Công đoàn Ngành NN&PTNT:

Chú trọng công tác chăm lo cho đời sống đoàn viên

(LĐTĐ) Sáng nay (9/11), tại Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra số 3 của LĐLĐ Thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra công tác công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội năm 2018.   
de cao cong tac cham lo cho doi song doan vien Hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên, người lao động
de cao cong tac cham lo cho doi song doan vien Nỗ lực hơn nữa vì người lao động
de cao cong tac cham lo cho doi song doan vien Chú trọng tới quyền và lợi ích hợp pháp của từng người lao động
de cao cong tac cham lo cho doi song doan vien Vượt khó để nâng cao đời sống cho người lao động

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện Công đoàn ngành NN&PTNN cho biết: Trong năm 2018, Công đoàn Ngành đã đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao và Nghị quyết Đại hội V Công đoàn ngành đề ra; bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, sâu sát cơ sở, hướng về cơ sở vì đoàn viên và người lao động (NLĐ).

de cao cong tac cham lo cho doi song doan vien
Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội chỉ đạo buổi kiểm tra.

Theo đó, đến thời điểm hiện tại đã có 65% doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có tổ chức công đoàn thương lượng ký kết TƯLĐTT; 100% cơ quan hành chính, sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCC,VC và 65% doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ.

Ngoài ra, các chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, hoạt động đối thoại, công tác an toàn vệ sinh lao động, công tác thi đua, hoạt động xã hội, từ thiện... đều có kế hoạch cụ thể và triển khai hiệu quả.

Về mặt tổ chức, Công đoàn Ngành đã xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch phát triền đoàn viên, thành lập CĐCS, hoàn thành 100% trở lên chỉ tiêu phát triển đoàn viên; duy trì chế độ sinh hoạt BCH, BTV theo quy định; hướng dẫn và chỉ đạo xây dựng CĐCS vững mạnh, có 90% trở lên số CĐCS các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực Nhà nước và 50% trở lên số CĐCS ở khu vực ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sờ vững mạnh.

de cao cong tac cham lo cho doi song doan vien
Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn Kiểm tra số 3 LĐLĐ TP Hà Nội tại Công đoàn ngành NN&PTNT

Về công tác tài chính, Công đoàn Ngành đã chỉ đạo hướng dẫn CĐCS thực hiện công tác thu chi quản lý tài chính, tài sản CĐ theo quy định; hoàn thành dự toán tài chính LĐLĐ thành phố giao, hoàn thành 100% số nộp về LĐLĐ Thành phố theo NQ 9C của Tổng Liên đoàn. Công đoàn Ngành đã thực hiện chi không vượt quá dự toán; lập báo cáo LĐLĐ thành phố đúng thời gian, hồ sơ đầy đủ, số liệu chính xác. Ngoài ra các công tác kiểm tra, công tác tuyên giáo, nữ công, hành chính đều đã thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo yêu cầu.

Tuy nhiên, mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, hoạt động công đoàn ngành vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: Hoạt động của một số CĐCS chưa thực sự đổi mới, chưa chuyển biến kịp so với tình hình thực tế; công tác khảo sát tổng hợp số liệu thông tin báo cáo của một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác công đoàn còn hạn chế...

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Công đoàn Ngành phấn đấu đạt các chỉ tiêu từ 65%-100%; tiếp tục nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập trung chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và NLĐ; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ

Sau khi nghe báo cáo của Công đoành Ngành NN&PTNT, các thành viên trong Đoàn công tác LĐLĐ Thành phố đã có ý kiến đánh giá về báo cáo cũng như công tác công đoàn năm 2018. Theo đó, có một số chỉ tiêu cần kiện toàn như cần tính toán chính xác hơn về công tác chăm lo cho NLĐ gặp khó khăn; bổ sung báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động, công tác đối thoại tại các CĐCS; bổ sung kế hoạch chăm lo Tết 2019 cho NLĐ; xây dựng quy chế quỹ xã hội sửa đổi…

Về công tác nữ công, đoàn Kiểm tra đánh giá Công đoàn Ngành đã triển khai đầy đủ, làm tốt các ngày lễ kỷ niệm như 8/3, 20/10, biểu dương nữ lao động giỏi, tổ chức tốt các chuyên đề của câu lạc bộ nữ công thu hút được sự tham gia đông đảo của lao động nữ, tuy nhiên cần chủ trì kiểm tra giám sát ở các đơn vị có nhiều lao động nữ tích cực hơn…

Tiếp thu ý kiến đánh giá của đoàn kiểm tra, Chủ tịch Công đoàn ngành NN&PTNT cho biết trong thời gian tới sẽ kiện toàn những mặt còn thiếu và đảm bảo các chỉ tiêu chưa hoàn thành trong 2 tháng cuối năm. Đồng thời, Công đoàn Ngành cũng nêu một số kiến nghị và khó khăn trong công tác công đoàn.

Trong những năm vừa qua ngành nông nghiệp hết sức khó khăn do sáp nhập một số đơn vị nông nghiệp theo kế hoạch của UBND Thành phố. Nhiều doanh nghiệp được hợp nhất và trong quá trình kiện toàn về cơ cấu; hàng trăm NLĐ đã thôi việc; các hệ thống CĐCS buộc phải sắp xếp lại theo sự dịch chuyển của các đơn vị nên gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Tuy nhiên, Công đoàn Ngành NN&PTNT vẫn giữ vững tư tưởng để làm tốt nhiệm vụ. Qua đây, đại diện Công đoàn Ngành nông nghiệp cũng kiến nghị Thành phố Hà Nội sớm ổn định cơ cấu tổ chức ngành nông nghiệp.

Đối với riêng ngành Thủy lợi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Sông Nhuệ đưa ra ý kiến, trong những năm qua, theo QĐ 41 của UBND TP Hà Nội, giao các công trình thủy lợi do địa phương quản lý về cho các đơn vị trực thuộc sở, khiến đơn vị gặp nhiều khó khăn vướng mắc do các công trình thủy lợi xuống cấp, và đặc thù quản lý của địa phương còn nhiều bất cập. Về thu nhập của NLĐ thì khá thấp nên ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu chi đoàn phí và BHXH.

Riêng đối với công tác tuyên truyền ở công đoàn cơ sở, tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, Công đoàn Ngành nghiêm túc rút kinh nghiệm và sẽ kiện toàn lại một số CĐCS chưa triển khai tốt. Còn về công tác tổ chức đối thoại ở CĐCS, do các đơn vị xây dựng kế hoạch vào 2 tháng cuối năm nên chưa đưa vào báo cáo. Sau khi triển khai toàn diện sẽ báo cáo gửi LĐLĐ TP.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Ngô Văn Tuyến đánh giá cao các mặt công tác như tổ chức Hội nghị CBCC,VC; công tác chăm lo cho đời sống đoàn viên và NLĐ qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, phúc lợi… cho các gia đình, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn... Bên cạnh đó, Công đoàn ngành cũng đã tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao giúp cho tinh thần của CBCC,VC lao động được nâng cao, thúc đẩy sản xuất; công tác tuyên truyền giáo dục về cơ bản đã làm tốt NQ 16 của LĐLĐ TP.

Đồng chí Ngô Văn Tuyến cũng gợi ý, Công đoàn Ngành nên phân công cán bộ quản lý công tác công đoàn theo vùng lãnh thổ để có thể đi sâu đi sát hơn tới các CĐCS và nắm bắt sâu hơn đời sống, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ.

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Ngô Văn Tuyến đề nghị Công đoàn Ngành cập nhật kịp thời các chỉ đạo của LĐLĐ TP để tập trung cho các nhiệm vụ năm 2019. Trong đó chú trọng công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên và NLĐ. Trước mắt, Công đoàn ngành cần rà soát danh sách công nhân lao động khó khăn cần trợ cấp để có phương án xây dựng kế hoạch cụ thể chăm lo cho NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan vào môi trường kinh doanh Việt Nam khi giãn cách xã hội kết thúc

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan vào môi trường kinh doanh Việt Nam khi giãn cách xã hội kết thúc

(LĐTĐ) Theo kết quả mới nhất của Chỉ số Môi trường Kinh doanh (Business Climate Index - BCI) từ Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), các doanh ...
Xây dựng hình ảnh thanh niên Hà Nội mang phẩm chất có tầm thời đại

Xây dựng hình ảnh thanh niên Hà Nội mang phẩm chất có tầm thời đại

(LĐTĐ) Ngày 26/1, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về kế hoạch công tác năm 2022. Ủy viên Trung ương ...
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà công nhân lao động khó khăn

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội thăm, chúc Tết doanh nghiệp và tặng quà công nhân lao động khó khăn

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, mới đây, lãnh đạo Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã đi thăm, chúc Tết một số doanh nghiệp và ...
Gần 60 nghìn F0 Hà Nội cách ly tại nhà, Thành phố bảo đảm khám, cấp cứu dịp Tết

Gần 60 nghìn F0 Hà Nội cách ly tại nhà, Thành phố bảo đảm khám, cấp cứu dịp Tết

(LĐTĐ) Hiện toàn thành phố Hà Nội có 69.075 trường hợp F0 đang được điều trị và cách ly, trong đó có gần 60 nghìn F0 cách ly tại nhà. Thành ...
FLC ra mắt thương hiệu vàng - trang sức cao cấp FJC và khai trương showroom đầu tiên

FLC ra mắt thương hiệu vàng - trang sức cao cấp FJC và khai trương showroom đầu tiên

(LĐTĐ) Ngày 26/1/2022, Tập đoàn FLC chính thức ra mắt thương hiệu Vàng - Trang sức cao cấp FJC và khai trương showroom đầu tiên tại tầng 1, Trung tâm thương ...
Cẩn trọng với thực phẩm không rõ nguồn gốc dịp Tết Nguyên đán

Cẩn trọng với thực phẩm không rõ nguồn gốc dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Những ngày này, thị trường sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cả nước bắt đầu sôi động phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đây cũng ...
Martial chính thức rời Man United đầu quân cho Sevilla

Martial chính thức rời Man United đầu quân cho Sevilla

(LĐTĐ) Sau nhiều đồn đoán Anthony Martial đã chính thức rời Man United để cập bên Sevilla. Đội bóng của Tây Ban Nha đã đạt thỏa thuận mượn cầu thủ người ...

Tin khác

Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 24/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức tăng cường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy.
Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên dịp Tết Nhâm Dần

Thiết thực chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên dịp Tết Nhâm Dần

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cùng các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, kịp thời quan tâm, động viên, chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV) và học sinh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phát động 2 đợt thi đua năm 2022

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm phát động 2 đợt thi đua năm 2022

(LĐTĐ) Năm 2022, phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) huyện Gia Lâm được tập trung thành 2 đợt nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 của từng cơ quan, đơn vị, huyện Gia Lâm...
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong năm 2022

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong năm 2022

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn huyện Thạch Thất năm 2021, thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Chủ tịch LĐLĐ huyện đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2022.
Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động Thành phố

(LĐTĐ) Ngày 21/1, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Thanh Trì đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động (CBVCNLĐ) năm 2022 và vinh dự đón nhận Cờ thi đua "Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc" do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội trao tặng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lương Anh Dũng - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện; ông Bùi Văn Bình - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện; cùng 100% CBVCNLĐ của đơn vị.
Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được quan tâm; chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tổng kết công tác Công đoàn năm 2021

(LĐTĐ) Sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, Phó Bí thư thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng dự và phát biểu chỉ đạo.
Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới

Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới

(LĐTĐ) Ngay từ những ngày đầu năm mới, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn học kỳ II năm học 2021-2022; phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022; chương trình “Tết Sum vầy”. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Nhân lên niềm vui cho người lao động huyện Thạch Thất từ “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Trải qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn, năm nay các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất vẫn cố gắng dồn sức để chăm lo Tết cho người lao động. Những phần quà giúp các đoàn viên công đoàn và người lao động nghèo huyện Thạch Thất bớt khó khăn khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề.
Xem thêm
Phiên bản di động