M
07/05/2021 12:35

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Co vid-19 Thành phố

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2025/QĐ-UBND ngày 6/5/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Bệnh viện K Tân Triều ghi nhận 10 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 Triển khai các biện pháp kiểm soát ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Quyết định nêu rõ, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giữ chức vụ Trưởng ban. Đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực và đồng chí Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội giữ chức Phó Trưởng ban. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo thành phố còn có 39 đồng chí ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc thành phố.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Co  vid-19 Thành phố
Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (ngoài cùng bên trái) giữ chức vụ Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố có nhiệm vụ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các nhiệm vụ liên quan tới công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Thành ủy Hà Nội.

Ban Chỉ đạo cũng xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, đề xuất với Ủy ban nhân dân Thành phố bảo đảm kinh phí, thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội.

P.Ngân

Nguồn :