M
28/02/2020 07:56

Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh

(LĐTĐ) Ngày 28/2, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại hạn chế cũng như bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Nhân sự kiện này, đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã dành cho phóng viên Lao động Thủ đô cuộc trao đổi xung quanh những nội dung quan trọng nói trên. 

doan ket doi moi xay dung dang bo co quan trong sach vung manh Công tác văn kiện đã hoàn chỉnh khâu cuối cùng
doan ket doi moi xay dung dang bo co quan trong sach vung manh Mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ tạo ra những đột phá mới
doan ket doi moi xay dung dang bo co quan trong sach vung manh Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác Đảng năm 2019
doan ket doi moi xay dung dang bo co quan trong sach vung manh
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ báo Lao động Thủ Đô lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2022

Phóng viên: Thưa đồng chí, với cương vị là Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố, xin đồng chí đánh giá đôi nét tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015- 2020 vừa qua?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhất là thành tựu và kinh nghiệm thực tiễn quý báu sau 34 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, 12 năm thực hiện Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan.

Cùng đó, Đảng bộ Cơ quan luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, Đảng bộ Cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Đảng ủy Cơ quan, cấp ủy các chi bộ… luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm.

Các đồng chí trong Đảng ủy, UBKT Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, đoàn thể tại cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cấp ủy các cấp, lãnh đạo chuyên môn trong Đảng bộ luôn coi trọng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức, lối sống, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sử dụng, phân công đúng người, đúng việc, tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ viên chức phát huy tối đa năng lực bản thân trong công tác chuyên môn, trong xây dựng đảng bộ. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong Đảng bộ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Phóng viên: Trong điều kiện như vậy, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXIV đã đạt được những kết quả gì và kết quả nào là nổi bật nhất, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Chúng ta có thể tự hào rằng, trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố; với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, tích cực trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, khắc phục khó khăn của toàn thể cán bộ, đảng viên; Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố đã lãnh đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XXIV Đảng bộ cơ quan đề ra, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, các khâu đột phá, các chương trình công tác của Thành ủy, Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết quả nổi bật thể hiện trước hết ở công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố, các chi bộ, đảng bộ bộ phận chỉ đạo chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp động viên cán bộ, đảng viên, hội viên phát huy tính chủ động sáng tạo trong lao động, sản xuất, công tác tùy đặc thù của từng đơn vị như: Khối các ban LĐLĐ Thành phố đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực LĐLĐ Thành phố, Khối các đơn vị sự nghiệp đã hoàn thành tốt kế hoạch cấp trên giao phó, phát huy tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo của mỗi đảng viên; Khối doanh nghiệp đã khắc phục khó khăn, hoàn thành chỉ tiêu, doanh số đặt ra.

Cùng đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng tiếp tục được củng cố, Đảng ủy cơ quan, cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận thường xuyên được kiện toàn. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên, quần chúng ngày càng nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh đạt kết quả tốt, hằng năm Đảng bộ cơ quan đều được công nhận trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy cơ quan kịp thời xây dựng kế hoạch để chỉ đạo và thực hiện khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm công tác hàng năm, giữa nhiệm kỳ gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), qua đó đã tạo được chuyển biến rõ nét trong ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và các chi bộ, đảng bộ bộ phận từng bước đổi mới theo hướng chủ động, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, sát với tình hình thực tiễn. Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, xung kích trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Qua đó, vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng bộ ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.

doan ket doi moi xay dung dang bo co quan trong sach vung manh
Tham gia chăm lo cho người lao động là một trong những nhiệm vụ mà Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố luôn quan tâm. Trong ảnh, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố trao Mái ấm Công đoàn cho công nhân lao động tại Tết Sum vầy 2020.

Phóng viên: Thưa đồng chí, từ những kết quả đã đạt được, chúng ta có thể rút ra được những bài học kinh nghiệm nào trong việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Nhìn nhận nguyên nhân quan trọng nhất góp phần vào thắng lợi của Đảng bộ cũng như công tác lãnh đạo nhiệm kỳ vừa qua, có thể rút ra một số bài học sau đây:

Một là cần bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Thành uỷ, Đảng ủy Khối, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo. Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tiềm năng, thế mạnh của Đảng bộ cơ quan để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; kịp thời xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với tình hình thực tiễn.

Hai là, phải tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; giữ gìn đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ về tư tưởng và hành động, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng và thực hiện tốt các quy chế làm việc.

Ba là, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm; coi trọng công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời.

Bốn là, làm tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy, của tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đảng viên gắn với nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, kiên quyết đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, có hình thức và biện pháp cụ thể, thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sáu là, phải tạo được sự đoàn kết thống nhất, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác đảng của Đảng ủy cơ quan, phục tùng kỷ luật, sự phân công nhiệm vụ của Đảng, không bè phái, không gây mất đoàn kết nội bộ.

Phóng viên: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, những bài học kinh nghiệm được rút ra, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố đề ra phương hướng, mục tiêu phấn đấu như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Mục tiêu, phương hướng và các nhiệm vụ giải pháp cho nhiệm kỳ tới sẽ được thảo luận và quyết định tại Đại hội Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 lần này. Trước đó, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã xây dựng Dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội trong đó đã dự thảo những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trên cơ sở những kết quả đã đạt được cũng như dự báo tình hình cụ thể của nhiệm kỳ mới.

Theo đó, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đất nước và Thủ đô tiếp tục hội nhập ngày càng sâu và toàn diện với khu vực, thế giới, đặc biệt khi Việt Nam đã thực thi một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (BTAS) đặt ra nhiều thách thức với tổ chức Công đoàn, trong đó Công đoàn Thủ đô cũng không là ngoại lệ. Tuy nhiên, bên cạnh thách thức, nhiệm kỳ tới hoạt động của Công đoàn Thủ đô cũng có không ít thuận lợi, đó là thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhiều sau 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh phát triển đất nước.

doan ket doi moi xay dung dang bo co quan trong sach vung manh
Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh thực hiện CNH, HĐH; thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa XI), Luật Thủ đô, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố sáng tạo… Tình hình mới sẽ đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ, đòi hỏi, thách thức không nhỏ, tác động trực tiếp tới thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Công đoàn Thủ đô và Đảng bộ cơ quan.

Trong bối cảnh ấy, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ cơ quan; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ; phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên.; thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, dân chủ xây Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Từ mục tiêu tổng quát như trên, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố quyết tâm phấn đấu thực hiện 7 chỉ tiêu cụ thể, trong đó phấn đấu Đảng bộ cơ quan và 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng cam kết thực hiện theo chủ đề hàng năm; Nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, 100% chi bộ sinh hoạt chuyên đề 4 lần/năm trở lên;

Hàng năm, 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% các cơ quan, đơn vị đăng ký cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trong đó 80% trở lên đạt chuẩn văn hóa; Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh cơ quan đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hàng năm, Đảng bộ cơ quan và 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận “hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có từ 80% được xếp loại chất lượng “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; 95% đảng viên “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, phấn đấu không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ;

Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp 50 đảng viên mới; Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan và 100% chi bộ, đảng bộ bộ phận xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hàng năm, chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nói trên, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố sẽ thực hiện một số giải pháp trọng tâm như tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Tiếp tục tạo bước chuyển biến mạnh về đổi mới, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh; tiếp tục câng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Một nhiệm kỳ mới lại tới với không ít khó khăn, thách thức, nhưng tôi tin rằng, trên cơ sở những điều kiện thuận lợi sẵn có như đã nêu ở trên, với sự đoàn kết, đồng lòng và tinh thần đổi mới, sáng tạo, chắc chắn toàn Đảng bộ chúng ta sẽ tiếp tục đạt được những thành công mới, xây dựng Đảng bộ Cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Phạm Diệp (thực hiện)

Nguồn :