M
08/06/2020 20:29

Chung sức thi đua góp phần hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chiều nay (8/6), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, giai đoạn 2020-2030. Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Nguyễn Xuân Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT chủ trì lễ ký kết.

Nơi nào có tổ chức công đoàn cơ sở, nơi đó phải phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng
Tổng Liên đoàn - Agribank phối hợp thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh
Quyết định mới nhất về hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid

Theo chương trình ký kết, hai bên sẽ phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để khuyến khích các hình thức tập hợp, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia đề xuất các ý tưởng, nghiên cứu các đề tài, triển khai thực hiện các sáng kiến, mô hình, giải pháp hữu ích nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chung sức thi đua góp phần hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn
Các đồng chí: Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2030. Ảnh: Đ.Hải

Hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nông dân, tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; tiếp tục xây dựng, phát huy quan hệ gắn kết giữa công nhân - nông dân - trí thức. Nâng cao hiệu quả việc liên kết 4 nhà "Nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông" trong lĩnh vực nông nghiệp…

Đặc biệt, hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, đào tạo lại chuyển đổi nghề, chuyển giao công nghệ, nâng cao nhận thức, kỹ năng lao động, sản xuất cho nông dân; tập trung đào tạo nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở. Khuyến khích và đẩy mạnh việc xã hội hóa công tác đào tạo nghề cho lao động ngành nông nghiệp, nông thôn.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Bộ NN&PTNT chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ hưởng ứng Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động”. Cụ thể, có chính sách bán các sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp với giá ưu đãi cho công nhân, viên chức, lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi ở tập trung đông công nhân lao động.

Ngược lại, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương tiếp tục phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc ngành nông nghiệp để thỏa thuận, ký kết hợp tác thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động”. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động sử dụng, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh: Trong 10 năm qua (2009-2019), hai đơn vị đã phối hợp triển khai và thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02, gắn với triển khai Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Chung sức thi đua góp phần hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đ.Hải

“Thông qua phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, đã có hàng trăm ngàn sáng kiến, giải pháp hữu ích của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động trên tất cả các lĩnh vực được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc tế của nhiều hàng hóa nông, lâm, thủy sản…, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và xuất khẩu; lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn đã có những thay đổi tích cực.”, đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng khẳng định, việc tiếp tục ký kết chương trình phối hợp mới giai đoạn 2020-2030 giữa hai đơn vị là hết sức cần thiết và ý nghĩa, nhất là trong bối cảnh cả nước đang chung sức vượt khó, đón thời cơ sau đại dịch Covid-19, tập trung thúc đẩy năng suất lao động và hiệu suất công tác, quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” - vừa tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, vừa tiếp tục phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh bùng phát trở lại.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong muốn, sau buổi lễ ký kết, Chương trình phối hợp sẽ được triển khai sớm nhất, với những nội dung thiết thực, cụ thể được thực hiện đồng bộ ở các cấp của hai cơ quan, có sự đồng thuận hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, giai cấp công nhân và giai cấp nông dân đều là lực lượng chủ công trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, qua 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp, hai bên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Kinh tế nông nghiệp phát triển, xuất khẩu nông sản tăng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới toàn diện, đời sống người nông dân về vật chất, tinh thần đều có sự cải thiện rõ rệt, thu nhập ngày một nâng cao, nhiều thiết chế nông thôn hiện đại được xây dựng…

Từ những kết quả trên, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định, Nghị quyết liên tịch số 02 giữa hai đơn vị đã thôi thúc, là nền tảng cho sự phát triển, giai cấp công nhân đã bổ trợ cho giai cấp nông dân, góp phần xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

“Trong giai đoạn mới, thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tôi đề nghị, cán bộ, công chức, viên chức, lao động và nông dân tiếp tục phát huy thế mạnh, tận dụng được ưu thế công nghệ hiện đại của thế giới vì mục tiêu chung: Góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn, thực hiện thành công cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị.

Bảo Duy

Nguồn :