M
21/02/2021 18:36

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Phấn đấu phát triển hơn 1.000 đoàn viên công đoàn

(LĐTĐ) Năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Long Biên phấn đấu phát triển từ 1.000 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 20 công đoàn cơ sở trở lên.

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” khối trường học Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở: Bắt đầu từ lợi ích đoàn viên Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh: Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch thành phố giao

Năm 2021, Liên đoàn Lao động quận Long Biên xác định tiếp tục thực hiện phương châm “Hướng hoạt động về cơ sở; Công đoàn Long Biên vì việc làm, đời sống của người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên: Phấn đấu phát triển hơn 1.000 đoàn viên công đoàn
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Long Biên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Chu Văn An

Theo đó, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động quận đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở kiện toàn công tác tổ chức, duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn cơ sở, tổ chức tập huấn, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn trong và ngoài quận.

Liên đoàn Lao động quận sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ công đoàn từ quận đến cơ sở, đặc biệt là những cán bộ công đoàn mới tham gia Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra lần đầu; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nhất là khối ngoài Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy.

Về chỉ tiêu, năm 2021, Liên đoàn Lao động quận phấn đấu phát triển từ 1.000 đoàn viên công đoàn, thành lập mới 20 công đoàn cơ sở trở lên; 95% trở lên công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp và 65% trở lên công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước đạt vững mạnh.

Tổ chức 3 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn chủ chốt của quận và cơ sở; 100% cán bộ chủ chốt công đoàn được bồi dưỡng nâng cao kiến thức…

B.D

Nguồn :