M
16/08/2020 11:50

Diện mạo đô thị quận Hai Bà Trưng ngày càng văn minh, hiện đại

(LĐTĐ) Trong bối cảnh có nhiều cơ hội, thuận lợi và những khó khăn, thách thức đan xen, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Ông Nguyễn Văn Nam tái đắc cử Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng
Quyết tâm xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại
Phong trào thi đua trong tạo khí thế, động lực cho lao động sản xuất

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 26, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận khóa 25 đề ra cho cả nhiệm kỳ, trong đó có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức (có 5 chỉ tiêu hoàn thành và về đích trước từ 1 - 2 năm).

Kinh tế trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tiếp tục phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng dịch vụ - công nghiệp. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ có những bước phát triển mạnh, phát triển nhiều loại hình dịch vụ chất lượng cao phục vụ đô thị và sản xuất.

Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 13,2%/năm; dịch vụ tăng bình quân 18%/năm, cao hơn mục tiêu Đại hội và tốc đọ tăng giai đoạn 2010 - 2015. Thu ngân sách hằng năm đều vượt dự toán. Tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 tăng 2,7 lần so với 5 năm của nhiệm kỳ trước và từ năm 2018, quận Hai Bà Trưng luôn đứng đầu về số thu ngân sách trong 30 quận, huyện.

5237 article
Quận Hai Bà Trưng với diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại.

Quận Hai Bà Trưng cũng thành lập mới 5.167 doanh nghiệp; đến nay toàn quận có 9.482 doanh nghiệp và 11.511 hộ kinh doanh cá thể.

Đáng chú ý, quản lý và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, từng bước hình thành đô thị văn minh, hiện đại. Quận Hai Bà Trưng đã đẩy mạnh đầu tư phát triển từng bước đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với 323 dự án; xây dựng mới 07 trường công lập và cải tạo, nâng cấp nhiều trường học; đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các trạm y tế, phòng khám, trụ sở làm việc của các cơ quan thuộc quận, các dự án phục vụ cộng đồng.

Công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện tập trung, quyết liệt, có hiệu quả, là một trong những điểm sáng của quận trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã hoàn thành: Đường vành đai I, vành đai II, đường Nguyễn Đình Chiểu kéo dài, đường Thi Sách kéo dài, phố Dương Văn Bé, mở rộng ngõ chùa Liên Phái,...

Bên cạnh đó, văn hóa - xã hội được quan tâm thường xuyên, tạo nền tảng tinh thần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đến tháng 9/2019, quận Hai Bà Trưng đã hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo và trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của quận Hai Bà Trưng luôn được coi là nhiệm vụ then chốt, quan trọng với phương châm xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức. Đảng bộ quận luôn đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, phong cách và phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực quận ủy Hai Bà Trưng có nhiều đổi mới vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm và hướng mạnh về cơ sở, gần gũi, gắn bó chặt chẽ với nhân dân và nhận thức rõ việc “Lấy dân làm gốc” trong mọi hoạt động điều hành của Đảng và chính quyền các cấp.

Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; nghiêm túc thực hiện các Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt.

Song song với đó, hệ thống chính trị của quận Hai Bà Trưng thường xuyên được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chính quyền các cấp được nâng lên; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều cố gắng và đổi mới trong tổ chức, hoạt động; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của quận.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có ý nghĩa rất quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của Quận trong những năm tới, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ Thành phố.

Với những kết quả toàn diện đó, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng đã được đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hai năm liền (2018, 2019), nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; năm 2020, được Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phương Bùi

Nguồn :