M
15/10/2020 08:19

Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương: Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động.

Huyện Mỹ Đức: 100% trường học tổ chức thành công Hội nghị Cán bộ, công chức viên chức Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở

Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương luôn xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đoàn viên, là công việc trọng tâm trong hoạt động công đoàn. Công đoàn thường xuyên nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đoàn viên để động viên kịp thời giúp cho đoàn viên yên tâm phấn khởi trong công tác.

Bên cạnh đó, Công đoàn Nhà nghỉ luôn chủ động phối hợp với lãnh đạo đơn vị duy trì có hiệu qủa công tác tuyên truyền giáo dục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm tổ chức tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước bằng nhiều hình thức nội dung phong phú thiết thực phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị.

Chủ động tham gia với lãnh đạo đơn vị tạo mọi điều kiện về kinh phí để khuyến khích công nhân viên chức lao động tham gia các hội thi , các đợt tập huấn, do công đoàn cơ quan tổ chức nhằm không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm và trình độ về mọi mặt cho đoàn viên.

Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương: Nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động
Đại hội Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương nhiệm kỳ 2020 - 2023 thành công tốt đẹp

Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì đều đặn trong cơ quan. Hàng năm, cán bộ đoàn viên tham gia các phong trào do Công đoàn cấp trên phát động, tham gia hội thi hội khoẻ của công đoàn cơ quan và kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước cán bộ đoàn viên của đơn vị tham gia đều đạt thành tích trong thi đấu.

Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục do Công đoàn tổ chức đã góp phần nâng cao tinh thần và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn viên. 100% cán bộ đoàn viên công đoàn đã hưởng ứng nhiệt tình các đợt quyên góp, ủng hộ các quỹ như: Quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ biển đảo , quỹ xã hội đạt 100% kế hoạch.

Trong những năm qua, Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương cũng tích cực tổ chức các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động.

Công đoàn phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất - cất lượng - hiệu quả. Qua đó, tạo việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống của đoàn viên, người lao động, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động...

Hàng năm, tập thể Công đoàn Nhà nghỉ đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và có 6 đồng chí đạt danh hiệu Lao động giỏi, 2 nữ lao động đạt danh hiệu Giỏi việc nước đảm việc nhà. 100% gia đình công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu gia đình văn hoá, tập thể cơ quan được Ủy ban nhân dân, Quận ủy Hà Đông công nhận là cơ quan đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 2018 – 2019 và được Công đoàn cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng.

Qua các phong trào thi đua, Công đoàn Nhà nghỉ Chùa Hương đã bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng 2 đồng chí và được Đảng ủy cơ quan Liên đoàn Lao động kết nạp 1 đồng chí vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thu Trang

Nguồn :