M
15/01/2021 11:53

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo hiệu quả toàn diện các mặt công tác

(LĐTĐ) Sáng nay (15/1/2021), Đảng bộ quận Đống Đa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021.

Đảng bộ quận Đống Đa thông qua 7 Chương trình công tác lớn giai đoạn 2020 -2025 Tập huấn Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII và Điều lệ Công đoàn Việt Nam Thông qua Đề cương các Chương trình công tác lớn của Quận ủy khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2020, đồng chí Nguyễn Anh Cường – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận cho biết: Năm 2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid -19 tác động mọi mặt đến đời sống xã hội, cùng với đó là một số biến động về công tác cán bộ của quận, song vượt lên khó khăn, thách thức, toàn đảng bộ quận Đống Đa đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo hiệu quả toàn diện các mặt công tác
Quận uỷ quận Đống Đa khen thưởng 17 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020

Trong đó, Đảng bộ quận đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Ước thu ngân sách trên địa bàn quận cả năm 2020 đạt 11.085,046 tỷ đồng, đạt 100,52% dự toán giao. Quận là một trong các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách của Thành phố và Trung ương, là nguồn lực quan trọng để xây dựng phát triển Quận và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Công tác phòng chống dịch đặc biệt trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid -19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, quận đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kết quả đã đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, không để phát sinh ca bệnh mới, đảm bảo an sinh xã hội và ổn định đời sống của nhân dân, an sinh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Cũng trong năm 2020 Đảng bộ quận đã chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đảng bộ cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ quận đều diễn ra đúng chương trình, thời gian dự kiến, bảo đảm an ninh trật tự, trang trọng, tiết kiệm. Ngay sau Đại hội cấp cơ sở, Ban Thường vụ Quận uỷ đã kịp thời chuẩn y cấp uỷ các đảng bộ, chi bộ cơ sở theo đúng quy định Điều lệ Đảng… Chỉ đạo việc xây dựng Quy chế làm việc; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban chấp hành Đảng bộ quận khoá XXVIII; Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Quận uỷ khoá XXVIII; thành lập 7 Tổ chương trình công tác lớn nhiệm kỳ 2020 -2025 và tập trung chỉ đạo xây dựng 7 chương trình công tác để cụ thể hoá và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XXVIII…

Ngoài ra công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra, công tác vận động quần chúng tiếp tục được triển khai tích cực. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận.

Đảng bộ quận Đống Đa lãnh đạo hiệu quả toàn diện các mặt công tác
10 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền được khen thưởng

Phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2020, bước sang năm 2021, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội quận Đống Đa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trong tâm. Trong đó triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị; tổ chức thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ Thành uỷ và Quận uỷ đề ra trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII; triển khai thực hiện 7 chương trình công tác lớn của Quận uỷ; 10 Chương trình công tác lớn của Thành uỷ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vượt mức các nhiệm vụ, chi tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021…Trước mắt các cấp uỷ Đảng chú trọng chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết , trước hết là các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Tết đón Xuân…

Các cấp Đảng bộ quận cũng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc và định hướng tốt dư luận nhân dân. Đồng thời quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021. Coi trọng kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, quy chế làm việc…

Tại hội nghị, ghi nhận kết quả đạt được của các tổ chức cơ sở đảng và cá nhân các đảng viên, Quận uỷ Đống Đa đã tặng giấy khen 17 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020; tặng giấy khen 10 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền và 140 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền từ 2016 đến năm 2020. Đồng thời Quận uỷ cũng khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các chuyên đề khác.

X.Sinh

Nguồn :