Dấu ấn hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2022 với nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo của Quận ủy Ba Đình cùng sự phối hợp chặt chẽ của tổ chức Công đoàn với chính quyền, chuyên môn các cấp… phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn quận Ba Đình đã có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực.
Nhiều hoạt động, phần việc thực chất, hiệu quả Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn từ cơ sở

“Điểm sáng” trong công tác phát triển đoàn viên

Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng cho biết, hiện nay, LĐLĐ quận đang quản lý trực tiếp 503 công đoàn cơ sở (CĐCS) với tổng số 25.828 đoàn viên. Năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn nhưng LĐLĐ quận vẫn quyết liệt triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và đã đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra.

Cụ thể, LĐLĐ quận đã thành lập được 52/52 CĐCS (đạt 100% kế hoạch Thành phố giao), kết nạp 4.620/2.291 đoàn viên (đạt 201,6% kế hoạch Thành phố giao); tổ chức lễ ra mắt và trao quyết định thành lập 52 CĐCS; hướng dẫn 25 CĐCS về kiện toàn, bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ quận Ba Đình đã chỉ đạo 3 CĐCS đại diện khối hành chính sự nghiệp, trường học và doanh nghiệp tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028.
LĐLĐ quận Ba Đình đã chỉ đạo 3 CĐCS đại diện khối hành chính sự nghiệp, trường học và doanh nghiệp tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng với việc phát triển về số lượng, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho cán bộ CĐCS cũng được LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng. Theo đó, LĐLĐ quận đã triển khai tới CĐCS kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2022; đồng thời phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức 8 lớp “Đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước thành phố Hà Nội, giai đoạn 2021-2022” cho 387 Chủ tịch CĐCS và 1 lớp tập huấn công tác Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 cho hơn 200 cán bộ CĐCS; xây dựng bảng chấm điểm cho các loại hình CĐCS và hướng dẫn CĐCS tự chấm điểm, tiến hành khảo sát, đánh giá xếp loại CĐCS năm 2022.

Ngoài ra, LĐLĐ quận cũng triển khai hướng dẫn 100% CĐCS cùng đoàn viên công đoàn cập nhật dữ liệu đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên và in, đổi thẻ Công đoàn của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đến nay đã có 161 CĐCS với 7.870 đoàn viên công đoàn đã nhập dữ liệu. LĐLĐ quận phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Thông tri về Đại hội Công đoàn các cấp. LĐLĐ quận đã xây dựng và triển khai kế hoạch về tổ chức Đại hội CĐCS, tiến tới Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028 tới 100% CĐCS; chỉ đạo 3 CĐCS đại diện khối hành chính sự nghiệp, trường học và doanh nghiệp tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2023-2028.

Đặc biệt, LĐLĐ quận còn luôn quan tâm và chỉ đạo CĐCS làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong năm 2022, các CĐCS đã giới thiệu 510 CNVCLĐ ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng, kết quả kết nạp được 197 đảng viên.

Đảm bảo quyền, lợi ích cho đoàn viên, người lao động

Cũng trong năm vừa qua, LĐLĐ quận Ba Đình đã tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền, chuyên môn và chủ doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thông qua tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động. Thông qua Hội nghị, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, bổ sung, sửa đổi vào các nội quy, quy chế, Thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.

Năm 2023, LĐLĐ quận Ba Đình phấn đấu chỉ đạo 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và 70% trở lên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại và xây dựng được Quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 17/11/2018 của Chính phủ; 50% trở lên CĐCS khối doanh nghiệp xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện Thoả ước lao động tập thể, ít nhất 45% bản Thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên; 70% trở lên đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa”; 95% trở lên CĐCS khu vực nhà nước và 55% trở lên CĐCS ngoài khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Cùng đó, thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, LĐLĐ quận đã tiến hành rà soát, đôn đốc các đơn vị đã hết thời hạn ký kết lại Thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động; đồng thời hướng dẫn CĐCS thực hiện thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể trong doanh nghiệp năm 2022. Đến nay, đã có 105 đơn vị ký kết được Thỏa ước lao động tập thể.

Hoạt động tư vấn pháp luật được duy trì thực hiện hiệu quả. Năm 2022, Tổ Tư vấn pháp luật của LĐLĐ quận đã tư vấn cho 21 CĐCS và 8 doanh nghiệp về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; tư vấn cho 76 CĐCS và 42 đoàn viên về gói hỗ trợ người lao động thuê nhà ở trọ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tư vấn cho 19 CĐCS và 28 cá nhân về việc hưởng các quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của người lao động khi doanh nghiệp thay đổi chủ sở hữu, chấm dứt, ký kết hợp đồng lao động mới và 21 doanh nghiệp về thực hiện Quy chế dân chủ theo Điều 63 Bộ luật Lao động.

LĐLĐ quận cũng đã tổng hợp ý kiến của CĐCS và người lao động để tham gia đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2022; tham gia 2 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra 34 đơn vị về thực hiện pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận; hướng dẫn CĐCS trực thuộc triển khai giám sát thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuê trọ theo Công văn số 164/LĐLĐ ngày 18/4/2022 của LĐLĐ Thành phố và Công văn số 793/UBND-LĐTBXH ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân dân quận. Đã có 759 đoàn viên và người lao động của 28 CĐCS trực thuộc khối doanh nghiệp được hỗ trợ với số tiền hơn 1,14 tỷ đồng.

Có thể khẳng định, năm 2022, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận Ba Đình đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận và Thủ đô, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác chỉ đạo, điều hành Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã bám sát vào các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội và Quận ủy Ba Đình; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm theo từng tháng, quý, hàng tuần có giao ban để đánh giá nhiệm vụ công tác chuyên môn của Thường trực, Thường vụ, cán bộ công chức cơ quan. Trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ Ban Thường vụ LĐLĐ quận đều thống nhất, lựa chọn nhiệm vụ mang tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm. Sau mỗi hoạt động đều nắm bắt tình hình cơ sở, dư luận trong CNVCLĐ để điều chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời.

“Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, năm 2023, tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ quận Ba Đình sẽ phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quận Ba Đình và Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại”, Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng khẳng định.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự kiến lịch tạm ngừng cấp điện tại Hà Nội

Dự kiến lịch tạm ngừng cấp điện tại Hà Nội

(LĐTĐ) Theo EVN HANOI, ngày 6/6 sẽ tạm ngừng cấp điện tại nhiều khu vực ở một số quận, huyện, thị xã ở Thủ đô Hà Nội, trong đó có các quận/huyện: Đống Đa, Gia Lâm, Cầu Giấy, Long Biên, Hà Đông...
Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ

Gia Lai: Tai nạn giao thông khiến 3 người trong một gia đình tử vong tại chỗ

(LĐTĐ) Một ô tô tải chở đá đã va chạm với xe bán tải đi cùng chiều và tiếp tục đâm vào xe máy khiến 3 nạn nhân trong một gia đình tử vong tại chỗ.
Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 69,7 triệu lượt người

Đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 69,7 triệu lượt người

(LĐTĐ) 5 tháng đầu năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã thực hiện tốt công tác giải quyết, chi trả chế độ, đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế (BHYT) cho 69,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tương ứng số tiền chi cho khám chữa bệnh BHYT là 47.466 tỷ đồng.
Ấn tượng HDBank, Đạm Phú Mỹ và Hóa dầu Đức Giang

Ấn tượng HDBank, Đạm Phú Mỹ và Hóa dầu Đức Giang

(LĐTĐ) Lần đầu lọt Top 10 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả nhất của Việt Nam, HDBank đã chiếm ngay vị trí thứ 7 toàn bảng, và thuộc Top 5 ngân hàng niêm yết uy tín nhất toàn ngành.
LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

(LĐTĐ) Ngày 5/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình chị Đỗ Thị Hải tại thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh. Trước đó, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 1 hội viên Hội Cựu chiến binh tại xã Liên Hà.
Huyện đoàn Mê Linh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

Huyện đoàn Mê Linh phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023

(LĐTĐ) Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Mê Linh chính thức bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 8/2023 với phương châm "An toàn, hiệu quả, sáng tạo, tập trung, bền vững".
Các nữ đại biểu có những đóng góp to lớn hơn nữa vào hoạt động của Quốc hội

Các nữ đại biểu có những đóng góp to lớn hơn nữa vào hoạt động của Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 5/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt thân mật các nữ đại biểu Quốc hội khóa XV nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam (15/5/2008 - 15/5/2023).

Tin khác

LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

LĐLĐ huyện Đông Anh tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa

(LĐTĐ) Ngày 5/6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho gia đình chị Đỗ Thị Hải tại thôn Thái Bình, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh. Trước đó, LĐLĐ huyện đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh huyện trao hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho 1 hội viên Hội Cựu chiến binh tại xã Liên Hà.
Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa LĐLĐ Thành phố và BHXH thành phố Hà Nội

Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa LĐLĐ Thành phố và BHXH thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 5/6, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, giai đoạn 2023 - 2028.
Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Lan tỏa sâu rộng phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm vừa tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm viêc nhà” năm 2022. Đã có trên 250 tập thể và 4.589 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt danh hiệu và được biểu dương ở cơ sở; trong đó 38 tập thể và 114 cá nhân tiêu biểu nhất được LĐLĐ quận xét chọn khen thưởng.
Nhân lên những tấm gương cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu

Nhân lên những tấm gương cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm Lê Thị Kim Điệp, công tác biểu dương cán bộ, đoàn viên Công đoàn chính là xây dựng nhân tố mới, điển hình, làm hạt nhân, làm nòng cốt của hoạt động công đoàn…
Kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội

Kinh nghiệm triển khai các phong trào thi đua tại Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội

(LĐTĐ) Thông qua các phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ và an toàn xe buýt”, các Hội thi “Bảo dưỡng sửa chữa giỏi” và “Lái xe buýt giỏi - An toàn”, đã có hàng chục lượt tập thể, hàng trăm cá nhân tiêu biểu của Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, Tổng Công ty vận tải Hà Nội -Transerco và Xí nghiệp khen thưởng.
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho công nhân lao động ngành Dệt May Hà Nội

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho công nhân lao động ngành Dệt May Hà Nội

(LĐTĐ) Từ ngày 30/5 đến ngày 22/6, Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội chỉ đạo Công đoàn Công ty TNHH May xuất khẩu Đại Nghĩa phối hợp với Ban Giám đốc Công ty tổ chức 8 lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho 954 công nhân lao động (CNLĐ).
Thiết thực các hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, người lao động

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em, các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chăm lo cho con của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện.
Phát huy tâm huyết, trí tuệ của công nhân lao động

Phát huy tâm huyết, trí tuệ của công nhân lao động

Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” đã được các Công đoàn cơ sở và công nhân, lao động trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
Phổ biến nhiều chính sách mới đến người lao động quận Tây Hồ

Phổ biến nhiều chính sách mới đến người lao động quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Với chủ đề “Chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”, buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến do Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức đã thu hút hơn 200 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia.
Giúp người lao động quận Hai Bà Trưng cập nhật chính sách mới

Giúp người lao động quận Hai Bà Trưng cập nhật chính sách mới

(LĐTĐ) Nhằm trang bị cho các đơn vị, doanh nghiệp, công nhân, viên chức, người lao động những kiến thức thiết thực liên quan tới chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội, Báo Lao động Thủ đô đã phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách mới liên quan đến chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội”.
Xem thêm
Phiên bản di động