M
29/02/2020 22:16

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2020

(LĐTĐ) Sáng ngày 28/02/2020, cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020 với chủ đề “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” và triển khai kế hoạch hoạt động của cụm năm 2020.

cum thi dua so 01 ldld thanh pho ha noi ky giao uoc thi dua nam 2020 Động lực thúc đẩy hiệu quả trong lao động sản xuất
cum thi dua so 01 ldld thanh pho ha noi ky giao uoc thi dua nam 2020
Cụm thi đua số 01 tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua: nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Hội nghị đã tập trung thảo luận đề ra phương hướng hoạt động thống nhất ký giao ước thi đua với một số nội dung chủ yếu năm 2020 trong đó trọng tâm: tổ chức các hoạt động tuyên truyển Đại Hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020) gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của đơn vị;

Tổ chức Tháng Công nhân năm 2020 gắn với hưởng ứng Tháng ATVSLĐ, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước trong CNVCLĐ lần thứ X, tăng cường tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể với đại diện người sử dụng lao động, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập CĐCS.

cum thi dua so 01 ldld thanh pho ha noi ky giao uoc thi dua nam 2020
Đại diện các LĐLĐ ký giao ước thi đua

Đồng thời đa dạng hóa cách thức tiếp cận, vận động người lao động gắn với tuyên truyền về vai trò, vị trí, đóng góp của tổ chức Công đoàn. Phát huy vai trò của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người lao động thành lập CĐCS nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐCS ngoài khu vực nhà nước, và đặc biệt phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao với kết quả cao nhất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

LĐLĐ Quận Đống Đa

Nguồn :