Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Xác định phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong việc triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này.
Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại Thủ đô đạt nhiều kết quả tích cực Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở

Từ những kết quả khả quan...

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, vừa tập trung phòng dịch, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng nhưng trong 9 tháng đầu năm 2021, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quyết liệt triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội về việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Báo cáo kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ Thành phố cho thấy, tính đến ngày 5/10, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập được 337/421 CĐCS (đạt 80,05% kế hoạch); phát triển 25.832/29.170 đoàn viên (đạt 88,56% kế hoạch). So với cùng kỳ năm 2020, thành lập CĐCS tăng 4,04%; phát triển đoàn viên tăng 7,46%.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
LĐLĐ huyện Phúc Thọ trao hỗ trợ kinh phí cho CĐCS mới thành lập. (Ảnh: Mai Quý)

Việc thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội về thành lập CĐCS tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cũng đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập 315 CĐCS tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 105% kế hoạch); kết nạp 24.097 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 120,5% kế hoạch). Toàn Thành phố đã thành lập được 176/360 CĐCS là doanh nghiệp có từ 25 đoàn viên trở lên (đạt 48,9% kế hoạch); giới thiệu được 4.211/9.031 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp…

Theo LĐLĐ Thành phố, để đạt được những kết quả tích cực nêu trên, ngay từ đầu năm 2021, LĐLĐ Thành phố đã xác định 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô, trong đó có 8/10 nội dung liên quan đến công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn và xây dựng CĐCS vững mạnh; giao chỉ tiêu cụ thể cho các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Ngoài ra, với việc triển khai hiệu quả Đề án thí điểm “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”; Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước”… đã góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Trong bối cảnh dịch bệnh, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp và người sử dụng lao động để triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch và chăm lo cho người lao động. LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo các cấp Công đoàn thành lập trên 11.500 “Tổ An toàn Covid-19” để đồng hành với doanh nghiệp phòng, chống dịch, xây dựng “vùng xanh doanh nghiệp”, duy trì, phục hồi sản xuất kinh doanh; các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi trên 74 tỷ đồng và vận động xã hội hóa với số tiền trên 104 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch, thăm hỏi lực lượng tuyến đầu chống dịch, ủng hộ “Quỹ vắc xin”...

Các hoạt động này đã góp phần tích cực vào việc đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”, ổn định quan hệ lao động. Do đó, dù chịu tác động lớn của dịch bệnh nhưng nhiều người lao động đã tự nguyện tham gia tổ chức Công đoàn, nhiều doanh nghiệp tự nguyện thành lập CĐCS tại đơn vị.

... đến quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Phát biểu tại Hội nghị giao ban công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; công tác tài chính Công đoàn; công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể 9 tháng đầu năm 2021, ông Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội nhấn mạnh, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS vừa là nhiệm vụ chính trị vừa là nhiệm vụ sống còn của tổ chức Công đoàn.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Công đoàn Thủ đô tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.

Vì vậy, các cấp Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo, quyết liệt trong việc triển khai các giải pháp để quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, không để khoảng trống, khoảng trắng, nhất là ở những địa bàn trọng điểm, các khu công nghiệp và chế xuất, các cụm công nghiệp, doanh nghiệp.

Theo báo cáo kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/10, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập được 337/421 CĐCS (đạt 80,05% kế hoạch); phát triển 25.832/29.170 đoàn viên (đạt 88,56% kế hoạch). So với cùng kỳ năm 2020, thành lập CĐCS tăng 4,04%; phát triển đoàn viên tăng 7,46%.Việc thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội về thành lập CĐCS tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước cũng đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập 315 CĐCS tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 105% kế hoạch); kết nạp 24.097 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (đạt 120,5% kế hoạch).

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, LĐLĐ Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn tập trung triển khai các giải pháp: Thực hiện quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam về chế độ chi cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tiếp tục thực hiện các Đề án thí điểm của LĐLĐ Thành phố như: “Hỗ trợ, khuyến khích phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ngoài khu vực Nhà nước có từ 25 đoàn viên trở lên, giai đoạn 2021-2022”, “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022”, “Xây dựng, phát hành Bản tin sinh hoạt CĐCS”...; thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố (khóa XVI) về “Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước” và về “Công tác cán bộ Công đoàn Thủ đô trong tình hình mới”...

Ngoài ra, nhằm tăng cường các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, LĐLĐ Thành phố đã và đang nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện các đề án thí điểm, mô hình mới, như: Đề án phát triển Trung tâm tư vấn pháp luật thành Trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao động để hỗ trợ cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS nói riêng và các hoạt động khác của Công đoàn Thủ đô; Đề án thí điểm thành lập nghiệp đoàn, thu hút, tập hợp người lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn; Đề án đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn, chuyên gia trong một số lĩnh vực như giải quyết tranh chấp lao động, phát triển đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước…

Trong quý IV năm 2021, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố phối hợp với các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội ký kết Quy chế phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về hoạt động Công đoàn; công tác tổ chức cán bộ và phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS… Từ đó, sẽ góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Các quốc gia thế giới triển khai liều thứ 3 vaccine COVID-19 ra sao?

Các quốc gia thế giới triển khai liều thứ 3 vaccine COVID-19 ra sao?

Nhiều quốc gia trên thế giới đang triển khai tiêm chủng liều thứ 3 vaccine COVID-19 nhằm nâng cao khả năng bảo vệ miễn dịch trong bối cảnh gia tăng ...
Foden bùng nổ, Man City vùi dập "ngựa ô"

Foden bùng nổ, Man City vùi dập "ngựa ô"

(LĐTĐ) Với đẳng cấp vượt trội cùng sự xuất sắc của Phil Foden, đương kim vô địch Man City không mấy khó khăn đánh bại Brighton 4-1 ngay trên sân khách.
Các tính năng iPhone SE 3 lộ diện

Các tính năng iPhone SE 3 lộ diện

Chi tiết về chiếc iPhone SE mới lại tiếp tục được vén màn. Chiếc điện thoại được cho là có cảm biến Touch ID gắn ở phía trước, trong nút ...
Án hành chính tồn đọng chưa thi hành xong có xu hướng ngày càng tăng

Án hành chính tồn đọng chưa thi hành xong có xu hướng ngày càng tăng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều 23/10, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ...
LĐLĐ huyện Phúc Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn khối Giáo dục năm học 2020-2021, chương trình phối ...
Hà Nội dành khoảng 39.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết 2022

Hà Nội dành khoảng 39.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết 2022

(LĐTĐ) Ước tính, tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt khoảng 39.000 tỷ đồng (tương đương với kế hoạch ...
Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ

(LĐTĐ) Chiều 23/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống ...

Tin khác

LĐLĐ huyện Phúc Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn khối Giáo dục năm học 2020-2021, chương trình phối hợp công tác giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện; sơ kết công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021; công bố Quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; trao hỗ trợ thiết bị học tập trực tuyến cho con công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác nữ công trong công đoàn cơ sở khối trường học

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng công tác nữ công trong công đoàn cơ sở khối trường học

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm luôn quan tâm, chú trọng tới công tác nữ công trong các Công đoàn nhà trường, qua đó, tạo điều kiện để nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) phát huy tối đa vai trò và vị thế của mình trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động đoàn thể.
Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định đời sống, việc làm của người lao động

Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định đời sống, việc làm của người lao động

(LĐTĐ) Trong bối cảnh dịch bệnh từng bước được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của doanh nghiệp từng bước được khôi phục, hướng tới trạng thái bình thường mới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch “Công đoàn Thủ đô đồng hành cùng doanh nghiệp khôi phục, phát triển SXKD; ổn định đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ)”.
Tổng Liên đoàn tập huấn về Bộ luật Lao động 2019 và một số chính sách liên quan đến NLĐ

Tổng Liên đoàn tập huấn về Bộ luật Lao động 2019 và một số chính sách liên quan đến NLĐ

(LĐTĐ) Ngày 22/10, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về Bộ luật Lao động 2019 và một số chính sách liên quan đến người lao động tới hơn 100 điểm cầu cấp tỉnh, thành phố khu vực phía nam. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu dự và phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Đồng Nai.
Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Sáng 22/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022.
Nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho người lao động

Nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi, chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã linh hoạt thích ứng với tình hình dịch bệnh và chủ động triển khai các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Qua đó góp phần ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.
LĐLĐ huyện Thường Tín trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho công nhân thực hiện “3 tại chỗ” đợt 2

LĐLĐ huyện Thường Tín trao kinh phí hỗ trợ bữa ăn cho công nhân thực hiện “3 tại chỗ” đợt 2

(LĐTĐ) Sáng nay (21/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức đến thăm, động viên và trao hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đợt 2 tại Công ty TNHH Đức Tấn Sài Gòn và Công ty TNHH kết cấu thép Mitsui Thăng Long.
Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Trước những tác động sâu sắc của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã khẳng định vai trò của mình thông qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động và đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, chú trọng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV).
Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động

Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến người lao động

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, một trong những nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức là đổi mới nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách pháp luật, các chương trình, kế hoạch có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động