M
11/09/2020 08:29

Chú trọng công tác chăm lo cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Trong 8 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chú trọng công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Hiệu quả từ đổi mới nhiều hoạt động
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đạt 100% kế hoạch thành lập Công đoàn cơ sở
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp Ủy ban nhân dân huyện huyện ban hành Hướng dẫn số 01/HD-UBND-LĐLĐ ngày 26/11/2019 Hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020.

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, hội nghị người lao động năm 2020.

Kết quả đã có 34/34 đơn vị hành chính sự nghiệp, 80/80 đơn vị khối Giáo dục tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học đạt 100%. Tổng số toàn huyện có 27 Công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh, trong đó có 5 đơn vị ngừng hoạt động; đã có 13/13 đơn vị sản xuất kinh doanh có từ 10 lao động trở lên tổ chức Hội nghị Người lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị, chủ doanh nghiệp xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, kế hoạch hoạt động của đơn vị đảm bảo đời sống việc làm cho công nhân viên chức lao động; đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19; các cấp Công đoàn huyện tham gia giám sát việc triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP, và Quyết định số 15/2020/QĐ của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo kịp thời và công khai.

2524 117769761 187064002809405 1782203038112644650 n
Lê bàn giao "Mái ấm Công đoàn" của Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức (Ảnh: L.Vân)

Chỉ đạo Công đoàn cơ sở tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn các cấp, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đông thời tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020. Tuyên truyền hoạt động tháng công nhân và tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2020, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp trong hệ thống Công đoàn toàn huyện.

Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành 6 văn bản chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đồng thời tuyên truyền trên trang Facebook của Liên đoàn Lao động huyện về việc thực hiện nghiêm túc phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời tuyên truyền công nhân viên chức thực hiện nghiêm túc khai báo y tế và cài đặt Bluezone theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chỉ đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền đến công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, vận động công nhân viên chức lao động tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND về “Quy tắc ứng xử của cán bộ công nhân viên chức lao động làm việc trên địa bàn huyện”, đồng thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội và tư tưởng trong công nhân viên chức lao động.

Về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện đã hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động.

Các cấp Công đoàn huyện đã có 100% công đoàn cơ sở thành lập được Ban nữ công quần chúng. Các cấp công đoàn đã tổ chức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia ý kiến xây dựng, các chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng để chăm lo, bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ.

Phối hợp với các ngành của huyện kiểm tra 5 doanh nghiệp về thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Các cấp công đoàn trong huyện quan tâm chăm lo đến đời sống của nữ công nhân viên chức lao động, thăm hỏi tặng quà nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi. Trao học bổng của Liên đoàn Lao động thành phố cho 1 cháu con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi trường Trung học cơ sở Hợp Thanh.

Xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước, Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2020, khen thưởng 18 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua Giỏi việc nước – Đảm việc nhà. Tổ chức biểu dương 126 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2020.

H.D

Nguồn :