M
01/02/2021 17:46

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2021, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC xác định: Bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Công đoàn Tổng Công ty chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và chất lượng công đoàn cơ sở.

Tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín thương hiệu UDIC trên thị trường xây dựng Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố chia sẻ khó khăn với người lao động UDIC

Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC Nguyễn Xuân Thăng cho biết: Phát huy kết quả thực tiễn phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2020, năm 2021, Công đoàn Tổng Công ty xác định: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn và chất lượng công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên; xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn
Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty tặng hoa chúc mừng chị em nhân Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Theo đó, Công đoàn Tổng Công ty tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác xây dựng, quy hoạch cán bộ công đoàn, coi trọng, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở; công đoàn bộ phận, tổ công đoàn; đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ theo hướng trẻ hóa, đảm bảo tính kế thừa chuyển tiếp giữa các thế hệ; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực trình độ; nhiệt tình tâm huyết, nắm vững chính sách pháp luật, am hiểu về công nhân, công đoàn...

Trong hoạt động công đoàn, Công đoàn Tổng Công ty chú trọng tuyên truyền cho người lao động hiểu rõ về tổ chức Công đoàn, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật cho công nhân, viên chức, lao động nắm được những vấn đề cơ bản nhất của các Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) và những chế độ, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Để góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị và Tổng Công ty trong năm 2021, Công đoàn Tổng Công ty chỉ đạo các công đoàn cơ sở động viên công nhân, viên chức, lao động khắc phục mọi khó khăn, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua. Công đoàn phối hợp với chính quyền phát động và chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”… qua đó, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống của công nhân, viên chức, lao động.

Về chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Nguyễn Xuân Thăng cho biết: Với nhóm chỉ tiêu của tổ chức Công đoàn: Phấn đấu kết nạp 100% người lao động mới được ký hợp đồng vào tổ chức Công đoàn; có trên 90% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn. Với nhóm chỉ tiêu Công đoàn tham gia thực hiện: Phấn đấu có 100% doanh nghiệp nhà nước và 70% trở lên doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động; có từ 95% trở lên công đoàn cơ sở tổ chức phong trào thi đua với những nội dung cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực; giới thiệu 25-30 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bảo Duy

Nguồn :