Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

(LĐTĐ) Sáng nay (6/1) Đảng bộ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Mười khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị thông qua Tờ trình Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy... Đồng chí Đinh Trường Thọ - Bí thư Quận uỷ Đống Đa chủ trì Hội nghị.
Quận Đống Đa thu ngân sách đạt trên 3.280 tỷ đồng trong quý 1/2021 Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo hiệu quả toàn diện các mặt công tác Đảng bộ quận Đống Đa thông qua 7 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2020 -2025

Tại Hội nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quận đã thảo luận và thống nhất kết quả Đảng bộ quận đã đạt được trong năm 2021 cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành Đảng bộ quận.

Theo đó, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, thách thức rất lớn do tác động của đại dịch Covid-19, quận Đống Đa đặt nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số một, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống dịch với mục tiêu hàng đầu chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Quận ủy Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả quan trọng.

Trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành và cả hệ thống chính trị quận thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm.

Duy trì các cuộc giao ban Bí thư Đảng ủy phường định kỳ; các cuộc họp đột xuất khi có nhiệm vụ phát sinh. Thường trực Quận ủy đã họp 52 kỳ, Ban Thường vụ đã họp 25 kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã họp 5 kỳ; đã xây dựng 395 văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận; kịp thời có công văn chỉ đạo các đơn vị khẩn trương giải quyết vụ việc, các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Thành ủy.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Quận ủy chỉ đạo tổ chức Công đoàn quận chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Quận ủy chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận đã hoàn thành việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng theo đúng tiến độ Kế hoạch của quận đề ra. Một số đơn vị đã có những cách làm mới phù hợp với tình hình như tổ chức học tập theo từng chi bộ nhỏ, cán bộ, đảng viên được viết bài thu hoạch tại nhà phù hợp với bối cảnh dịch bệnh...

Ngay sau khi Thành ủy ban hành 10 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2021 - 2025, căn cứ vào tình hình thực tiễn của quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng 9 Kế hoạch triển khai thực hiện 9 Chương trình gắn với đặc thù của quận; phân công nhiệm vụ các Tổ Chương trình và các cơ quan Thường trực phụ trách từng Chương trình.

Quận uỷ cũng chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Quận đã thành công tốt đẹp, là ngày hội lớn của toàn dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã vinh dự được Thành phố ghi nhận và tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với đó, Quận uỷ lãnh đạo tổ chức tốt công tác triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống, dịch Covid- 19. Xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là ưu tiên công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã chủ động, quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Với sự lãnh đạo chỉ đạo, đúng, trúng và kịp thời trên, kinh tế của quận vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 30/12/2021 là 12.065,06 tỷ đồng, đạt 111,5% dự toán Thành phố giao. Quận tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của Thành phố. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, triển khai các dự án; công tác tài nguyên, môi trường được triển khai đồng bộ, tích cực. Các hoạt động văn hoá - xã hội; giáo dục; y tế; an sinh xã hội được quan tâm thiết thực, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai toàn diện.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Quận ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng hoàn thành và vượt kế hoạch. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục, hạn chế, khuyết điểm năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo.

Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Thực hiện quyết liệt các giải pháp không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư của quận. Đồng thời quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; tiếp tục tăng tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đảm bảo thực chất. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó Quận ủy nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND, trọng tâm là tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử nơi công sở, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu nâng thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính….

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Lê Thanh Tùng trao tặng Quốc hội Cuba 750 máy tính bảng, 2 máy chủ và 2 máy in đa năng để ...
Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên ...
Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐTĐ) Mới đây, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, đã diễn Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác ...
Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt trường hợp V.M.H (sinh năm 2000; trú tại phường Trung Liệt, quận Đống ...
Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm tới nay, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương ...
Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Lịch thi đấu chung kết U16 Đông Nam Á 2022: U16 Việt Nam vs U16 Indonesia diễn ra lúc 20h00 ngày 12/8 trên sân vận động Maguwoharjo.
Xăng giảm 25% trong hơn 1 tháng, giá cả tiêu dùng vẫn "cố thủ"

Xăng giảm 25% trong hơn 1 tháng, giá cả tiêu dùng vẫn "cố thủ"

Giá xăng đã tiếp tục giảm lần thứ 5 liên tiếp từ chiều nay 11/8, với tổng mức giảm hơn 8.000 đồng/lít, tương đương 25% so với hơn 1 tháng ...

Tin khác

Huyện Mê Linh: Khẳng định giá trị sản phẩm từ chương trình OCOP

Huyện Mê Linh: Khẳng định giá trị sản phẩm từ chương trình OCOP

(LĐTĐ) Những năm qua, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được triển khai rộng rãi tới các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với các quận, huyện khác, các sản phẩm nông nghiệp được phân hạng OCOP đã và đang mang lại thu nhập cao cho những người làm nông nghiệp tại huyện Mê Linh.
Cho những miền quê ngày càng xanh, sạch, đẹp

Cho những miền quê ngày càng xanh, sạch, đẹp

(LĐTĐ) Môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn chú trọng và khuyến khích các địa phương đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Dù còn không ít khó khăn nhưng chất lượng môi trường khu vực nông thôn Thủ đô đang tiếp tục được cải thiện.
Làm giàu từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản

Làm giàu từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản

(LĐTĐ) Được triển khai từ đầu năm 2020, mô hình Chăn nuôi dê sinh sản dưới tán rừng và vùng đệm do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai đã thu hút được sự quan tâm của nhiều hộ gia đình. Tận dụng quỹ đất rộng và nguồn thức ăn tự nhiên, nhiều hộ gia đình đã thành công trong triển khai mô hình, đưa lại hiệu quả kinh tế cao.
Việc giải phóng mặt bằng quyết định tiến độ Dự án đường Vành đai 4

Việc giải phóng mặt bằng quyết định tiến độ Dự án đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô là dự án quan trọng quốc gia, cần sớm hoàn thành để đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Vùng Thủ đô và cả nước. Theo tính toán, nếu giải phóng mặt bằng xong, bàn giao đất “sạch”, dự kiến công trình sẽ được thực hiện trong 36 tháng. Từ đó có thể khẳng định công tác giải phóng mặt bằng là mấu chốt để dự án được triển khai đúng tiến độ.
[Megastory] Phẩm cách người Hà Nội: Dòng mạch ngầm chảy mãi

[Megastory] Phẩm cách người Hà Nội: Dòng mạch ngầm chảy mãi

Nhiều năm qua, đã có nhiều cuộc tranh cãi về phẩm cách người Hà Nội gốc, những va đập giữa cũ và mới. Trong loạt bài "Phẩm cách người Hà Nội: Dòng mạch ngầm chảy mãi", báo Lao động Thủ đô cố gắng đi tìm bản chất của những yếu tố đã được bồi đắp, dung nạp để dần trở thành cốt cách riêng của người Thăng Long xưa - Hà Nội nay.
Phát động thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô"

Phát động thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí Thủ đô"

(LĐTĐ) Chiều 10/8, Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị phát động phong trào và ký giao ước thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam” trong các cơ quan báo chí Thủ đô.
Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng tại huyện Mê Linh

Nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng tại huyện Mê Linh

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2022, việc thực hiện Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về "Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn huyện Mê Linh tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả.
Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15: Thí sinh ở huyện Quốc Oai giành giải Nhất tuần 1 vòng sơ khảo

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15: Thí sinh ở huyện Quốc Oai giành giải Nhất tuần 1 vòng sơ khảo

(LĐTĐ) Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 30-TB/BTGTU về kết quả tuần 1 - Vòng sơ khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
Quận Bắc Từ Liêm: Quyết tâm phục hồi kinh tế để về đích

Quận Bắc Từ Liêm: Quyết tâm phục hồi kinh tế để về đích

(LĐTĐ) Xác định năm 2022 là thời điểm bứt phá để tạo đà phục hồi kinh tế trên địa bàn, quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, đảm bảo vừa kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế.
Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn Thủ đô

Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều nay (9/8), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Mai, Trường hạ Khuyến Lương tổ chức tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết trị giá 600 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động