Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

(LĐTĐ) Sáng nay (6/1) Đảng bộ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Mười khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị thông qua Tờ trình Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy... Đồng chí Đinh Trường Thọ - Bí thư Quận uỷ Đống Đa chủ trì Hội nghị.
Quận Đống Đa thu ngân sách đạt trên 3.280 tỷ đồng trong quý 1/2021 Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo hiệu quả toàn diện các mặt công tác Đảng bộ quận Đống Đa thông qua 7 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2020 -2025

Tại Hội nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quận đã thảo luận và thống nhất kết quả Đảng bộ quận đã đạt được trong năm 2021 cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành Đảng bộ quận.

Theo đó, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, thách thức rất lớn do tác động của đại dịch Covid-19, quận Đống Đa đặt nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số một, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống dịch với mục tiêu hàng đầu chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Quận ủy Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả quan trọng.

Trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành và cả hệ thống chính trị quận thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm.

Duy trì các cuộc giao ban Bí thư Đảng ủy phường định kỳ; các cuộc họp đột xuất khi có nhiệm vụ phát sinh. Thường trực Quận ủy đã họp 52 kỳ, Ban Thường vụ đã họp 25 kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã họp 5 kỳ; đã xây dựng 395 văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận; kịp thời có công văn chỉ đạo các đơn vị khẩn trương giải quyết vụ việc, các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Thành ủy.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Quận ủy chỉ đạo tổ chức Công đoàn quận chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Quận ủy chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận đã hoàn thành việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng theo đúng tiến độ Kế hoạch của quận đề ra. Một số đơn vị đã có những cách làm mới phù hợp với tình hình như tổ chức học tập theo từng chi bộ nhỏ, cán bộ, đảng viên được viết bài thu hoạch tại nhà phù hợp với bối cảnh dịch bệnh...

Ngay sau khi Thành ủy ban hành 10 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2021 - 2025, căn cứ vào tình hình thực tiễn của quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng 9 Kế hoạch triển khai thực hiện 9 Chương trình gắn với đặc thù của quận; phân công nhiệm vụ các Tổ Chương trình và các cơ quan Thường trực phụ trách từng Chương trình.

Quận uỷ cũng chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Quận đã thành công tốt đẹp, là ngày hội lớn của toàn dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã vinh dự được Thành phố ghi nhận và tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với đó, Quận uỷ lãnh đạo tổ chức tốt công tác triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống, dịch Covid- 19. Xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là ưu tiên công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã chủ động, quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Với sự lãnh đạo chỉ đạo, đúng, trúng và kịp thời trên, kinh tế của quận vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 30/12/2021 là 12.065,06 tỷ đồng, đạt 111,5% dự toán Thành phố giao. Quận tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của Thành phố. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, triển khai các dự án; công tác tài nguyên, môi trường được triển khai đồng bộ, tích cực. Các hoạt động văn hoá - xã hội; giáo dục; y tế; an sinh xã hội được quan tâm thiết thực, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai toàn diện.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Quận ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng hoàn thành và vượt kế hoạch. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục, hạn chế, khuyết điểm năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo.

Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Thực hiện quyết liệt các giải pháp không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư của quận. Đồng thời quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; tiếp tục tăng tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đảm bảo thực chất. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó Quận ủy nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND, trọng tâm là tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử nơi công sở, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu nâng thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính….

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

Cho phép cơ sở giáo dục phổ thông công lập liên kết với cơ sở giáo dục nước ngoài

(LĐTĐ) Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) phân quyền cho Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, nhiều cấp học.
Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

Công đoàn Y tế Việt Nam ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân

(LĐTĐ) Chiều 29/8, tại Khu đô thị Vùng 4 Hải quân, Cam Ranh (Khánh Hòa) đã diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Công đoàn Y tế Việt Nam với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, giai đoạn 2023 - 2028.
Ghé về tuổi thơ qua những phiên chợ Trung thu

Ghé về tuổi thơ qua những phiên chợ Trung thu

(LĐTĐ) Có lẽ cái tên "Chợ quê Trung thu" hay "Lễ hội trăng rằm" đã trở nên quen thuộc với học sinh Hà Nội. Không biết từ bao giờ, những "phiên chợ" này đã xuất hiện ở khắp các ngôi trường trên khắp Thành phố, để rồi những cô bé, cậu bé quàng khăn đỏ, những em bé mẫu giáo lại được tung tăng đi chợ Trung thu cùng bè bạn.
Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

(LĐTĐ) Quận Thanh Xuân sẽ tập trung tổng kiểm tra chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có nguy cơ cháy, nổ cao, hoàn thành trước ngày 30/10/2023. Trong đó, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, các nội dung liên quan đến an toàn điện, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Giả mạo chủ nhà để chiếm đoạt tiền thuê nhà của khách

Giả mạo chủ nhà để chiếm đoạt tiền thuê nhà của khách

(LĐTĐ) Ngày 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Đặng Thùy Chi (sinh năm 1982, trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua các phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, hiệu quả trên toàn quận.
Huyện Thanh Trì: Xác minh, xử lý thông tin báo chí nêu và chấn chỉnh việc thu Quỹ đầu năm học

Huyện Thanh Trì: Xác minh, xử lý thông tin báo chí nêu và chấn chỉnh việc thu Quỹ đầu năm học

(LĐTĐ) Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc vận động thu quỹ Hội Cha mẹ học sinh (CMHS) tại Trường THCS Tứ Hiệp, UBND huyện Thanh Trì đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, kịp thời xử lý với tinh thần cầu tiến, không né trách; đồng thời kiên quyết chấn chỉnh việc thu quỹ đúng theo quy định hiện hành.

Tin khác

Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

Quận Thanh Xuân: Tổng kiểm tra các chung cư mini, nhà trọ

(LĐTĐ) Quận Thanh Xuân sẽ tập trung tổng kiểm tra chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có nguy cơ cháy, nổ cao, hoàn thành trước ngày 30/10/2023. Trong đó, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, các nội dung liên quan đến an toàn điện, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

Quận Đống Đa: Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn dân

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, trong những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội trong quận Đống Đa đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng. Nhiều tấm gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua các phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, hiệu quả trên toàn quận.
Mặt trận các cấp tập trung triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Mặt trận các cấp tập trung triển khai hiệu quả Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 29/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý III/2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý IV/2023.
Thước đo cải cách hành chính từ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Thước đo cải cách hành chính từ sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Với quyết tâm thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhiều quận, huyện của thành phố Hà Nội đã đưa vào áp dụng những sáng kiến giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện khi làm thủ tục hành chính. Những nỗ lực đó góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của chính quyền.
Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác Thanh tra nhân dân (TTND), giám sát đầu tư của cộng đồng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động công tác TTND, giám sát đầu tư của cộng đồng.
Thường Tín: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân

Thường Tín: Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Huyện ủy Thường Tín (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện năm 2023. Gần 300 đại biểu đã tham dự hội nghị.
Xử lý kịp thời các vi phạm về lòng đường, hè đường, trông giữ phương tiện

Xử lý kịp thời các vi phạm về lòng đường, hè đường, trông giữ phương tiện

(LĐTĐ) Ngày 28/9, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Thanh Xuân đã tổ chức phiên giải trình về công tác quản lý lòng đường, hè đường, trông giữ phương tiện trên địa bàn quận.
Khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Khẳng định vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

(LĐTĐ) Chiều 28/9, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị tọa đàm “Trao đổi kinh nghiệm triển khai, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trên địa bàn quận Đống Đa”.
Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023

Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (28/9), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức Ngày hội Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo năm 2023; trưng bày, quảng bá sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm OCOP; vinh danh 10 sản phẩm tiêu biểu năm 2023 và giao lưu với phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo.
Chuyện dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Chuyện dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) Nhờ việc kiên trì triển khai bài bản, khoa học các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội về công tác dân tộc, những năm qua, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, điển hình là huyện Ba Vì.
Xem thêm
Phiên bản di động