M
07/03/2021 19:17

Chú trọng tuyên truyền để người lao động chủ động thành lập công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Điểm nổi bật trong nửa nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động quận Long Biên đã tập trung hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Đặc biệt, với chủ trương hướng về cơ sở, từ năm 2018 đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn quận được nâng lên, hoạt động công đoàn đi vào thực chất, thiết thực, hiệu quả.

Đoàn viên công đoàn Long Biên tích cực hỗ trợ nông dân vùng dịch tiêu thụ nông sản Chú trọng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, người lao động Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Phấn đấu phát triển hơn 1.000 đoàn viên công đoàn

Đẩy mạnh tuyên truyền để người lao động hiểu, tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bà Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên cho biết: Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động quận Long Biên xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Chú trọng tuyên truyền để người lao động chủ động thành lập công đoàn cơ sở
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Long Biên Nguyễn Trường Giang (thứ nhất từ phải sang) làm việc với lãnh đạo và người lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tâm Dung về ký kết Thỏa ước lao động tập thể và thành lập tổ chức Công đoàn. Ảnh: B.D

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV (nhiệm kỳ 2018-2023), Liên đoàn Lao động quận đã tập trung chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và phát triển tổ chức Công đoàn khu vực ngoài nhà nước do Liên đoàn Lao động Thành phố và Quận ủy Long Biên giao hàng năm theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Kết quả, từ năm 2018 đến nay, Liên đoàn Lao động quận đã phát triển được 4.215 đoàn viên mới và thành lập được 83 công đoàn cơ sở.

Trong đó, năm 2018 - năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Liên đoàn Lao động quận đã thành lập được 28/28 công đoàn cơ sở (đạt 100% chỉ tiêu Thành phố giao) và đạt 155% chỉ tiêu Quận giao về thành lập công đoàn cơ sở theo Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy), trong đó đã chỉ đạo thành lập 4 công đoàn cơ sở theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phát triển 1.235/800 đoàn viên (đạt 154%).

Năm 2019, Liên đoàn Lao động quận thành lập được 31/28 công đoàn cơ sở (đạt 110,7%) và phát triển được 1.519/1.000 đoàn viên (đạt 151,9%), vượt chỉ tiêu Thành phố giao. Trong đó, có 2 công đoàn cơ sở được thành lập theo Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 25 công đoàn cơ sở được thành lập theo Nghị quyết 09-NQ/TU.

Năm 2020, Liên đoàn Lao động quận đã thành lập được 24/24 công đoàn cơ sở (đạt 100%, trong đó thành lập 21/21 công đoàn cơ sở trên 25 lao động); phát triển được 1.461/1200 đoàn viên (đạt 121,75%).

Đặc biệt, trong nửa đầu của nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động quận Long Biên luôn chú trọng thành lập công đoàn cơ sở theo Điều 14 Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đó là người lao động thành lập công đoàn cơ sở. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận đã trực tiếp xuống từng doanh nghiệp, tuyên truyền về tổ chức Công đoàn, pháp luật về Lao động và Công đoàn, qua đó để người lao động hiểu, tự nguyện thành lập Ban vận động thành lập công đoàn cơ sở, tiến tới tổ chức Đại hội thành lập công đoàn cơ sở. Kết quả, từ năm 2018 đến nay, Liên đoàn Lao động quận vận động, hướng dẫn người lao động của 18 doanh nghiệp trên địa bàn thành lập công đoàn cơ sở.

Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tại cơ sở

Cùng với việc phát triển về số lượng, Liên đoàn Lao động quận luôn chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ và hoạt động công đoàn cơ sở. Trong gần 3 năm qua, Liên đoàn Lao động quận Long Biên luôn xác định đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn là nhiệm vụ chiến lược của tổ chức công đoàn nói chung và các cấp công đoàn từ quận đến cơ sở nói riêng.

Liên đoàn Lao động quận đã tích cực bám sát công đoàn cơ sở để hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động; tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo hoạt động đảm bảo sát thực, phù hợp với thực tiễn của công đoàn cơ sở và nhu cầu của đoàn viên, người lao động.

Chú trọng tuyên truyền để người lao động chủ động thành lập công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” trong khối hành chính sự nghiệp và khối phường trên địa bàn quận. Ảnh: B.D

Vì vậy, kết quả công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm trên địa bàn quận Long Biên có mức tăng khá: Công đoàn cơ sở vững mạnh (hoàn thành tốt nhiệm vụ) đạt từ 70%-80%, trong đó công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp đạt trên 95%, công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước đạt trên 65%.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cũng được Liên đoàn Lao động quận Long Biên chú trọng quan tâm. Liên đoàn Lao động quận đã chủ động nghiên cứu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cụ thể để đào tạo có kế hoạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và nội dung đào tạo phù hợp với từng đối tượng, tạo sự chủ động của các đơn vị.

Hằng năm, Liên đoàn Lao động quận Long Biên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận mở 2-3 lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công đoàn và hoạt động công đoàn tại cơ sở cho trên 500 lượt cán bộ công đoàn tham gia.

Đặc biệt, trong năm 2020, Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức 3 buổi tọa đàm về “nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; tổ chức Hội thi cán bộ công đoàn cơ sở giỏi”, biểu dương 90 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu... Thông qua đó, đã góp phần nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ và những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công đoàn, đồng thời giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao kỹ năng thuyết trình, đàm phán, thương lượng tập thể trong hoạt động công đoàn và hoạt động thực tiễn của mỗi đơn vị.

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Liên đoàn Lao động quận Long Biên xây dựng kế hoạch: Mỗi năm thành lập ít nhất 15 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên. Hằng năm, phấn đấu đạt và vượt 5%-10% chỉ tiêu phát triển, kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động Thành phố và Quận ủy Long Biên giao.

Từ năm 2021, phấn đấu 100% công đoàn cơ sở thành lập mới theo phương thức người lao động thành lập được quy định tại Điều 14 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bảo Duy

Nguồn :