M
04/04/2021 10:25

Đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân lao động

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao quần chúng từ các đơn vị cơ sở, góp phần tích cực vào phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống sức khỏe, tinh thần cho người lao động, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động.

Quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Công nhân mong muốn thay đổi gì về đời sống, việc làm? Các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng bầu cử

Năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đặt chỉ tiêu có trên 95% số đoàn viên, người lao động nơi có tổ chức Công đoàn được Công đoàn cung cấp, phổ biến thông tin, tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn. Tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà Nước, đặc biệt là các chủ trương, nghị quyết nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động.

Có 70% trở lên công nhân, viên chức, lao động đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên tổng số các đơn vị đăng ký. Vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố.

san choi bo ich cho cong nhan lao dong
Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân lao động. (Ảnh: Mai Quý)

Năm 2021, Liên đoàn Lao đông Thành phố phấn đấu thành lập mới 4 Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân; tổ chức lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở; thực hiện tốt các chương trình biểu diễn văn hóa, văn nghệ, chiếu phim phục vụ công nhân lao động theo yêu cầu của cơ sở; 100% các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2021...

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến, để hoàn thành các chỉ tiêu nêu trên, Liên đoàn Lao động Thành phố đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống dân tộc, giai cấp. Tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động. Cụ thể là các hoạt động: Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2021 chào mừng 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2021) tại các Cụm thi đua thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố; Hội khỏe cán bộ, giảng viên, người lao động khối các trường Đại học – Cao đẳng năm 2021; tổ chức Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Thủ đô Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ VII - năm 2021.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Cụm văn hoá thể thao, Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân. Rà soát đầu tư bổ sung trang thiết bị văn hóa, thể thao tại các Điểm đã thành lập tạo điều kiện thu hút công nhân lao động, nhằm đa dạng hóa sân chơi, tạo điều kiện cho đông đảo công nhân, viên chức, lao động tham gia, góp phần đẩy lùi tiêu cực và các tệ nạn xã hội trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động. Tiếp tục đầu tư trang bị bổ sung đầu sách, tủ sách pháp luật tại các Điểm sinh hoạt văn hoá công nhân và các Tổ tự quản các khu nhà trọ công nhân.

Cùng với các giải pháp đã nêu, Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”; Xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 – 2025; tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả 2 Bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố; phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, Cung Văn hoá Lao động hữu nghị Việt - Xô và các cấp Công đoàn triển khai các hoạt động văn hóa văn nghệ, chiếu phim, tuyên truyền an toàn giao thông… phục vụ công nhân, viên chức, lao động.

Mai Quý

Nguồn :