M
15/12/2020 12:09

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa V lần thứ XIII

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023, kỳ họp lần thứ XIII.

Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn cơ sở Giao lưu trực tuyến: Tuyên truyền Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (sửa đổi, bổ sung)

Hội nghị đã tiến hành các nội dung: Thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ và Kế hoạch công tác năm 2021; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ban thường vụ Công đoàn Viên chức Thành phố năm 2020; Kết quả phân loại Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội năm 2020. Đặc biệt, hội nghị đã thảo luận một số nội dung về tổng kết công tác Công đoàn năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phùng Khải Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố đánh giá cao và biểu dương kết quả đạt được của các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố khóa V lần thứ XIII
Quang cảnh hội nghị

Trong năm qua, Công đoàn đã bám sát chủ đề của Thành phố “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp”, tổ chức, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, ý thức trách nhiệm của đoàn viên trong phòng, chống dịch Covid-19 góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” của Thành phố. Đặc biệt, Công đoàn tham gia thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, tọa đàm góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Với phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, chủ động, bổ sung hoàn thiện kế hoạch, chương trình công tác năm đảm bảo khoa học, sát thực; các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố phản ánh những vướng mắc, khó khăn về xác định nội dung, chủ thể, quy trình giám sát trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối về “Nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội”; Đoàn kết, thống nhất ý chí, hành động hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

P.Diệp

Nguồn :