Công đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Trong những năm qua, Công đoàn xã Liên Bạt (huyện Ứng Hòa) đã chung tay góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công đoàn xã đã phát huy tinh thần xung kích, đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung hiểu mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Hà Nội: Khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong xây dựng nông thôn mới Huyện Ứng Hòa: 28/28 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Về thăm Liên Bạt hôm nay, diện mạo xã đã thay đổi rõ nét, những con đường bê tông lớn mở rộng; điện, đường, trường, trạm được đầu tư đồng bộ, nhà cửa khang trang sạch đẹp; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nâng lên. Đó là kết quả của hơn 10 năm nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao của cả hệ thống chính trị và người dân nơi đây.

Nông thôn mới nâng cao hiện diện trên địa bàn xã chính là luồng sinh khí mới, giúp cho Liên Bạt chuyển mình vươn lên mạnh mẽ, không chỉ phát triển kinh tế mà Đảng bộ và chính quyền và người dân nơi đây phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ các giá trị văn hoá tốt đẹp.

Công đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới
Diện mạo nông thôn mới khang trang ở xã Liên Bạt.

Đóng góp vào thành tích chung đó không thể không nhắc đến những nỗ lực của Công đoàn xã Liên Bạt. Chủ tịch Công đoàn xã Liên Bạt Nguyễn Thị Chính cho biết: Xác định rõ việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện và Đảng ủy xã Liên Bạt, Công đoàn xã Liên Bạt đã tập trung chỉ đạo các đoàn viên công đoàn xã vững về tổ chức, mạnh về phong trào, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn.

Hiện nay, Công đoàn xã có 20 đoàn viên, tất cả đoàn viên đều là cán bộ, công chức, có trình độ văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ cao, có bề dày kinh nghiệm trong công tác, là những người tham mưu, đồng thời cũng là những người lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, tổng kết các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển của xã.

Hàng năm, Công đoàn xã tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền Cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động và phát động, ký kết giao ước thi đua trong cơ quan, trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề từng năm gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động “Trung thành - trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”...

Công đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới
Đại hội Công đoàn xã Liên Bạt khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tổ chức đăng ký đề tài sáng kiến, tham gia các phong trào thi đua từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, xây dựng các chế độ chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật trong các cơ quan đảng, đoàn thể, chính quyền đạt chất lượng cao. Chủ động nghiên cứu, tham gia đề xuất về chuyên môn các giải pháp thực hiện cải cách hành chính, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi công nghệ số, đổi mới phương pháp, giảm thủ tục hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, đạt được lòng tin, sự yêu mến của nhân dân.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Chính phủ; quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố và huyện, xã Liên Bạt đã lỗ lực cố gắng phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2014 và về đích nông thôn mới nâng cao năm 2021, là 1 trong 3 xã đầu tiên của huyện được UBND thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với những kết quả đã đạt được toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị và nhân dân đang cố gắng phấn đấu để đạt thành tích cao hơn đó là về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và để làm được việc đó ngay từ đầu năm Đảng ủy, Chính quyền và cả hệ thống chính trị đã chủ động, quyết tâm đổi mới cách làm, phát động các phong trào đến nhân dân nắm bắt chủ chương và chương trình.

Công đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới
Cải cách hành chính cũng là một trong những tiêu chí xây dựng nông thôn mới được Đảng bộ, chính quyền, Công đoàn xã Liên Bạt chú trọng.

Theo Chủ tịch Công đoàn xã Liên Bạt Nguyễn Thị Chính, Công đoàn xã đã phát huy tinh thần xung phong tham gia về các thôn xóm dự các hội nghị, các buổi họp dân, các hội nghị sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức đăng tin tuyên truyền trên các hệ thống bảng tin, các nhóm zalo, băng zôn, pa nô khẩu hiệu…. vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung hiểu mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công đoàn luôn phát động các phong trào thi đua trong cơ quan, ký cam kết thi đua giữa Công đoàn với thủ trưởng cơ quan, giữa các bộ phận chuyên môn từng nội dung công việc cụ thể.

Bên cạnh đó, Công đoàn xã luôn cùng các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền trong việc chỉ đạo thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá mang lại hiệu quả kinh tế cao, xây dựng vùng thâm canh lúa JO2 chất lượng cao, đăng ký thương hiệu OCOP, quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống nghề rèn, nghề bún. Đăng ký thương hiệu VietGap... triển khai thực hiện quy hoạch sản xuất nông nghiệp, thực hiện dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, chuyển đổi mô hình sản xuất, phát triển kinh tế dịch vụ, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Công đoàn xã luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã, để vận động các nhà hảo tâm lắp đặt đèn đường năng lượng mặt trời tại các trực đường chính đường điện trên các trục đường, với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Tham gia với các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng mô hình phân rác thải tại nguồn. Trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, không có đơn thư vượt cấp, khiếu kiện đông người.

Công đoàn chung tay xây dựng nông thôn mới
Năm 2023, xã Liên Bạt phấn đấu về đích nông thôn mới kiểu mẫu.

Từ những kết quả đã đạt được và kinh nghiệm rút ra trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chung tay xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí Đỗ Thị Phương Nga - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa cho rằng, các cấp Công đoàn cần thường xuyên tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền tuyên truyền xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trọng tâm tuyên truyền các mô hình tốt, cách làm hay; đổi mới và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích thiết thực của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm huy động tối đa sự tham gia đóng góp cả về trí tuệ, công sức và nguồn lực của nhân dân.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng, nâng cao tính chủ động phối hợp giữa chính quyền với các đoàn thể chính trị xã hội trong việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để tổ chức rà soát các tiêu chí đánh giá thực trạng, xây dựng phương án, kế hoạch, lộ trình thực hiện một cách cụ thể, sát thực tế về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu Công đoàn luôn nêu cao vai trò lãnh đạo, uy tín, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên để xác định nội dung, phương pháp tham gia một cách hợp lý, hợp tình. Qua đó, phát huy dân chủ, công khai, khách quan, trung thực và luôn đề cao tính xây dựng vì chương trình xây dựng nông thôn mới là quá trình lâu dài, liên tục, không có điểm dừng, không có kết thúc. Do đó vai trò trách nhiệm của Công đoàn và mỗi đoàn viên là hết sức quan trọng trong phong trào chung của cả huyện về đích nông thôn mới.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích thành phố Hà Nội năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích thành phố Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Tối 29/5, tại Vincom Mega Mall Smart City (khu đô thị Vinhomes Smart City, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.
Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây, đặc biệt là Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai gắn với phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới 100% Công đoàn cơ sở.
Nắng nóng gay gắt, lượng điện tiêu thụ toàn quốc lần đầu “lập đỉnh” 1 tỷ kWh

Nắng nóng gay gắt, lượng điện tiêu thụ toàn quốc lần đầu “lập đỉnh” 1 tỷ kWh

(LĐTĐ) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo cho biết, trong ngày 28/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã đạt đỉnh kỷ lục mới là 1,0019 tỷ kWh. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh.
Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

(LĐTĐ) Ngày 29/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.
Giá xăng ngày 30/5 có thể giảm 800 đồng/lít

Giá xăng ngày 30/5 có thể giảm 800 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng dầu trên thị trường thế giới tuần qua ghi nhận liên tục giảm, điều này đã tác động đến giá xăng dầu trong nước. Theo dự báo của các chuyên gia, nếu các nhà điều hành không chi Quỹ Bình ổn giá, thì giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai (30/5), có thể được điều chỉnh giảm mạnh từ 600 - 800 đồng/lít.
Hà Nội: Tiêu thụ điện lập đỉnh cao nhất với 98,7 triệu kWh trong ngày 28/5

Hà Nội: Tiêu thụ điện lập đỉnh cao nhất với 98,7 triệu kWh trong ngày 28/5

(LĐTĐ) Theo Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), ngày 28/5, mức tiêu thụ điện đã đạt 98,7 triệu kWh - mức cao nhất trong năm 2024. Công suất đỉnh cũng được thiết lập lúc 22h cùng ngày với 4.756 MW.
EVN học tập kinh nghiệm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho người lao động tại Bỉ

EVN học tập kinh nghiệm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho người lao động tại Bỉ

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật cải tiến hệ thống quản lý Sức khỏe, An toàn và Môi trường và hỗ trợ cải tiến quy trình O&M cho các dự án thủy điện do cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. Mới đây, đoàn công tác gồm 15 cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tới tham quan, học tập kinh nghiệm tại Nhà máy thủy điện tích năng Coo danh tiếng ở Bỉ.

Tin khác

Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây, đặc biệt là Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai gắn với phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới 100% Công đoàn cơ sở.
Ấn tượng từ phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” ngành Giao thông vận tải

Ấn tượng từ phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” ngành Giao thông vận tải

(LĐTĐ) Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội luôn được duy trì và thực hiện ngày càng có hiệu quả. Các phong trào thi đua được các cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo đơn vị, đông đảo CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp là động lực thúc đẩy trong công tác và lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi Hội thi “Nhảy dân vũ” năm 2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi Hội thi “Nhảy dân vũ” năm 2024

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ, Chính quyền quận Hai Bà Trưng; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng nay (29/5), tại Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận đã tổ chức Hội thi “Nhảy dân vũ” năm 2024.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Thăm, động viên NLĐ đang khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại Phú Yên

Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Thăm, động viên NLĐ đang khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại Phú Yên

(LĐTĐ) Trong những ngày qua, đoàn công tác của Công đoàn Đường sắt Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã có mặt tại hiện trường thăm, động viên, người lao động đang trực tiếp tham gia công tác chuyển tải hành khách và thi công khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt tại Phú Yên.
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Chiều 29/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với đoàn viên, người lao động năm 2024.
Công đoàn nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc

Công đoàn nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc

(LĐTĐ) Nhân dịp hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2024 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 - 31/5/2024, phóng viên (PV) Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về công tác tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và triển khai xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc trong các cấp Công đoàn.
Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay

Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay

(LĐTĐ) Ngày 29/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay.
Ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập: Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

Ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập: Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

(LĐTĐ) Ngày 28/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập phường Nghĩa Tân.
Dự báo thời tiết ngày 29/5: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ cảnh báo rủi ro thiên tai

Dự báo thời tiết ngày 29/5: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ cảnh báo rủi ro thiên tai

(LĐTĐ) Dự báo ngày 29/5, khu vực Hà Nội nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Nơi kết nối, sẻ chia của đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2

Nơi kết nối, sẻ chia của đoàn viên công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Công đoàn Trường Tiểu học Mỹ Đình 2 (trực thuộc Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm) đã ra mắt “Điểm sinh hoạt Công đoàn”, nơi kết nối, sẻ chia của các công đoàn viên nhà trường.
Xem thêm
Phiên bản di động