Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khoá XX:

Đại biểu Hội đồng nhân dân được tín nhiệm cao

(LĐTĐ) Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, bầu các chức vụ chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.
Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 Huyện Thanh Trì phấn đấu 100% hộ ký cam kết về phòng cháy, chữa cháy Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì ủng hộ lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

35 đại biểu Hội đồng nhân dân được cử tri tín nhiệm

Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Trì cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật...

Huyện đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XV, 3 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX và 447 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần.

Đại biểu Hội đồng nhân dân được tín nhiệm cao
Ra mắt đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết quả này thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của cử tri và nhân dân huyện trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương, đồng thời thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân huyện vào đại biểu Hội đồng nhân dân, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của cử tri và nhân dân.

Ủy ban bầu cử huyện Thanh Trì đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và trao giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cho 35 ông, bà đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu bầu cử các chức vụ chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân; bầu các chức danh Ủy ban nhân dân huyện gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, bầu Hội thẩm nhân dân.

Số phiếu bầu rất tập trung, các ông, bà được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của huyện đều đạt tỷ lệ 100% đã thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với nhân sự được giới thiệu.

Kết quả, ông Đặng Đức Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ tái cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XX; bà Nguyễn Thị Hằng - Huyện ủy viên tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện uỷ, tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; cùng nhiều ông, bà tái, trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng các phòng, ban trong bộ máy chính quyền huyện Thanh Trì.

Đại biểu Hội đồng nhân dân được tín nhiệm cao
Kết quả bầu cử thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của cử tri và nhân dân huyện trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương

Phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, sự tín nhiệm của các đại biểu, của nhân dân là vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì tin tưởng, giao phó. Ông Nguyễn Tiến Cường khẳng định sẽ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, xứng đáng với sự kỳ vọng của của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như cử tri và nhân dân huyện; chủ động kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2021-2026, tạo đà cho những năm tiếp theo phấn đấu đưa huyện Thanh Trì trở thành quận.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, Uỷ ban nhân dân huyện cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 16 xã, thị trấn, đồng tâm, hiệp lực, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm chính trị cao theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể

Trong chương trình làm việc, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì đã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với cử tri; thông qua các nghị quyết về tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về số lượng thành viên của 2 Ban Hội đồng nhân dân huyện và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

Bí thư huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật:

"Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện; tăng cường các hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn; quan tâm nâng cao chất lượng các kỳ họp, đảm bảo nghị quyết được ban hành đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi và phù hợp. Các đại biểu Hội đồng nhân dân trúng cử Hội đồng nhân dân huyện khóa mới cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo gương mẫu thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời liên hệ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân..."

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân của huyện Thanh Trì đã đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử; đặc biệt chúc mừng 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các cá nhân vừa được bầu vào các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ mới.

Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2021 - 2026 là rất lớn, huyện đang trong lộ trình phấn đấu lên quận trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế chính sách quan trọng, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đặng Đức Quỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện dành cho bộ máy lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các chức danh được bầu tại kỳ họp thứ nhất đảm bảo tiêu chuẩn, đúng pháp luật, thể hiện tính kế thừa, đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đúng theo sự chỉ đạo của Đảng và nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tin tưởng và mong muốn các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức danh Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, Hội thẩm nhân dân sẽ phát huy cao nhất phẩm chất, tinh thần, trách nhiệm của mình trước Hội đồng nhân dân huyện, trước cử tri và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng loạt phương tiện được yêu cầu quay đầu tại các chốt kiểm dịch

Hàng loạt phương tiện được yêu cầu quay đầu tại các chốt kiểm dịch

(LĐTĐ) Ngày 24/7, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, tại các chốt kiểm dịch cửa ngõ Thủ đô, các lực lượng chức năng ...
Hướng dẫn tổ chức thực hiện gói an sinh xã hội đối với nhóm lao động tự do tại Hà Nội

Hướng dẫn tổ chức thực hiện gói an sinh xã hội đối với nhóm lao động tự do tại Hà Nội

(LĐTĐ) Cách tổ chức thực hiện gói an sinh xã hội đối với nhóm người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động ...
Cần có giải pháp quyết liệt khắc phục các dự án trọng điểm chậm tiến độ

Cần có giải pháp quyết liệt khắc phục các dự án trọng điểm chậm tiến độ

(LĐTĐ) "Cần khắc phục các dự án trọng điểm chậm tiến độ; ưu tiên đầu tư công giai đoạn 2021-2026 có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư giàn trải để ...
Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19

Hà Nội ghi nhận thêm 10 ca mắc Covid-19

(LĐTĐ) Trưa 24/7, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 10 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều là các trường hợp F1, trong đó 3 trường hợp tại cộng đồng ...
Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh

Cần xử lý nghiêm các vi phạm phòng, chống dịch tại chợ dân sinh

(LĐTĐ) Công tác phòng, chống dịch tại các chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội cho thấy, bên cạnh các ...
Hà Nội chủ động xây dựng các kịch bản, phương án chống dịch theo cấp độ

Hà Nội chủ động xây dựng các kịch bản, phương án chống dịch theo cấp độ

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, Y tế Thủ đô đảm bảo được công tác phòng, chống Covid-19, từ nhân lực, vật lực để ...
Quân khu 5 tiếp nhận 14 xe chở vắc xin chuyên dụng

Quân khu 5 tiếp nhận 14 xe chở vắc xin chuyên dụng

(LĐTĐ) Hôm qua (23/7) tại Đà Nẵng, Quân khu 5 đã tổ chức tiếp nhận 14 xe tải chuyên dụng vận chuyển vắc xin từ Công ty Cổ phần Ô tô ...

Tin khác

Cần có giải pháp quyết liệt khắc phục các dự án trọng điểm chậm tiến độ

Cần có giải pháp quyết liệt khắc phục các dự án trọng điểm chậm tiến độ

(LĐTĐ) "Cần khắc phục các dự án trọng điểm chậm tiến độ; ưu tiên đầu tư công giai đoạn 2021-2026 có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư giàn trải để tạo động lực cho sự phát triển...", là một trong nội dung được nêu ra trong Báo cáo thẩm tra về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoàn 2021-2025.
Chú trọng giảm tỷ lệ tái nghèo, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh

Chú trọng giảm tỷ lệ tái nghèo, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh

(LĐTĐ) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 được kết cấu lại với 6 dự án (11 tiểu dự án). Trong đó, tổng nguồn vốn đề xuất là 75.000 tỷ đồng, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan chủ quản. Chương trình phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo, hộ cận nghèo so với đầu kỳ theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia...
Chính phủ nhiệm kỳ mới giữ nguyên 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ

Chính phủ nhiệm kỳ mới giữ nguyên 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ

(LĐTĐ) Với tổng số 470/470 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,19% số đại biểu có mặt), sáng ngày 23/7, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó giữ nguyên 18 bộ và 4 cơ quan ngang bộ.
Cần triển khai tốt hơn gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68

Cần triển khai tốt hơn gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68

(LĐTĐ) Trong bối cảnh phải cách ly, giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn dịch bệnh, một bộ phận trẻ em không được đến trường lớp, không được vui chơi tương thích với lứa tuổi trong một thời gian dài có thể ảnh hưởng đến tâm sinh lý, nhất là ở các khu đô thị, khu chung cư. Việc này cần sớm được các cơ quan chức năng nghiên cứu để có giải pháp giải quyết phù hợp, không thể xem thường.
Tăng trưởng kinh tế đạt 5,64% là mức khá so với thế giới

Tăng trưởng kinh tế đạt 5,64% là mức khá so với thế giới

(LĐTĐ) Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt 5,64%, trong đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 6 tháng tăng 32,2% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng 7,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt trên 9,2 tỷ USD, tăng 6,8%...
Kỳ vọng Quốc hội Khoá XV sẽ tiếp tục để lại nhiều dấu ấn đậm nét

Kỳ vọng Quốc hội Khoá XV sẽ tiếp tục để lại nhiều dấu ấn đậm nét

(LĐTĐ) Chiều 20/7, ông Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Khoá XIV được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Khoá XV. Nhân dân, cử tri và các đại biểu kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy những thành quả đã đạt được của nhiệm kỳ trước, Quốc hội Khóa XV với người đứng đầu là ông Vương Đình Huệ sẽ tiếp tục để lại những dấu ấn đậm nét của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Khóa XV

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Khóa XV

(LĐTĐ) Chiều nay (20/7), với 475/475 tổng số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,19%), các đại biểu Quốc hội đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khoá XV.
Chính thức khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

Chính thức khai mạc kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Sáng nay (20/7), tại Hội trường Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV.
Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khoá XV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt

Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khoá XV diễn ra trong bối cảnh đặc biệt

(LĐTĐ) Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 càng khẳng định sức mạnh vô địch của Khối đại đoàn kết toàn dân tộc; càng khó khăn, thách thức thì tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của dân tộc càng được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết...
Xem thêm
Phiên bản di động