắt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Hội đồng Tiền lương quốc gia họp vào quý II/2021 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội làm căn cứ thương lượng, thống nhất và trình khuyến nghị tới Chính phủ xem xét, quyết định tiền lương tối thiểu vùng năm 2021”, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Chính phủ xem xét, sửa quy định, để từ năm 2022, việc tăng lương tối thiểu bắt đầu từ 1/7 hàng năm. Bởi thực tiễn cho thấy, mỗi khi tăng lương, ít nhiều giá cả các mặt hàng, dịch vụ tăng. Theo đó, việc tăng lương tối thiểu từ 1/7 vừa hạn chế khó khăn cho doanh nghiệp về tài chính vào dịp Tết Nguyên đán, vừa giảm được một lần tăng giá trong năm, nhất là vào thời điểm giáp Tết.

Về nhà ở và điều kiện làm việc của công nhân lao động, Tổng Liên đoàn đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, bộ ngành liên quan phối hợp với Tổng Liên đoàn triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề xây dựng nhà ở và các thiết chế cho công nhân lao động.

Bên cạnh đó, có chính sách khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý tiên tiến, hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Đồng thời, người sử dụng lao động có trách nhiệm đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động khi áp dụng công nghệ mới.

B.D

Nguồn :