Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị

(LĐTĐ) Sáng nay (6/1) Đảng bộ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ Mười khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị thông qua Tờ trình Báo cáo tổng kết công tác năm 2021 và dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy... Đồng chí Đinh Trường Thọ - Bí thư Quận uỷ Đống Đa chủ trì Hội nghị.
Quận Đống Đa thu ngân sách đạt trên 3.280 tỷ đồng trong quý 1/2021 Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo hiệu quả toàn diện các mặt công tác Đảng bộ quận Đống Đa thông qua 7 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2020 -2025

Tại Hội nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ quận đã thảo luận và thống nhất kết quả Đảng bộ quận đã đạt được trong năm 2021 cũng như phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành Đảng bộ quận.

Theo đó, năm 2021, trong bối cảnh khó khăn, thách thức rất lớn do tác động của đại dịch Covid-19, quận Đống Đa đặt nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên số một, thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác phòng, chống dịch với mục tiêu hàng đầu chăm lo, bảo vệ sức khỏe của nhân dân; quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội.

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Quận ủy Đống Đa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả quan trọng.

Trong đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy; chỉ đạo sâu sát, quyết liệt các cấp ủy Đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành và cả hệ thống chính trị quận thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm.

Duy trì các cuộc giao ban Bí thư Đảng ủy phường định kỳ; các cuộc họp đột xuất khi có nhiệm vụ phát sinh. Thường trực Quận ủy đã họp 52 kỳ, Ban Thường vụ đã họp 25 kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã họp 5 kỳ; đã xây dựng 395 văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận; kịp thời có công văn chỉ đạo các đơn vị khẩn trương giải quyết vụ việc, các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của Thành ủy.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Quận ủy chỉ đạo tổ chức Công đoàn quận chăm lo người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Quận ủy chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và 10 Chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Tính đến thời điểm hiện tại, 100% các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc quận đã hoàn thành việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng theo đúng tiến độ Kế hoạch của quận đề ra. Một số đơn vị đã có những cách làm mới phù hợp với tình hình như tổ chức học tập theo từng chi bộ nhỏ, cán bộ, đảng viên được viết bài thu hoạch tại nhà phù hợp với bối cảnh dịch bệnh...

Ngay sau khi Thành ủy ban hành 10 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2021 - 2025, căn cứ vào tình hình thực tiễn của quận, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo xây dựng 9 Kế hoạch triển khai thực hiện 9 Chương trình gắn với đặc thù của quận; phân công nhiệm vụ các Tổ Chương trình và các cơ quan Thường trực phụ trách từng Chương trình.

Quận uỷ cũng chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với sự chuẩn bị chu đáo và nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Quận đã thành công tốt đẹp, là ngày hội lớn của toàn dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Đống Đa đã vinh dự được Thành phố ghi nhận và tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng với đó, Quận uỷ lãnh đạo tổ chức tốt công tác triển khai thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống, dịch Covid- 19. Xác định nhiệm vụ chính trị hàng đầu là ưu tiên công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã chủ động, quyết liệt, đồng bộ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Với sự lãnh đạo chỉ đạo, đúng, trúng và kịp thời trên, kinh tế của quận vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 30/12/2021 là 12.065,06 tỷ đồng, đạt 111,5% dự toán Thành phố giao. Quận tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của Thành phố. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, triển khai các dự án; công tác tài nguyên, môi trường được triển khai đồng bộ, tích cực. Các hoạt động văn hoá - xã hội; giáo dục; y tế; an sinh xã hội được quan tâm thiết thực, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai toàn diện.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị
Quận ủy chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Các chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng hoàn thành và vượt kế hoạch. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, khắc phục, hạn chế, khuyết điểm năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Đống Đa xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo.

Trong đó tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Thực hiện quyết liệt các giải pháp không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư của quận. Đồng thời quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo. Đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch; tiếp tục tăng tỷ lệ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đảm bảo thực chất. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng.

Cùng với đó Quận ủy nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND, trọng tâm là tổ chức tốt các kỳ họp HĐND, các phiên giải trình giữa 2 kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, văn hóa ứng xử nơi công sở, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, phấn đấu nâng thứ hạng về chỉ số cải cách hành chính….

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

(LĐTĐ) Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu (thành phố Huế), vào lúc 0 giờ ngày 22/1/2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư ...
LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" và các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ Tết Nguyên đán 2022, trong 2 ngày ...
Trực tuyến chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Trực tuyến chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào Xuân mới Nhâm Dần năm 2022, ngày 22/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao ...
Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết đầm ấm đến sớm với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh ...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 21/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ...
Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

(LĐTĐ) Trải qua những phần thi đầy gay cấn, đội thi đến từ Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) đã xuất sắc vượt qua ...
Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên ...

Tin khác

Thanh Trì khai mạc Hội chợ thương mại và chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022

Thanh Trì khai mạc Hội chợ thương mại và chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022

(LĐTĐ) Huyện Thanh Trì vừa tổ chức khai mạc sự kiện tuyên truyền, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP, làng nghề, nông sản gắn với Hội chợ thương mại, bình ổn giá và chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022 tại đường Vũ Lăng, xã Ngũ Hiệp. Sự kiện nhằm tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp gắn với du lịch sinh thái trên địa bàn huyện.
Hà Nội còn 4 quận, huyện “vùng cam”, huyện Gia Lâm ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất

Hà Nội còn 4 quận, huyện “vùng cam”, huyện Gia Lâm ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất

(LĐTĐ) Ở quy mô cấp quận, huyện, thị xã, thành phố Hà Nội hiện đang có 4 địa phương có dịch ở cấp độ 3 (vùng cam). Riêng huyện Gia Lâm có 1.688 ca mắc Covid-19, là địa bàn ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất trong 14 ngày qua.
Tuổi trẻ Thủ đô mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao

Tuổi trẻ Thủ đô mang Tết yêu thương đến với học sinh vùng cao

(LĐTĐ) Mới đây, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Lễ khởi công xây dựng Công trình Thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Điểm trường Mầm non Huổi Tóng, xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết, động viên nhân viên y tế và người lao động

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết, động viên nhân viên y tế và người lao động

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng nay (21/1), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, động viên công nhân lao động Công ty TNHH thời trang Star (Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) và các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Cùng đi có Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.
Tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin pháp luật

(LĐTĐ) Năm 2021, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, kết quả công tác Tư pháp đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động chỉ đạo, điều hành của chính quyền Thành phố, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô. Trong đó, việc thực hiện các quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt kết quả tốt.
Làng lá dong 600 tuổi tất bật vào vụ Tết

Làng lá dong 600 tuổi tất bật vào vụ Tết

(LĐTĐ) Thời điểm giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, người dân thôn Tràng Cát (xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) lại tất bật từ sớm đến khuya thu hoạch lá dong để kịp phục vụ nhu cầu gói bánh chưng ngày Tết.
Hà Nội: Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu

Hà Nội: Gặp mặt văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu

(LĐTĐ) Chiều nay (20/1), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chủ trì gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn Thủ đô nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
Vận tải hành khách vắng lặng, người dân đắn đo cân nhắc chuyện về quê

Vận tải hành khách vắng lặng, người dân đắn đo cân nhắc chuyện về quê

(LĐTĐ) Trước đây, cách ngày nghỉ Tết Nguyên đán khoảng độ 1 tháng, việc canh mua vé tàu, xe dường như trở thành “nhiệm vụ” quen thuộc của những người con xa xứ. Thế nhưng, năm nay, dù đã bước sang nửa cuối tháng 12 (âm lịch) nhưng hầu hết mọi người vẫn khá thờ ơ với vé Tết.
Quận Hoàn Kiếm cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

Quận Hoàn Kiếm cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất, kinh doanh

(LĐTĐ) Sáng 20/1, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị “Tiếp xúc doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn quận”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu UBND quận và trực tuyến đến điểm cầu 18 phường. Đồng chí Vũ Đăng Định, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) quận chủ trì hội nghị.
Đông Anh: Triển khai hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Đông Anh: Triển khai hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

(LĐTĐ) Năm 2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Đông Anh đã tập trung triển khai hoạt động giám sát đảm bảo dân chủ, khách quan, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị.
Xem thêm
Phiên bản di động