Đề xuất Thủ đô được ban hành các cơ chế đặc thù phát triển nông nghiệp, nông thôn

(LĐTĐ) Sáng 28/9, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức hội thảo Xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, nhằm đề xuất chính sách cho sửa đổi Luật Thủ đô.
Chỉnh trang đô thị: Rất cần sự tham gia của người dân Tìm giải pháp khai thác vốn ẩn trong đất đai của Hà Nội Đề xuất chính sách để xây dựng Hà Nội thành trung tâm khoa học, đổi mới sáng tạo

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Lê Hồng Sơn và Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến đồng chủ trì hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, việc hoạch định chính sách nông nghiệp, nông thôn trong sửa Luật Thủ đô phải khả thi, vượt trội, để tạo cơ sở pháp lý cho xây dựng Thủ đô văn minh, văn hiến, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Trình bày đề xuất chính sách của Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - ông Tạ Văn Tường cho biết, chính sách “xây dựng, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh” được đề xuất nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế vốn có của Thủ đô về nhân lực, khoa học công nghệ, vốn để đầu tư, phát triển nông nghiệp Thủ đô.

Đề xuất Thủ đô được ban hành các cơ chế đặc thù phát triển nông nghiệp, nông thôn
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Cụ thể, xây dựng và phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung, nông nghiệp sinh thái, thân thiện với môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ cao, tập trung sản xuất cây, con giống năng suất, chất lượng, giá trị cao cho cả nước; xây dựng nông thôn mới, xanh, hiện đại, gắn với phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch làng nghề giàu bản sắc văn hoá đặc trưng của Thủ đô; xây dựng người nông dân Thủ đô văn minh, có kỹ năng, trình độ, là chủ thể xây dựng, thụ hưởng thành quả phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Thành phố Hà Nội đề xuất chính quyền Thủ đô được ban hành các cơ chế đặc thù phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cụ thể: Được phân cấp xây dựng và phê duyệt các quy hoạch về nông nghiệp Thủ đô, bao gồm cả quy định các định mức kinh tế kỹ thuật để xây dựng và thực hiện quy hoạch về nông nghiệp.

Có cơ chế đặc thù để chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa sang các loại đất nông nghiệp khác, tích tụ, tập trung đất đai, huy động góp vốn bằng đất nông nghiệp vào các đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái (cho thuê đất qua ngân hàng đất đai hoặc ngân hàng quỹ đất, góp cổ phần bằng đất nông nghiệp).

Đề xuất Thủ đô được ban hành các cơ chế đặc thù phát triển nông nghiệp, nông thôn
Toàn cảnh hội thảo.

Đồng thời, Thành phố được ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nghiên cứu bảo vệ, phát triển sản xuất các loại giống đặc sản bản địa có giá trị cao, hỗ trợ nhập các loại giống gốc giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu để hình thành các cơ sở sản xuất giống, cung cấp cho sản xuất của Thành phố cũng như cả nước; hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến và kinh doanh nông nghiệp theo chuỗi tuần hoàn, tạo thành chuỗi giá trị nông sản chủ lực của Thủ đô; phát triển thị trường công nghệ nông nghiệp trên cơ sở bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng hoá gắn với tiêu chuẩn và thương hiệu địa phương.

Cùng với đó, Thành phố được ban hành cơ chế hỗ trợ ngoài quy định của trung ương về phát triển hợp tác xã kiểu mới (mô hình doanh nghiệp “đặc biệt”, phù hợp với tính xã hội của khu vực nông thôn; phát triển kinh tế trang trại, gia trại liên kết với phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái gắn với tiêu thụ sản phẩm nông thôn, sản phẩm làng nghề giàu bản sắc văn hoá Thủ đô.

Thành phố cũng đề xuất được ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ về tài chính (cao hơn so với quy định của trung ương), khuyến khích, thu hút nguồn lực đầu tư của cá nhân, tổ chức vào phát triển nông nghiệp, nông thôn (hỗ trợ đầu tư hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, công nghệ cao, sinh thái, đầu tư phát triển hạ tầng thương mại nông thôn; hỗ trợ lãi suất vay vốn đối với hợp tác xã, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, sản xuất giống; hỗ trợ tiền sử dụng đất, thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu đối với hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ nông nghiệp…).

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết, Thành phố đề xuất có cơ chế hỗ trợ về công nghệ, kỹ thuật, vay vốn để chuyển đổi nghề phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, dịch vụ hỗ trợ đô thị; chuyển mạnh sang đào tạo theo nhu cầu của hợp tác xã, doanh nghiệp và thị trường gắn với giải quyết việc làm phù hợp với nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu cách mạng khoa học 4.0 và chuyển đổi số nông nghiệp.

Đề xuất Thủ đô được ban hành các cơ chế đặc thù phát triển nông nghiệp, nông thôn
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội - ông Tạ Văn Tường trình bày đề xuất chính sách của Hà Nội.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng sống và chất lượng môi trường nông nghiệp, nông thôn, như: Quy định chính sách hỗ trợ nông dân, người lao động tại các tổ chức kinh tế nông nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội, tham gia tổ chức công đoàn/tổ chức đại diện bảo vệ người lao động ở cơ sở; quy định và áp dụng các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn, đặc biệt là các làng nghề.

Đồng thời, xây dựng và ban hành quy chuẩn môi trường làng nghề, làng nghề - du lịch của Thủ đô; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đầu vào, xử lý và tái sử dụng phụ phẩm, chất thải nông nghiệp; quy định biện pháp ưu đãi đầu tư, hỗ trợ xây dựng các khu vực thu gom, xử lý rác thải tập trung liên xã, liên huyện đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường nông thôn xanh, hiện đại.

Tổng kết phát triển kinh tế xã hội Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và tổng kết thi hành Luật Thủ đô cho biết, khu vực nông thôn của Thủ đô có diện tích sản xuất, cư trú chiếm 60% diện tích tự nhiên của Thành phố (1.960,09 km2). Hiện có 24 quận, huyện, thị xã/30 quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố có sản xuất nông nghiệp, dân số tại các vùng ngoại thành nông nghiệp, nông thôn thuộc thành phố chiếm gần 50% dân số.

Sản xuất nông nghiệp đang đáp ứng 50 - 60% nhu cầu lương thực, thực phẩm cho Thành phố, nông nghiệp vẫn giữ vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế Thủ đô và chiếm vai trò chủ đạo trong vùng Thủ đô với 10 tỉnh, Thành phố với quy mô không gian 24.000 km2, 20 triệu dân số, phần lớn sống ở khu vực nông thôn, với kinh tế nông nghiệp là chính. Do vậy nông nghiệp Thủ đô có ý nghĩa hạt nhân, là động lực lan tỏa trong vùng và toàn quốc…

Sau khi nghe trình bày đề xuất chính sách của Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho chính sách xây dựng, phát triển nông nghiệp, nông thôn của Hà Nội cần đề xuất khi sửa đổi Luật Thủ đô.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022: Lan toả giá trị văn hoá qua tà áo dài

Bế mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022: Lan toả giá trị văn hoá qua tà áo dài

(LĐTĐ) Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người, bao gồm người dân Hà Nội, du ...
Đưa tuyến phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã hoạt động trước Tết dương lịch

Đưa tuyến phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã hoạt động trước Tết dương lịch

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình (Hà Nội) chỉ đạo phường Trúc Bạch, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan ...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn, công ty New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp đại diện lãnh đạo các tập đoàn, công ty New Zealand

(LĐTĐ) Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, một trong những mục tiêu của chuyến thăm chính thức New Zealand lần này là thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa ...
EVNNPC triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng tri ân khách hàng năm 2022

EVNNPC triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng tri ân khách hàng năm 2022

(LĐTĐ) Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”, Tháng Tri ân khách hàng năm 2022 của Tổng công ty Điện ...
Màn đồng diễn áo dài ấn tượng của hơn 1.000 phụ nữ Thủ đô

Màn đồng diễn áo dài ấn tượng của hơn 1.000 phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (4/12), tại không gian trước Tượng đài quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình ...
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2022 ngày 4/12

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 1/8 World Cup 2022 ngày 4/12

(LĐTĐ) Hôm nay 4/12, vòng 1/8 World Cup 2022 tiếp tục diễn ra 2 cặp đấu. Ở trận thứ nhất đội tuyển Pháp gặp Ba Lan. Với tham vọng bảo vệ ...
Đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lúc nửa đêm ở số 15D phố Hàng Cót

Đang điều tra nguyên nhân vụ cháy lúc nửa đêm ở số 15D phố Hàng Cót

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội cho biết, các đơn vị chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại số ...

Tin khác

Đưa tuyến phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã hoạt động trước Tết dương lịch

Đưa tuyến phố đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã hoạt động trước Tết dương lịch

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân (UBND) quận Ba Đình (Hà Nội) chỉ đạo phường Trúc Bạch, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch, nhằm bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố ẩm thực kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã vào cuối tháng 12/2022.
Màn đồng diễn áo dài ấn tượng của hơn 1.000 phụ nữ Thủ đô

Màn đồng diễn áo dài ấn tượng của hơn 1.000 phụ nữ Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng nay (4/12), tại không gian trước Tượng đài quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình đồng diễn áo dài “Phụ nữ Thủ đô hội nhập và phát triển” năm 2022.
Tuyên truyền mô hình "Vì môi trường mạng xã hội bình yên" kết hợp kích hoạt định danh điện tử

Tuyên truyền mô hình "Vì môi trường mạng xã hội bình yên" kết hợp kích hoạt định danh điện tử

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền "Vì môi trường mạng xã hội bình yên" kết hợp kích hoạt định danh điện tử tại các trường học trên địa bàn. Qua các buổi tuyên truyền, đã giúp các em có thêm kỹ năng ứng xử trên môi trường mạng, đồng thời hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của định danh điện tử.
Huyện Thanh Oai thu ngân sách vượt dự toán Thành phố giao

Huyện Thanh Oai thu ngân sách vượt dự toán Thành phố giao

(LĐTĐ) Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của năm 2022, huyện Thanh Oai đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đã cơ bản đạt và vượt. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện khoảng 850 tỷ đồng, đạt 146,5% dự toán Thành phố giao và bằng 126,5% so với năm 2021.
Khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai

Khởi công dự án mở rộng Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai

(LĐTĐ) Sáng nay (3/12), tại huyện Chương Mỹ, dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai chính thức được khởi công. Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn Thủ đô, đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Chương Mỹ, quận Hà Đông và các địa phương lân cận.
Hà Nội giảm trên 1.400 hộ nghèo

Hà Nội giảm trên 1.400 hộ nghèo

(LĐTĐ) Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội cho biết, đến tháng 11 năm 2022, toàn thành phố Hà Nội giảm được 1.487/723 hộ nghèo, đạt 192,1% kế hoạch.
Quận Đống Đa triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Quận Đống Đa triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

(LĐTĐ) Sáng 2/12, Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận lần thứ 14 khoá XXVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2023. Theo đó, năm 2022, kinh tế, xã hội - an ninh quốc phòng của quận đã phục hồi tích cực, quận triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.
Bài cuối: Kinh nghiệm quý để xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc

Bài cuối: Kinh nghiệm quý để xây dựng Đảng vững mạnh từ gốc

(LĐTĐ) Đưa cán bộ có năng lực về địa bàn khó khăn, phức tạp là chủ trương đúng, nhưng để giải quyết được những mâu thuẫn, tồn tại hạn chế ở nơi này đòi hỏi phải rất thận trọng khi dùng người. Đồng thời cả hệ thống chính trị cần vào cuộc thực chất, hiệu quả, bởi thực tế có nhiều vấn đề vượt khả năng xử lý của cơ sở. Đây là bài học kinh nghiệm quý để xây dựng Đảng từ gốc.
Bài cuối: Việc làm nhỏ tạo nên sức mạnh lớn

Bài cuối: Việc làm nhỏ tạo nên sức mạnh lớn

(LĐTĐ) Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng, chính quyền Thành phố Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, từ đó đạt được những kết quả tích cực. Hơn hết, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW không phải là những việc làm quá cao xa mà bình dị ngay trong những hoạt động, nghĩa cử thường ngày như dạy miễn phí cho trẻ tự kỷ, đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật…
Kỳ 3: "Gỡ vướng" cơ chế để Thủ đô phát huy được tiềm năng, thế mạnh

Kỳ 3: "Gỡ vướng" cơ chế để Thủ đô phát huy được tiềm năng, thế mạnh

(LĐTĐ) Khác với các tỉnh, thành trong cả nước, Hà Nội có 11 cơ chế, chính sách đặc thù, được quy định trong Luật Thủ đô năm 2012. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, các cơ chế, chính sách trong Luật chưa phát huy được hiệu quả, tác động khá khiêm tốn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW, phát huy được tiềm năng, thế mạnh riêng có của Thủ đô đang đặt ra nhiệm vụ cấp bách sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô năm 2012.
Xem thêm
Phiên bản di động