M
27/09/2020 08:43

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác nữ công

(LĐTĐ) Xác định công tác nữ công là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong hoạt động chung của tổ chức Công đoàn, thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã chú trọng, đẩy mạnh tuyên truyền công tác này trong công nhân viên chức lao động.

Tặng quà Trung thu cho con công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tập huấn về những điểm mới của Bộ luật Lao động Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động

Thời gian qua, các cấp công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tăng cường tuyên truyền cho đội ngũ công nhân viên chức lao động về công tác gia đình, công tác nữ công, phòng chống bạo lực gia đình. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, về công tác gia đình, về bình đẳng giới xây dựng hạnh phúc gia đình...

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác nữ công
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả.

Song song với đó, những “Ngày hội gia đình” và các hoạt động giao lưu giữa các công đoàn cơ sở như ngày hội ẩm thực, hội thi nấu ăn, cắm hoa... đã trở thành một sân chơi thường xuyên của các công nhân viên chức lao động trong ngành. Đây không chỉ là nơi giao lưu giữa các đoàn viên công đoàn, mà còn là dịp các gia đình của đoàn viên được gặp gỡ, giao lưu tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị.

Công đoàn ngành cũng thường xuyên chú trọng tới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động với những nội dung cụ thể được các chuyên gia cập nhật, truyền đạt tại các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ nữ công hàng quý, tháng gồm: Công tác nữ công, kỹ năng hoạt động, hình thức sinh hoạt nữ công có hiệu quả… những chế độ chính sách mới trong Bộ Luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, một số Nghị định, Thông tư mới liên quan đến chế độ, chính sách lao động nữ.

Từ những hoạt động sôi nổi này, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã xây dựng thêm nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn, thực hiện hiệu quả công tác nữ công tại đơn vị; góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tuấn Dũng

Nguồn :