Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khoá XX:

Đại biểu Hội đồng nhân dân được tín nhiệm cao

(LĐTĐ) Ngày 30/6, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ nhất, bầu các chức vụ chủ chốt Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện.
Khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 Huyện Thanh Trì phấn đấu 100% hộ ký cam kết về phòng cháy, chữa cháy Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì ủng hộ lực lượng y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch

35 đại biểu Hội đồng nhân dân được cử tri tín nhiệm

Báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử huyện Thanh Trì cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện được tổ chức theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, an toàn và đúng pháp luật...

Huyện đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội khóa XV, 3 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX và 447 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, thành phần.

Đại biểu Hội đồng nhân dân được tín nhiệm cao
Ra mắt đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX nhiệm kỳ 2021 - 2026

Kết quả này thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của cử tri và nhân dân huyện trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương, đồng thời thể hiện niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân huyện vào đại biểu Hội đồng nhân dân, những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của cử tri và nhân dân.

Ủy ban bầu cử huyện Thanh Trì đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 và trao giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cho 35 ông, bà đã trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, Hội đồng nhân dân huyện tiến hành giới thiệu nhân sự, bỏ phiếu bầu cử các chức vụ chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; Trưởng ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân; bầu các chức danh Ủy ban nhân dân huyện gồm: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, bầu Hội thẩm nhân dân.

Số phiếu bầu rất tập trung, các ông, bà được bầu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền của huyện đều đạt tỷ lệ 100% đã thể hiện sự tín nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đối với nhân sự được giới thiệu.

Kết quả, ông Đặng Đức Quỳnh - Ủy viên Ban Thường vụ tái cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khoá XX; bà Nguyễn Thị Hằng - Huyện ủy viên tái cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện uỷ, tái cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; cùng nhiều ông, bà tái, trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng các phòng, ban trong bộ máy chính quyền huyện Thanh Trì.

Đại biểu Hội đồng nhân dân được tín nhiệm cao
Kết quả bầu cử thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ, tinh thần trách nhiệm cao của cử tri và nhân dân huyện trong việc tham gia xây dựng bộ máy chính quyền ở địa phương

Phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, sự tín nhiệm của các đại biểu, của nhân dân là vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì tin tưởng, giao phó. Ông Nguyễn Tiến Cường khẳng định sẽ luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để thực hiện và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ, xứng đáng với sự kỳ vọng của của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân cũng như cử tri và nhân dân huyện; chủ động kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2021-2026, tạo đà cho những năm tiếp theo phấn đấu đưa huyện Thanh Trì trở thành quận.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, Uỷ ban nhân dân huyện cùng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và 16 xã, thị trấn, đồng tâm, hiệp lực, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm chính trị cao theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể

Trong chương trình làm việc, Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì đã thông qua báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các hội nghị tiếp xúc giữa những người ứng cử Đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với cử tri; thông qua các nghị quyết về tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về số lượng thành viên của 2 Ban Hội đồng nhân dân huyện và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

Bí thư huyện ủy Thanh Trì Lê Tiến Nhật:

"Tiếp tục đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện; tăng cường các hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn; quan tâm nâng cao chất lượng các kỳ họp, đảm bảo nghị quyết được ban hành đúng quy định của pháp luật, có tính khả thi và phù hợp. Các đại biểu Hội đồng nhân dân trúng cử Hội đồng nhân dân huyện khóa mới cần bắt tay ngay vào việc thực hiện chương trình hành động của mình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo gương mẫu thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời liên hệ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân..."

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Lê Tiến Nhật – Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, các cơ quan trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân của huyện Thanh Trì đã đóng góp quan trọng cho thành công của cuộc bầu cử; đặc biệt chúc mừng 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các cá nhân vừa được bầu vào các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ mới.

Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra cho Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2021 - 2026 là rất lớn, huyện đang trong lộ trình phấn đấu lên quận trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực tiễn địa phương để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp, tạo sự thống nhất cao trong việc đưa ra các quyết định, cơ chế chính sách quan trọng, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đặng Đức Quỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện dành cho bộ máy lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các chức danh được bầu tại kỳ họp thứ nhất đảm bảo tiêu chuẩn, đúng pháp luật, thể hiện tính kế thừa, đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đúng theo sự chỉ đạo của Đảng và nguyện vọng của nhân dân.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện tin tưởng và mong muốn các đồng chí được tín nhiệm bầu giữ các chức danh Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện, Hội thẩm nhân dân sẽ phát huy cao nhất phẩm chất, tinh thần, trách nhiệm của mình trước Hội đồng nhân dân huyện, trước cử tri và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long

(LĐTĐ) Ngày 26/11, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại Trung tâm thương mại MM Mega ...
Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

Nâng cao ý thức người dân và đảm bảo an toàn giao thông cuối năm

(LĐTĐ) Thời gian qua, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp nhằm kéo giảm số vụ tai nạn giao thông, nhưng tình trạng vi phạm Luật ...
Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

Trưởng quỹ biển thủ hàng chục tỷ đồng của Ngân hàng An Bình lĩnh án

(LĐTĐ) Lợi dụng sự sơ hở của đồng nghiệp trong việc quản lý kho tiền, Trần Đình Đạt đã nhiều lần tự ý vào kho quỹ lấy tiền của Phòng giao ...
Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động

Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có mức độ ngày càng gia tăng, trong tuần qua, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của ...
Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã phát động phong trào thi đua ...
“Vua Hồ Tiêu” Phan Minh Thông kể về những mánh khóe trong kinh doanh

“Vua Hồ Tiêu” Phan Minh Thông kể về những mánh khóe trong kinh doanh

(LĐTĐ) Ấn phẩm thứ hai “Vượt lên, những con đường kinh doanh” của doanh nhân Phan Minh Thông đã được ra mắt với bạn đọc sau nhiều ngày ấp ủ. Nội ...
Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

(LĐTĐ) Hoạt động có hiệu quả của Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã góp phần vào sự thành công của phong trào công nhân, viên ...

Tin khác

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 10 tiêu chí để massage, spa hoạt động

Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất 10 tiêu chí để massage, spa hoạt động

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh công bố dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch với loại hình kinh doanh massage và spa gửi cho các sở ngành, quận huyện góp ý.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chương trình thăm chính thức Thụy Sỹ

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chương trình thăm chính thức Thụy Sỹ

Vào 6 giờ sáng nay (26/11) theo giờ địa phương, tức 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Geneva, bắt đầu chương trình thăm chính thức Thụy Sỹ từ ngày 25 - 29/11.
Giao lưu trực tuyến: "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế"

Giao lưu trực tuyến: "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế"

(LĐTĐ) Sáng nay (26/11), tại tòa soạn, báo Lao động Thủ đô đã tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế".
Tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

Tăng cường, củng cố quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản

(LĐTĐ) Từ ngày 22 đến ngày 25/11/2021, nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Nhật Bản. Thông tin với báo chí, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm đã tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng với Nhật Bản đi vào chiều sâu, nâng tầm và thúc đẩy các mặt quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất hơn.
Xem xét 5 vấn đề cấp bách dự kiến thảo luận tại kỳ họp bất thường của Quốc hội

Xem xét 5 vấn đề cấp bách dự kiến thảo luận tại kỳ họp bất thường của Quốc hội

(LĐTĐ) Với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, từ ngày 25-26/11 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực một số Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương để xem xét về 5 vấn đề cấp bách, dự kiến được đưa ra thảo luận tại kỳ họp bất thường của Quốc hội.
Tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các cơ quan, đối tác châu Âu

Tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các cơ quan, đối tác châu Âu

(LĐTĐ) Ngày 25/11, tại khách sạn Melia Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam – EU hậu Covid-19 và công bố sách Trắng EuroCham 2021” nhằm tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với các cơ quan, đối tác châu Âu trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021: Vinh danh 76 công trình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021: Vinh danh 76 công trình, giải pháp sáng tạo tiêu biểu

(LĐTĐ) Chiều nay (25/11), Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

(LĐTĐ) Trong Thư biểu dương Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, đây là chương trình rất thiết thực vì lao động sản xuất, là nguồn gốc tạo ra của cải và sự thịnh vượng của quốc gia.
Giao lưu trực tuyến "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế"

Giao lưu trực tuyến "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế"

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế của thành phố Hà Nội trong điều kiện bình thường mới, sáng mai (26/11), Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến tại tòa soạn với chủ đề "Linh hoạt thích ứng an toàn với dịch để phục hồi, phát triển kinh tế".
Xem thêm
Phiên bản di động