M
22/02/2021 17:41

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội:

Chú trọng chăm lo, bảo vệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động

(LĐTĐ) Ông Đặng Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội hiện có 9.615 đoàn viên, sinh hoạt tại 63 công đoàn cơ sở. Thời gian qua, đặc biệt trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Công đoàn các cấp, Công đoàn Viên chức Thành phố luôn coi trọng và tập trung làm tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn.

Khơi dậy niềm cảm hứng và đam mê nấu ăn cho chị em Công đoàn Viên chức Thành phố: Hoàn thành tốt các nội dung, chương trình công tác Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa V lần thứ XIII

Theo đó, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chú trọng chỉ đạo công đoàn cơ sở động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động như: đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi, bổ sung), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn, Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu… và các nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị.

Các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động tham gia, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…; đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong việc làm, đào tạo, nâng lương, nâng ngạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ… Trong nửa nhiệm kỳ qua, đã có hàng ngàn cán bộ được nâng lương, nâng ngạch đúng kỳ hạn; hàng trăm cán bộ có năng lực được đề bạt vào các cương vị từ cấp phòng trở lên.

Hầu hết các công đoàn cơ sở có đại diện tham gia trong các Hội đồng lương, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; chủ động tham gia với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Chú trọng chăm lo, bảo vệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động
Hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức... Ảnh minh họa

Thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, người sử dụng lao động trong việc đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với sức khỏe cán bộ công chức, viên chức, người lao động; đề xuất lãnh đạo cơ quan, đơn vị có biện pháp hỗ trợ về kinh phí, nhân công, cơ sở vật chất phục vụ bữa ăn trưa của cán bộ công chức, viên chức, người lao động; chủ trì giám sát bếp ăn tập thể của cơ quan, đơn vị nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Bữa ăn giữa ca cho người lao động được cải thiện rõ rệt; thực đơn bữa ăn được thay đổi phong phú, định lượng đầy đủ, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm.

Việc phối hợp với chính quyền thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được coi trọng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở chủ động tích cực phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động theo quy định. Hằng năm có 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; 100% doanh nghiệp đã ký kết và thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thường xuyên cập nhật, bổ sung các quy chế liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động như: quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế tuyển dụng đào tạo, đề bạt cán bộ, quy chế sử dụng quản lý tài sản công, mua sắm tài sản… Các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung thỏa ước lao động tập thể cho phù hợp với tình hình thực tế, xây dựng Nội quy lao động, Quy chế đối thoại tại nơi làm việc...

Được sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Chú trọng chăm lo, bảo vệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hiến máu tính nguyện. Ảnh minh họa.

Các hoạt động xã hội của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục được đẩy mạnh. Thời gian qua, công chức, viên chức, người lao động luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu, đóng góp chủ yếu trong các cuộc vận động xã hội, nhân đạo, từ thiện, xây dựng các quỹ “Vì người nghèo”, Đền ơn đáp nghĩa”, “Quỹ xã hội Công đoàn”, “Quỹ Vì Trường Sa thân yêu”, “Quỹ Vì biển đảo Việt Nam”, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt… do Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn các cấp phát động với số tiền hơn 17 tỷ đồng và nhiều hiện vật.

Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã phối hợp chăm lo cho hàng nghìn lượt đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Công đoàn Viên chức Thành phố đã thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho 532 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và “Tháng Công nhân” với tổng số tiền 225,3 triệu đồng; trợ cấp công chức, viên chức, người lao động là thương, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ với số tiền 34 triệu đồng; hỗ trợ 45 triệu đồng và đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng cho 3 đoàn viên xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chương trình “Mái ấm Công đoàn”; tổ chức 3 lần “Ngày hội hiến máu tình nguyện”, vận động đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động hiến tặng hơn 2.200 đơn vị máu.

Ông Đặng Văn Hải cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động với các hoạt động chủ chốt như: chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và tổ chức Công đoàn; tăng cường công tác tham gia kiểm tra giám sát việc thực thực các chế độ, chính sách có liên quan đến cán bộ công chức, viên chức, lao động tham gia có hiệu quả các hội đồng thành lập theo quy định của pháp luật trong cơ quan, đơn vị.

Công đoàn sẽ tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ; phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động; tham gia cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, quan liêu; chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả.

Công đoàn cũng sẽ chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn trong việc bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công việc phù hợp với năng lực, trình độ, phát huy hiệu quả công tác đồng thời phát động và tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia các phong trào học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động xây dựng Quỹ Xã hội của Công đoàn, quan tâm giúp đỡ đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn như ốm đau, hoạn nạn, bị thiên tai… để họ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống và công tác.

P.Diệp

Nguồn :