Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ kinh nghiệm ký mới Thỏa ước lao động tập thể đạt gần 400%

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam lần thứ 10 (khóa XII) diễn ra sáng nay (11/1), chia sẻ kinh nghiệm về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể của tổ chức Công đoàn”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết: Với giải pháp đúng, trúng, phù hợp; cùng với công tác chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả; hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể của các cấp Công đoàn Thủ đô đã có bước tiến vượt bậc: Đạt gần 400% chỉ tiêu được giao, tăng gấp 4 lần so với năm 2020.
Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể để đảm bảo quyền lợi cho người lao động Thỏa ước lao động tập thể tại Tổng Công ty UDIC ngày càng thực chất, hiệu quả Nâng cao vị thế của Công đoàn thông qua đàm phán tiền lương

Hiệu quả từ giải pháp đúng, trúng, phù hợp

Theo đồng chí Nguyễn Phi Thường, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) là nhiệm vụ quan trọng, mang tính sống còn của tổ chức Công đoàn; là nội dung thể hiện rõ nét nhất chất lượng hoạt động và uy tín của Công đoàn cơ sở đối với đoàn viên, người lao động (NLĐ). TƯLĐTT cũng là công cụ để Công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, NLĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp; đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế sâu rộng và điều kiện nền kinh tế thị trường, có sự xuất hiện cạnh tranh của các tổ chức đại diện NLĐ khác.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ kinh nghiệm ký mới Thỏa ước lao động tập thể đạt gần 400%
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ kinh nghiệm về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể của tổ chức Công đoàn” tại Hội nghị.

Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của thương lượng, ký kết TƯLĐTT đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn; bám sát tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã xây dựng chương trình công tác với 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm; triển khai thực hiện 4 đề án thí điểm; 2 Nghị quyết chuyên đề; với nhiều giải pháp mang tính đổi mới, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo triển khai, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm; nhằm khắc phục được những tồn tại, hạn chế mang tính căn cốt của tổ chức Công đoàn.

Các đề án thí điểm qua 1 năm thực hiện đã phát huy hiệu quả tích cực, được ghi nhận, đánh giá cao, nhiều nội dung được nhân rộng, áp dụng. Đặc biệt là Đề án thí điểm: “Nâng cao hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết TƯLĐTT trong doanh nghiệp” giai đoạn 2021-2022, cùng với cơ chế hỗ trợ kinh phí cho các cá nhân là cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở và cán bộ CĐCS trực tiếp tham gia hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT; với mức hỗ trợ (tùy vào thời hạn ký kết): TƯLĐTT đạt Loại A: hỗ trợ từ 6-8,5 triệu đồng; Loại B: hỗ trợ 5-6 triệu đồng; Loại C và D: khuyến khích động viên 500 ngàn đồng -1 triệu đồng/bản; vì vậy, TƯLĐTT trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm qua tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng.

Riêng đối với TƯLĐTT xếp loại A ở các doanh nghiệp có đông công nhân, từ 1.000 lao động trở lên, cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp tham gia hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS thực hiện còn được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/bản. Nguồn kinh phí hỗ trợ này được trích từ 2 cấp, cấp LĐLĐ Thành phố chi hỗ trợ cho cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở; Công đoàn cấp trên cơ sở, chi hỗ trợ cho cán bộ CĐCS.

"Đến nay, các cấp Công đoàn Thành phố đã chi hỗ trợ 4 đợt cho hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT với tổng số tiền là 2,9 tỷ đồng (trong đó LĐLĐ Thành phố chi 1,5 tỷ đồng; cấp trên cơ sở chi 1,4 tỷ đồng). Đây thực sự là nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn nỗ lực, cố gắng trong hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT; nhiều chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở đã trực tiếp đến các doanh nghiệp để hỗ trợ CĐCS, gặp gỡ vận động chủ sử dụng lao động ký kết TƯLĐTT, từ đó đã mang lại hiệu ứng rất tích cực; số TƯLĐTT có đơn vị đã tăng gấp 6 lần so với năm 2020", Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Phi Thường thông tin.

Các bản TƯLĐTT ký kết đều được chấm điểm, đánh giá xếp loại chặt chẽ theo Hướng dẫn số 1580/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam ở cả 3 cấp; cấp cơ sở, cấp trên cơ sở và cấp Thành phố, sau đó được Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động tổng hợp trình Hội đồng thẩm định của LĐLĐ Thành phố xem xét thông qua và ban hành quyết định cấp hỗ trợ kinh phí.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ kinh nghiệm ký mới Thỏa ước lao động tập thể đạt gần 400%
Đại biểu dự Hội nghị.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Phi Thường, xác định công tác cán bộ công đoàn vẫn là khâu yếu trong thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Vì vậy, cùng với cơ chế hỗ trợ kinh phí, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tiếp tục triển khai, thực hiện Đề án thí điểm “Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước” giai đoạn 2021-2022. Tập trung vào công tác đào tạo nâng cao trình độ, bản lĩnh, kỹ năng thương lượng tập thể và đối thoại cho đội ngũ các Chủ tịch CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, doanh nghiệp Khu công nghiệp và chế xuất có đông công nhân; với nội dung phù hợp, phương pháp đào tạo tích cực, cầm tay chỉ việc; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS nói chung và thương lượng, ký kết TƯLĐTT nói riêng.

Để phục vụ công tác tập huấn, hướng dẫn CĐCS, LĐLĐ Thành phố cũng đã xây dựng, phát hành “Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp” gồm các biểu mẫu, hướng dẫn theo quy trình rút gọn từ 7 bước xuống còn 3 bước; dễ hiểu, dễ thực hiện, kèm theo đó là ngân hàng các nội dung đề xuất thương lượng, để các CĐCS tham khảo, khi đề xuất với chủ sử dụng lao động.

Quán triệt nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới mạnh mẽ, thực chất, toàn diện hoạt động của tổ chức Công đoàn. LĐLĐ thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa bằng các chương trình hành động, hướng vào thực hiện những nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn như: Thương lượng, ký kết TƯLĐTT; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; tài chính Công đoàn... Kèm theo đó là ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại hoạt động Công đoàn cấp trên cơ sở” với những nội dung, tiêu chí chấm điểm cụ thể, mang tính định lượng cao. Kết quả đánh giá, xếp loại hoạt động công đoàn cấp trên cơ sở hàng năm được gửi tới các đồng chí Bí thư và Ban Thường vụ các quận, huyện, thị ủy; qua đó đã có những tác động tích cực về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ Công đoàn, đặc biệt là người đứng đầu.

Về công tác chỉ đạo, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã duy trì chế độ giao ban định kỳ 1 Quý/1lần về công tác TƯLĐTT đối với các Chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện; công khai kết quả thương lượng, ký kết TƯLĐTT và danh sách những Bản TƯLĐTT sắp hết hạn từng đơn vị trên trang Web LĐLĐ Thành phố hằng tháng, để các cấp Công đoàn kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động lên kế hoạch thương lượng, ký kết lại. LĐLĐ Thành phố cũng đã thành lập “Tổ tư vấn, hỗ trợ thương lượng ký kết TƯLĐTT” gồm 15 đồng chí, do đồng chí Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động làm tổ trưởng, để hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS về quy trình, cách thức tổ chức thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp.

“Có thể nói với giải pháp đúng, trúng, phù hợp; cùng với công tác chỉ đạo, triển khai quyết liệt, hiệu quả; hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT của các cấp Công đoàn Thủ đô đã có bước tiến vượt bậc. Năm 2021, tuy doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, song đã có 1.200 bản TƯLĐTT được ký mới, cao nhất từ trước đến nay; đạt gần 400% chỉ tiêu Tổng Liên đoàn giao, tăng gấp 4 lần so với năm 2020. Đặc biệt chất lượng TƯLĐTT đã tăng lên rõ rệt, số TƯLĐTT xếp loại A, B đạt 43% (năm 2020 là 31%)”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Phi Thường cho biết.

Cần sớm quy định thương lượng tập thể là hoạt động bắt buộc

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT của tổ chức Công đoàn, tại Hội nghị, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã đề xuất 5 giải pháp cụ thể.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường chia sẻ kinh nghiệm ký mới Thỏa ước lao động tập thể đạt gần 400%
Lãnh đạo LĐLĐ quận Long Biên đại diện NLĐ thương lượng với chủ sử dụng lao động tại doanh nghiệp các điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Một là, khi năng lực, vị thế của đội ngũ cán bộ CĐCS còn hạn chế thì hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT rất cần sự kết nối, tham gia, hỗ trợ trực tiếp, thường xuyên từ Công đoàn cấp trên cơ sở. Sự xuất hiện, tham gia của lãnh đạo Công đoàn cấp trên tại doanh nghiệp, đặc biệt là Chủ tịch Công đoàn cấp trên là tín hiệu thuận lợi giúp cho hoạt động thương lượng của CĐCS được tốt hơn.

Hai là, Tổng LĐLĐ Việt Nam cần sớm ban hành cơ chế hỗ trợ, động viên bằng vật chất phù hợp, để tạo động lực, động viên đội ngũ cán bộ Công đoàn tích cực tham gia vào thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại doanh nghiệp.

Ba là, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan công đoàn các cấp với kết quả trong hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại đơn vị; thông qua công tác đánh giá, bố trí cán bộ, thi đua khen thưởng, phê bình, kỷ luật…

Bốn là, khi nguồn lực của tổ chức Công đoàn có giới hạn và dự báo sẽ khó khăn, rất cần có giải pháp căn cơ đó là: Dần dịch chuyển hình thức chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên trực tiếp từ nguồn ngân sách Công đoàn, do Công đoàn cấp trên tổ chức; thay bằng chăm lo, hỗ trợ NLĐ thông qua việc đẩy mạnh hoạt động thương lượng, ký kết TƯLĐTT để tạo thu nhập, đời sống, điều kiện phúc lợi tốt hơn cho công nhân.

Năm là, Nhà nước cũng cần sớm ban hành quy định thương lượng tập thể là hoạt động bắt buộc hàng năm tại doanh nghiệp; cùng với quy định các hoạt động thương lượng tại doanh nghiệp phải có sự tham dự của cán bộ Công đoàn cấp trên (thay vì thương lượng chỉ tiến hành khi có đề xuất từ CĐCS như hiện nay); vì TƯLĐTT là kết quả của thương lượng thành công; không có thương lượng sẽ không có TƯLĐTT.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngời sáng những tấm gương hy sinh giữa thời bình

Ngời sáng những tấm gương hy sinh giữa thời bình

(LĐTĐ) Hành động dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, không lùi bước trước mọi hiểm nguy và sự hy sinh cao cả của 3 chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa ...
Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số nước ta đang bị chia sẻ trên mạng

Dữ liệu cá nhân của 2/3 dân số nước ta đang bị chia sẻ trên mạng

“Qua theo dõi, dữ liệu cá nhân của hơn 2/3 dân số nước ta đang được lưu trữ, đăng tải, chia sẻ và thu thập trên không gian mạng với ...
Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nữ đoàn viên, người lao động

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nữ đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn ...
TP.HCM mới giải ngân được gần 7% gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

TP.HCM mới giải ngân được gần 7% gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 9/8, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh (LĐ-TB&XH TP.HCM) thông tin, tính đến cuối ngày 8/8, các quận, huyện và thành ...
Hà Nội và Viêng Chăn gương mẫu trong hợp tác, để xứng tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Hà Nội và Viêng Chăn gương mẫu trong hợp tác, để xứng tầm vóc của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

(LĐTĐ) Ngày 9/8, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội với Đoàn đại biểu Thủ đô Viêng Chăn ...
Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

Lập phương án xử lý từng dự án sử dụng đất nhưng chậm triển khai

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu đến hết tháng 10/2022 cần có các kết quả rà soát cụ thể, phương ...
Vụ án Alibaba: Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện thêm nhiều bị hại

Vụ án Alibaba: Trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung do xuất hiện thêm nhiều bị hại

(LĐTĐ) Ngày 9/8, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (TAND TP.HCM) ra Quyết định trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” xảy ...

Tin khác

Lấp khoảng trống pháp lý để xử lý nợ bảo hiểm hiệu quả

Lấp khoảng trống pháp lý để xử lý nợ bảo hiểm hiệu quả

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, 7 tháng đầu năm, trên địa bàn Thành phố có 75.866 đơn vị, doanh nghiệp nợ với tổng số tiền nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tính đến nay là 4.905,5 tỷ đồng, chiếm 8,68% tổng số phải thu. Việc đơn vị để nợ đọng kéo dài, số tiền lớn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, nhất là những người cần làm các thủ tục hưởng chế độ, đi khám chữa bệnh...
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân viên tại nơi làm việc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, nhân viên tại nơi làm việc

(LĐTĐ) Vừa qua, tại Hội trường Ban phục vụ Lễ tang Hà Nội - số 02 Trần Vỹ, Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp với Ban Phục vụ Lễ Tang Hà Nội tổ chức tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử gắn với nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên tại nơi làm việc.
Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Cán bộ chủ chốt Công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt các Kết luận, Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

(LĐTĐ) Ngày 8/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp Công đoàn Thủ đô.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 7/8, Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do ông Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Công ty TNHH MTV Kinh Đô.
LĐLĐ quận Hà Đông: Chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

LĐLĐ quận Hà Đông: Chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn quận Hà Đông đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của quận và Thủ đô. Các hoạt động dần đi vào chiều sâu, bám sát chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, trong đó tập trung thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Mỗi phong trào thi đua đều hiệu quả, thiết thực

(LĐTĐ) Thông qua việc triển khai những nội dung, tiêu chí có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc thù của khối cán bộ, công chức, viên chức… các phong trào thi đua do Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) cũng như được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp chính quyền.
Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

Đoàn đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul thăm, làm việc với LĐLĐ quận Ba Đình

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thủ đô Hà Nội, sáng ngày 6/8, Đoàn Đại biểu cấp cao Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Seoul (Hàn Quốc) do đồng chí Kim Ki Chul - Chủ tịch LHCĐ thành phố Seoul làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình.
Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân luôn chú trọng làm tốt hoạt động này.
Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn

Bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 5/8, tại trụ sở, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có buổi làm việc với Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công, cổ phần hóa và một số vấn đề có liên quan.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt trên 88%

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội: Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động đạt trên 88%

(LĐTĐ) Một trong những kết quả nổi bật của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội trong 6 tháng đầu năm là đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), trong đó, Công đoàn ngành đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ người lao động với tỷ lệ cao trên 88%.
Xem thêm
Phiên bản di động