M
01/05/2020 18:43

Đảm bảo các biện pháp an toàn cho người lao động trong mùa dịch

Cùng với việc ổn định và đẩy mạnh tình hình sản xuất kinh doanh, một số doanh nghiệp đã có sáng kiến, chủ động các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình làm việc, sinh hoạt tại công ty. Việc làm thiết thực của các doanh nghiệp đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo người lao động, giúp họ an tâm hơn khi tới công xưởng làm việc.

Lương Hằng - Nguyễn Hoa

Nguồn :