Công đoàn Transerco: Hướng hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Năm 2023, Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động (NLĐ).
500 “Túi An sinh Công đoàn” đến với người lao động Tổng Công ty Vận tải Hà Nội Công đoàn Transerco: Nỗ lực ổn định tư tưởng người lao động, góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh Công đoàn Transerco thăm hỏi đoàn viên có thân nhân tử vong trong vụ cháy chung cư mini

Kịp thời chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ thông qua các hoạt động chăm lo Tết và hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ khó khăn nhân dịp Tháng Công nhân, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tư tưởng của đoàn viên...

Đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác

Chiều 19/1, Công đoàn Transerco tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm và phát động thi đua năm 2024. Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Tóm lược những nét chính của hoạt động Công đoàn năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch Công đoàn Transerco Vũ Hữu Tuyến cho biết, Công đoàn Tổng Công ty hiện có 21 đầu mối Công đoàn cơ sở, trong đó có 19 đơn vị là doanh nghiệp Nhà nước, 2 đơn vị là các công ty cổ phần, liên doanh liên kết với 7.505 CNVLĐ; 7.348 đoàn viên Công đoàn.

Công đoàn Transerco: Hướng hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố ghi nhận và đánh giá cao hoạt động Công đoàn Transerco triển khai thời gian vừa qua.

Năm 2023, thực hiện sự chỉ đạo sát sao LĐLĐ Thành phố Hà Nội, của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Transerco, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Công đoàn với các Ban của Đảng ủy và Đoàn Thanh niên Transrco; sự ủng hộ, giúp đỡ của Ban lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, NLĐ các đơn vị trong Transerco, Ban Thường vụ Công đoàn Transerco đã tập trung chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ công tác trọng tâm.

Đặc biệt, Transerco đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Transerco lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Hoạt động Công đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng Công ty và Thành phố, đảm bảo làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động tại Transerco.

Đáng chú ý, năm qua, các Công đoàn cơ sở đã chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023 đảm bảo chất lượng và cập nhật đầy đủ các quy định mới theo Nghị định 145/2020- NĐ/CP của Chính phủ. Trong đó, nhiều Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn xây dựng các quy chế có lợi cho NLĐ.

Công đoàn Transerco: Hướng hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Chủ tịch Công đoàn Transerco Vũ Hữu Tuyến vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023.

Thông qua Hội nghị Người lao động đã có nhiều ý kiến tham gia của NLĐ về việc sửa đổi nội dung của nội quy, quy chế đơn vị, về xây dựng thang, bảng lương mới. Trong năm 2023, 21/21 đơn vị hoàn thành việc tổ chức Hội nghị Người lao động trong đó doanh nghiệp Nhà nước có 19/19 đơn vị đạt tỷ lệ 100%, doanh nghiệp ngoài Nhà nước có 2/2 đơn vị đạt tỷ lệ 100%.

Công đoàn Transerco vinh dự là một trong những Công đoàn cấp trên cơ sở được tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng thời, được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Cùng đó, các cấp Công đoàn đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động NLĐ khắc phục mọi khó khăn, thi đua lao động sáng tạo, chất lượng và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm.

Trước những tác động khách quan từ dư âm của đại dịch Covid-19; tình hình chính trị và kinh tế thế giới, khu vực còn nhiều biến động nhưng các cấp Công đoàn Transerco đã chủ động tham gia với chuyên môn đảm bảo tiền lương và tiền thưởng Tết cho người lao động, nhất là đảm bảo chế độ cho NLĐ phục vụ nhân dân trong những ngày Tết, nhờ đó đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân viên toàn Tổng Công ty được chăm lo chu đáo.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch Công đoàn Transerco Vũ Hữu Tuyến cho biết, bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn, Transerco cũng phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu như: kết nạp đoàn viên Công đoàn hàng năm; Phấn đấu có từ 95% trở lên số đoàn viên, NLĐ được cung cấp thông tin, tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp;

Công đoàn Transerco: Hướng hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Công đoàn Transerco Vũ Hữu Tuyến bày tỏ quyết tâm thời gian tới Công đoàn sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Tổng Công ty, là cầu nối đảm bảo quan hệ lao động hài hòa.

Chỉ đạo 90% Công đoàn cơ sở tổ chức phát động thi đua đầu năm, phát động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm của Thủ đô và của đất nước; Mỗi năm giới thiệu để Đảng ủy Transerco xem xét kết nạp 30 đoàn viên ưu tú vào Đảng; Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động Công đoàn…

Phối hợp thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động Công đoàn Transerco triển khai thời gian vừa qua. Đặc biệt là công tác phối hợp với chuyên môn, động viên NLĐ cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đề ra.

Đồng chí Lê Đình Hùng cũng lưu ý, trước những tác động khách quan của tình hình biến động trên thế giới, của cuộc Cách mạng 4.0, Công đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh quan tâm và chăm lo, bảo vệ đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Thông qua việc vận dụng chế độ chính sách để đoàn viên, NLĐ được đảm bảo sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong Tổng Công ty, giúp đoàn viên thêm gắn bó với tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Transerco: Hướng hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động
Đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố trao Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố cho 2 tập thể thuộc Transerco là Công đoàn Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội và Công đoàn Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội.

Ngoài ra, Công đoàn Transerco cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Thành phố và Tổng Công ty cho đoàn viên, NLĐ, để từ đó thực hiện tốt các chính sách liên quan.

Công đoàn cần chú trọng quan tâm và thúc đẩy sự tham gia của đoàn viên, NLĐ với các phong trào thi đua. Công đoàn cần phải nỗ lực để duy trì và đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, cùng chuyên môn thúc đẩy và nâng cao đời sống cho NLĐ trong Tổng Công ty.

Công đoàn Transerco: Hướng hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động
Phó Chủ tịch Công đoàn Transerco Vũ Thị Minh Hồng phát động phong trào thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Transerco Vũ Thị Minh Hồng đã phát động phong trào thi đua năm 2024. Theo đó, phát huy kết quả đã đạt được, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2024, Công đoàn Transerco phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tổ chức Công đoàn và Thành phố Hà Nội.

Cụ thể hóa phong trào thi đua thực hiện Chủ đề công tác năm 2024 “Đổi mới, sáng tạo, thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước, chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024”.

Công đoàn Transerco: Hướng hoạt động về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động
Các tập thể, cá nhân đón nhận Bằng khen của LĐLĐ Thành phố.

Đáng chú ý, một trong bốn nội dung trọng tâm Công đoàn Transerco triển khai lần này đó là: Phát huy và giữ vững phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng dịch vụ của Transerco", với phương châm "Lấy khách hàng là trung tâm”; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hình ảnh về tinh thần và thái độ phục vụ văn minh, thân thiện với khách hàng ở tất cả các Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Chủ tịch Công đoàn Transerco Vũ Hữu Tuyến vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023; Tặng Cờ thi đua của LĐLĐ Thành phố cho 2 tập thể thuộc Transerco là Công đoàn Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội và Công đoàn Xí nghiệp Xe khách Nam Hà Nội; LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 13 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn 2023; Công đoàn Transerco tổ chức tặng Giấy khen cho 3 đơn vị Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ…

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 loại quả kỳ diệu, bí quyết làn da đẹp tự nhiên

10 loại quả kỳ diệu, bí quyết làn da đẹp tự nhiên

(LĐTĐ) Ai cũng mong muốn sở hữu làn da mịn màng, tươi sáng. Và thực phẩm chúng ta nạp vào cơ thể hằng ngày có ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ đẹp ấy. Hãy cùng khám phá 10 loại quả không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng mà còn giúp bạn "ăn lên da, ăn lên dáng", đem lại nét đẹp rạng ngời từ bên trong.
Dự báo thời tiết ngày 14/4: Bắc Bộ tăng nhiệt, nắng nóng xảy ra cục bộ

Dự báo thời tiết ngày 14/4: Bắc Bộ tăng nhiệt, nắng nóng xảy ra cục bộ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, ngày 14/4, Bắc Bộ tăng nhiệt nhẹ, nắng nóng xảy ra cục bộ.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024 thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh.
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

Những lưu ý nhằm bảo đảm an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân

(LĐTĐ) Đối với bất kỳ ai khi đã sử dụng Internet trên các thiết bị cá nhân đều phải đối mặt với các nguy cơ mất an toàn thông tin. Tuy nhiên, nếu bạn có kiến thức và kỹ năng thì cũng đã hạn chế được 80% các nguy cơ này.
Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

Thông xe kỹ thuật tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn đi Hiệp Hòa

(LĐTĐ) Tuyến đường kết nối huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đi Hiệp Hòa (Bắc Giang) đóng vai trò chiến lược để hình thành mạng lưới giao thông liên kết thành phố Hà Nội với tỉnh Bắc Giang và các tỉnh lân cận, hoàn thiện đường Vành đai 4 qua địa phận tỉnh Bắc Giang.

Tin khác

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội hiện đang quản lý trực tiếp 340 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 149.548 lao động, trong đó đoàn viên 141.166 người. Ngay từ đầu năm 2024, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Tập trung làm tốt công tác chăm lo

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Tập trung làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Những tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tập trung triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác. Trong đó, LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Bám sát chương trình công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, nhiệm vụ chính trị của quận, quý I/2024, LĐLĐ quận Tây Hồ xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Công đoàn.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); đẩy mạnh các phong trào thi đua… qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện trong quý I năm 2024.
Tổ chức tốt hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Tổ chức tốt hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân vừa báo cáo sơ kết công tác Công đoàn và phong trào Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) quý I/2024, với nhiều kết quả đáng ghi nhận trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho CNVCLĐ.
Phát huy vai trò nữ CNVCLĐ trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Phát huy vai trò nữ CNVCLĐ trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Hưởng ứng phong trào thi đua, trong những năm qua, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã phát huy tài năng, sức sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn thử thách, vừa “Giỏi việc nước”, vừa “Đảm việc nhà”…
LĐLĐ quận Đống Đa thành lập 6 Công đoàn cơ sở mới với 383 đoàn viên

LĐLĐ quận Đống Đa thành lập 6 Công đoàn cơ sở mới với 383 đoàn viên

(LĐTĐ) 3 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh.
Xem thêm
Phiên bản di động