M
16:53 | 21/03/2020

Đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020

(LĐTĐ) Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất năm 2020 tập trung các hoạt động nhằm nâng cao hành vi để tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ động vật hoang dã...    

day manh tuyen truyen huong ung gio trai dat nam 2020 Chiến dịch Giờ Trái đất: Lan tỏa từ gia đình đến cộng đồng
day manh tuyen truyen huong ung gio trai dat nam 2020 Tối 30/3: Lễ tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất 2019
day manh tuyen truyen huong ung gio trai dat nam 2020 Sản lượng điện thương phẩm tháng 2 tăng 14,41%

Cụ thể hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020 với các hoạt động như: tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni - lông; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã; tăng cường nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, dự án, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống dân sinh.

day manh tuyen truyen huong ung gio trai dat nam 2020
Thanh niên Thủ đô hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất; tăng cường thời lượng, dung lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trường; phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh có tính chất truyền nhiễm cao.

Đặc biệt, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm cộng hưởng hành động Giờ Trái đất năm 2020, mỗi tổ chức, cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham gia hoạt động ‘‘tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3/2020. Thông qua các hoạt động trên nhằm hướng tới thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.

N. Hoa

Nguồn :