Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/3, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2024. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Công tác chăm lo đi vào thực, chất góp phần nâng cao vị thế tổ chức Công đoàn Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
Đồng chí Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố gồm 6 LĐLĐ quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Long Biên, Hai Bà Trưng và Hoàng Mai. Năm 2024, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm là Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, LĐLĐ quận Đống Đa là Cụm phó Cụm thi đua số 1.

Tại Hội nghị, thay mặt Cụm thi đua số 1, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và thông qua Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 1. Theo đó Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 1 gồm 4 Chương, 11 điều, quy định chi tiết về nguyên tắc hoạt động của Cụm; thẩm quyền trách nhiệm của Cụm trưởng, Cụm phó, cán bộ thường trực của Cụm; trách nhiệm của các đơn vị thành viên trong Cụm.

Quy chế cũng quy định các nội dung hoạt động của Cụm như thời gian, nội dung tổ chức các hội nghị; chế độ thời gian báo cáo; nội dung thang bảng điểm và phương pháp bình xét, đánh giá, suy tôn của Cụm. Theo đó việc chấm điểm cho các đơn vị trong Cụm phải đảm bảo nghiêm túc, công khai, chính xác và được trên 50% thành viên trong Cụm biểu quyết tán thành…

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
Đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 thông qua Quy chế hoạt động của Cụm thi đua số 1.

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm đều thống nhất cao với các nội dung nhiệm vụ cũng như Quy chế hoạt động của Cụm. Các ý kiến khẳng định Cụm sẽ tổ chức một hoạt động chung vào tháng 6, đây là cơ hội để các đơn vị trong Cụm giao lưu, học hỏi và tạo thêm sự gắn kết.

Về Quy chế, Quy chế đã quy định đầy đủ và chi tiết từng nhiệm vụ, nội dung hoạt động. Các đại biểu cũng khẳng định, Cụm thi đua số 1 đều là các đơn vị mạnh, luôn đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, mỗi đơn vị có một thế mạnh, tuy nhiên cũng có những khó khăn riêng. Trong những năm qua, các đơn vị trong Cụm luôn phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị trong Cụm cũng đã học hỏi nhau những kinh nghiệm hay, mô hình tốt để áp dụng trong đơn vị, từ đó cùng nhau phát triển, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của LĐLĐ Thành phố…

Tại Hội nghị, 6 đơn vị của Cụm cũng đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua năm 2024 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và Thành phố với các mục tiêu, nội dung cụ thể.

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
Đồng chí Đồng chí Bùi Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai phát biểu tại Hội nghị.

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các Chương trình công tác của LĐLĐ Thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố; chủ đề thi đua năm 2024 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động “Đổi mới sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)” và chủ đề năm của thành phố Hà Nội “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Hai là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động các phong trào thi đua lập thành tích “Mừng đất nước đổi mới, Mừng Đảng - Mừng Xuân” và kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, các ngày lễ lớn trong năm 2024.

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch LĐLĐ quận Long biên phát biểu thảo luận tại Hội nghị.

Ba là, phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn các cấp và Thành phố phát động như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”... Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”..., thực hiện tốt 2 Bộ quy tắc ứng xử do Thành phố ban hành.

Bốn là, tổ chức đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Phấn đấu mỗi đơn vị trong Cụm đạt và vượt kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao trong phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở.

Năm là, tăng cường công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thăm hỏi, tặng quà, động viên, giúp đỡ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn ...Vận động đoàn viên, CNVCLĐ vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
Đại diện lãnh đạo 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 ký giao ước thi đua năm 2024.

Sáu là, phấn đấu mỗi đơn vị thành viên Cụm thi đua số 1 hoàn thành các chỉ tiêu do LĐLĐ Thành phố giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh ghi nhận những nỗ lực, đóng góp xuất sắc của Cụm thi đua số 1 tới kết quả chung của hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ Thủ đô năm 2023.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả khi các đơn vị trong Cụm quản lý nhiều Công đoàn cơ sở, được giao các chỉ tiêu, nhiệm vụ cao, khối lượng công việc lớn, trong khi chi tiêu nhân sự lại khiêm tốn, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh mong muốn: Năm 2024, các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục duy trì tâm huyết và tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, khai thác điểm mạnh, lợi thế của đơn vị tổ chức hoạt động trọng tâm, trọng điểm hướng về cơ sở, gắn kết Công đoàn cơ sở, qua đó thu hút, tập hợp và giữ được đoàn viên gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng mong muốn các đơn vị trong Cụm nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm qua đó giúp nhau hoàn thành tốt chỉ tiêu của từng đơn vị, cũng như thành tích chung của Cụm, đưa phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô ngày càng phát triển.

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
Quang cảnh Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Huy Khánh cũng gợi ý các đơn vị trong Cụm nên xây dựng các mô hình thi đua điểm để học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau và đưa nội dung học tập mô hình điểm của nhau vào trong kế hoạch hoạt động cụ thể.

Đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Huy Khánh lưu ý các đơn vị phải làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, ngành của quận, đặc biệt là với các Ban của LĐLĐ Thành phố, để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị các đơn vị trong Cụm rà lại bảng điểm, tập trung triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng, sống còn của tổ chức Công đoàn như: Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở gắn liền với quản lý đoàn viên hiệu quả; xây dựng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ, viên chức...

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố, đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ

Trước khi vào chương trình Hội nghị, các đại biểu đã làm Lễ dâng hương Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, tại tượng đài Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ và Đền thờ Hoàng đế Quang Trung tại Di tích quốc gia đặc biệt Gò Đống Đa (quận Đống Đa)

.
Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thêm góc nhìn để hỗ trợ doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam và hợp tác với BIDV

Thêm góc nhìn để hỗ trợ doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam và hợp tác với BIDV

(LĐTĐ) Ngày 27/5/2024, tại TP.Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam (SingCham) tổ chức Hội thảo “Kinh tế - chính sách của Việt Nam 2023 và triển vọng 2024 - 2025” với sự góp mặt của hơn 140 đại biểu, đại diện cho gần 100 doanh nghiệp FDI đến từ Singapore, Thái Lan, Hong Kong (Trung Quốc), Mỹ, Ấn Độ… Hội thảo đã mở ra nhiều góc nhìn về cơ hội đầu tư tại Việt Nam cho các Doanh nghiệp FDI cũng như cơ hội hợp tác với BIDV - ngân hàng thương mại hàng đầu trong hoạt động khách hàng FDI.
Nơi kết nối, sẻ chia của đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2

Nơi kết nối, sẻ chia của đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2 (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) đã ra mắt “Điểm sinh hoạt Công đoàn”, nơi kết nối, sẻ chia của các công đoàn viên nhà trường.
LĐLĐ huyện Gia Lâm: Thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5”

LĐLĐ huyện Gia Lâm: Thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5”

(LĐTĐ) Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, chiều 28/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5”.
Ấm áp chương trình “Cảm ơn người lao động” ngành Xây dựng Hà Nội

Ấm áp chương trình “Cảm ơn người lao động” ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 28/5, tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Chương trình “Cảm ơn người lao động” với nhiều hoạt động ý nghĩa.
EVNHANOI khuyến cáo khách hàng phòng chống cháy nổ khi sử dụng điện

EVNHANOI khuyến cáo khách hàng phòng chống cháy nổ khi sử dụng điện

(LĐTĐ) Việc sử dụng điện không đúng cách là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm ảnh hưởng tới tính mạng và tài sản của con người.
Cảnh sát giao thông kịp thời giúp cụ ông bị lạc đường về với gia đình

Cảnh sát giao thông kịp thời giúp cụ ông bị lạc đường về với gia đình

(LĐTĐ) Chiều 28/5, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa bàn giao cụ ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1949 ở tổ 37 phường Thanh Lương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị lạc đường về với gia đình. Đồng thời nhận được thư cảm ơn của con trai cụ là anh Nguyễn Văn Hà (sinh năm 1975) bày tỏ sự tận tuỵ của cán bộ, chiến sĩ công an Thủ đô.
Thu giữ hàng nghìn sản phẩm bút bi giả nhãn hiệu Thiên Long

Thu giữ hàng nghìn sản phẩm bút bi giả nhãn hiệu Thiên Long

(LĐTĐ) Đồng loạt tiến hành kiểm tra tại thị trường truyền thống cũng như trên các nền tảng thương mại điện tử, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1, Cục QLTT thành phố Hà Nội đã phát hiện tài khoản “Kho gia dụng Vũ Minh” và gian hàng “Bún Xinh” bán và giới thiệu sản phẩm bút bi có dấu hiệu giả mạo thương hiệu Thiên Long.

Tin khác

Nơi kết nối, sẻ chia của đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2

Nơi kết nối, sẻ chia của đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2 (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) đã ra mắt “Điểm sinh hoạt Công đoàn”, nơi kết nối, sẻ chia của các công đoàn viên nhà trường.
LĐLĐ huyện Gia Lâm: Thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5”

LĐLĐ huyện Gia Lâm: Thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5”

(LĐTĐ) Thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, chiều 28/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5”.
LĐLĐ quận Long Biên hội thảo về nâng cao chất lượng đối thoại, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

LĐLĐ quận Long Biên hội thảo về nâng cao chất lượng đối thoại, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Chiều nay (28/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội thảo “Nâng cao chất lượng đối thoại, thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp”.
Khơi gợi sức sáng tạo của công nhân qua phong trào thi đua

Khơi gợi sức sáng tạo của công nhân qua phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” đã được các Công đoàn cơ sở và công nhân, lao động trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội tích cực hưởng ứng. Phong trào đã lan tỏa, phát huy được tâm huyết, trí tuệ của đội ngũ công nhân, góp phần xây dựng doanh nghiệp bền vững, Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại.
LĐLĐ quận Long Biên tổ chức đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

LĐLĐ quận Long Biên tổ chức đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị đánh giá thi đua hoạt động công đoàn các trường tiểu học và mầm non trên địa bàn quận, năm học 2023 - 2024.
Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An: Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An đã trao trợ cấp cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi phong trào văn hoá, văn nghệ

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi phong trào văn hoá, văn nghệ

(LĐTĐ) Tối 26/5, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Chương trình Liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Chính quyền quận (31/5/1961 - 31/5/2024) và 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ quận Hai Bà Trưng (9/6/1961 - 9/6/2024); chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
Thi đua là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

Thi đua là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

(LĐTĐ) Thi đua là động lực quan trọng để khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tăng năng suất lao động, giảm hàng lỗi hàng hỏng, cải tiến mẫu mã, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, khẳng định sự sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.
TRỰC TUYẾN: Thủ tướng Chính phủ dự Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”

TRỰC TUYẾN: Thủ tướng Chính phủ dự Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”

(LĐTĐ) Sáng nay (26/5), tại Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Nâng cao năng suất lao động quốc gia năm 2024”. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Diễn đàn và phát biểu, truyền thông điệp về nâng cao năng suất lao động đối với người lao động cũng như doanh nghiệp cả nước.
Tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo

Tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, Công đoàn khối giáo dục quận Hai Bà Trưng không ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” trong đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động