M
21/09/2020 20:51

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội:

Đi đầu trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

(LĐTĐ) Một trong những khâu đột phá được triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI là công tác cải cách hành chính, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Đóng góp vào kết quả chung của thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố đã nỗ lực không ngừng, đi đầu trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông báo số liệu, lập biên bản đôn đốc thu hồi nợ
Thủ tục chuyển lĩnh lương hưu từ tiền mặt sang thẻ ATM?
Thành lập Bộ phận giám sát - kiểm soát nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Trong nhiệm kỳ qua, công tác cải cách hành chính được tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện trên tất cả các nội dung. Việc xác định chủ đề năm 2016, 2017 là “Năm kỷ cương hành chính” và năm 2018, 2019 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” đã tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước.

Đi đầu trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Lãnh đạo thành phố thăm quan Bộ phận Giám sát - Kiểm soát tại Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

Qua đánh giá, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công được cải thiện. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao và chuẩn hóa, có sự chuyển biến về tư duy, phong cách làm việc, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với người dân, doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thành phố Hà Nội đã tích cực tiến hành rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 261 thủ tục hành chính; thí điểm việc kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ước đạt 100%, đưa Hà Nội vươn lên là địa phương dẫn đầu cả nước.

Trong đó, Bảo hiểm xã hội Thành phố là đơn vị đi đầu cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của thành phố, được Bảo hiểm xã hội Việt Nam lựa chọn để nhân rộng toàn quốc.

Cụ thể, đó là hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế; hệ thống kết nối với Ngân hàng triển khai dịch vụ công mức độ 4 về kê khai, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị, doanh nghiệp; liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “Một cửa điện tử”; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát thanh toán ốm đau, thai sản; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 theo Thông tư liên tịch số 05 về khai sinh - khai tử, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. Đến nay, duy nhất Hà Nội thực hiện được thủ tục hành chính liên thông theo Thông tư số 05, các tỉnh, thành phố khác chưa thực hiện được.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, đoàn Kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Chương trình số 08-CTr/TU đã làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố về kiểm tra kết quả thực hiện các nội dung của Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020 của Thành ủy Hà Nội”.

Đi đầu trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin
Bộ phận "Một cửa" tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội

Theo đó, đoàn kiểm tra đã có kết luận đánh giá cấp ủy, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ tại Chương trình số 08-CTr/TU, thực hiện tốt việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan và giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố được cải thiện qua các năm: Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2018 xếp thứ hai (tăng 7 bậc so với 2015); chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018, 2019 xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố (tăng 15 bậc so với năm 2015).

Tại Bảo hiểm xã hội Hà Nội, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính được duy trì thực hiện nghiêm túc, hiệu quả theo 3 hình thức: Giao dịch trực tiếp tại bộ phận “Một cửa” cơ quan bảo hiểm xã hội, giao dịch hồ sơ điện tử (File điện tử và chữ ký số, đơn vị có thể nộp hồ sơ 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần) và giao dịch qua dịch vụ bưu chính công ích (đơn vị không phải trả phí).

Đến hết năm 2019 đã có trên 72.000 đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, chiếm 95,37% các đơn vị tham gia tham bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Kết quả chỉ số mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hệ thống Bảo hiểm xã hội thành phố (SIPAS) được tốt lên: Chỉ số SIPAS năm 2017 đạt 86,71%; chỉ số SIPAS năm 2018 đạt 90,12%.

Ngành Bảo hiểm xã hội cũng đã đẩy mạnh cắt giảm thành phần, số lượng giấy tờ, hồ sơ thủ tục hành chính nhằm giảm thời gian thực hiện các sơ thủ tục hành chính về tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị, doanh nghiệp.

Năm 2015 bộ sơ thủ tục hành chính đã giảm xuống còn 33 thủ tục (so với 115 thủ tục cuối năm 2014). Năm 2018 giảm từ 32 thủ tục xuống còn 28 thủ tục. Giảm số giờ thực hiện các thủ tục cho người dân và doanh nghiệp từ 335 giờ năm 2014 xuống còn 51 giờ năm 2017 và xuống còn 45 giờ năm 2019.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử mức độ 3,4 với 13 thủ tục hành chính, phối hợp với Bưu điện Hà Nội triển khai thực hiện việc tiếp nhận và kết quả sơ thủ tục hành chính qua hệ thống bưu chính…

Bảo Duy

Nguồn :