M
TIN MỚI NHẬN

Tag: Đẩy mạnh phong trào văn hóa -

Đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân lao động

10:25 | 04/04/2021

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao quần chúng từ các đơn vị cơ sở, góp phần tích cực vào phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống sức khỏe, tinh thần cho người lao động, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong công nhân, viên chức, lao động.

    Trước         Sau