Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất

(LĐTĐ) Sáng 24/3/2022, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với quận Cầu Giấy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Các sở, ngành cần chủ động, trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật HĐND các tỉnh, thành đã đổi mới, linh hoạt, thích ứng với thực tiễn từng địa phương HĐND các cấp thành phố Hà Nội: Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động

Tham dự buổi giám sát có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn giám sát; các đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; các sở, ban, ngành và quận Cầu Giấy.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, quận đã chú trọng triển khai thực hiện từ quận tới cơ sở.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận cuộc giám sát

Trong giai đoạn 2016-2021, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được triển khai trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, tài nguyên đất đai và quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động,…

Kết quả, công tác sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập được UBND quận Cầu Giấy kiện toàn, sắp xếp từ 12 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 5 đơn vị. Quận cũng đã chủ động nghiên cứu và xây dựng đề án sử dụng tài sản công của 6 đơn vị sự nghiệp công lập chưa sử dụng hết công suất vào mục đích cho thuê theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý sử dụng tài sản công.

Bước đầu, quận đạt được kết quả khả quan, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; ý thức sử dụng tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước trong hoạt động bộ máy hành chính được thực hiện nghiêm ở tất cả đơn vị. Tổng kinh phí tiết kiệm được giai đoạn 2016-2021 đạt 728.787 triệu đồng, cụ thể trên các lĩnh vực: Đầu tư công, chương trình mục tiêu, giáo dục đào tạo, y tế, kinh phí hội nghị - công tác vật tư văn phòng, mua sắm tài sản, tinh giản biên chế, dịch vụ công ích.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng (vốn ngân sách) quận tiết kiệm được 27 tỷ đồng thông qua hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; tiết kiệm 1,7 tỷ đồng qua kiểm tra giám sát và đánh giá đấu thầu theo quy định; cắt giảm được 70% kinh phí hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức đoàn đi nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng,…

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai điều hành phần thảo luận tại cuộc giám sát

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đã trao đổi, thảo luận các nội dung trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận. Trong đó, đại biểu đề nghị quận làm rõ về các nội dung: Việc ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, công tác kiểm tra của từng nội bộ và công tác kiểm tra của cấp trên, qua kiểm tra có phát hiện được vi phạm hay không và xử lý như thế nào; Việc thực hiện các dự án chậm triển khai, đặc biệt là những dự án đã bàn giao đất nhưng chưa đưa vào sử dụng. Đối với chỉ tiêu cụ thể trong đầu tư công, phấn đấu tiết kiệm từ 10-15% tổng mức đầu tư dự án, đại biểu đề nghị quận thông tin về thực hiện chỉ tiêu này như thế nào, ở mức nào, tiết kiệm ở khâu nào.

Ngoài ra, đại biểu cũng quan tâm, đề nghị quận thông tin về tiết kiệm trong quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Việc sử dụng hiệu quả các bằng cấp chứng chỉ trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Việc đánh giá, chống thất thu thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế và sử dụng hoá đơn điện tử, nợ đọng thuế phí, tiền sử dụng tiền thuê đất của quận,…

Thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các nội dung thành viên đoàn quan tâm trao đổi.

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung rất quan trọng được Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội lựa chọn để giám sát và 16 ý kiến phát biểu thẳng thắn, sâu sắc tại buổi làm việc với quận Cầu Giấy thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của đại biểu và thành viên đoàn.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất
Các đại biểu nêu ý kiến tại cuộc giám sát

Nhấn mạnh việc thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Hà Nội được thực hiện rất trách nhiệm, bài bản, nhiệm kỳ nào Thành uỷ cũng có chương trình riêng, UBND Thành phố cũng triển khai công việc cụ thể liên quan đến tất cả các lĩnh vực và HĐND Thành phố cũng có nhiều cuộc giám sát,… thể hiện Thành phố triển khai rất nghiêm túc lĩnh vực này. Đối với quận Cầu Giấy, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những cố gắng và kết quả trong thực hiện quy định của Trung ương và Thành phố về tiết kiệm, chống lãng phí của quận, trong đó, Quận uỷ-HĐND-UBND đã có nhiều chỉ đạo và đạt kết quả rõ nét trong triển khai, đặc biệt là quản lý ngân sách nhà nước, tài sản, đất đai, lao động,…

Liên quan đến những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận rà soát lại toàn bộ, bổ sung đầy đủ vào báo cáo để đưa ra giải pháp trong thời gian tới, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp uỷ, đến giám sát, chất vấn của HĐND quận, đặc biệt phải đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND quận.

Lưu ý một số nội dung quận cần triển khai trong thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát đề nghị quận cần tiếp tục xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ rất quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất, kết hợp tuyên truyền sâu rộng, vận động toàn thể cán bộ, nhân dân cùng thực hiện. Xác định rõ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thực hiện hàng đầu trong toàn bộ hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị các cấp, đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu và lan toả tới từng cán bộ, nhân viên.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất
Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách phát biểu tại cuộc giám sát

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, quận cần có cách làm khoa học, hiệu quả, nên có những cách làm, mô hình sáng tạo để nhân rộng, đặc biệt nguồn lực có gì phải quản lý tốt, khai thác hiệu quả, từ cán bộ, thời gian, ngân sách, dự án,…

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị quận rà soát lại kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng theo từng năm để đánh giá được cụ thể kết quả đạt được, định lượng rõ tiết kiệm những nội dung gì. Đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát, thanh tra, quan điểm là chỉ rõ những nơi làm tốt, chưa tốt để khen thưởng hoặc phê bình kịp thời, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân có vi phạm. Muốn làm được như vậy thì phải có chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch, xây dựng chuyên đề thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có những mô hình hiệu quả, lan toả rộng rãi.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng giao các sở ngành tiếp thu ý kiến thành viên đoàn và giải quyết ngay những kiến nghị của quận trong thẩm quyền.

Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa đã tiếp thu chỉ đạo, kết luận của Trưởng đoàn giám sát để triển khai trong thời gian tới./.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Tặng 20.000 suất quà cho du khách đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5

Hà Nội: Tặng 20.000 suất quà cho du khách đến thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/5

(LĐTĐ) Ngày 19/5, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 20.000 suất bánh, nước uống, sữa cho đồng ...
Sinh động phim tài liệu nghệ thuật "Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình"

Sinh động phim tài liệu nghệ thuật "Hồ Chí Minh - Hành trình kiến tạo văn hóa hòa bình"

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Bác Hồ (19/5/1890 - 19/5/2022), Viện Phim Việt Nam thực hiện sản xuất bộ phim tài liệu nghệ thuật “Hồ Chí Minh ...
Infographic: Lịch thi đấu môn Cử tạ tại SEA Games 31

Infographic: Lịch thi đấu môn Cử tạ tại SEA Games 31

(LĐTĐ) Môn Cử tạ tại SEA Games 31 sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 19 đến 22/5, tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao ...
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo" năm 2022

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội biểu dương "Công nhân giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo" năm 2022

(LĐTĐ) Ngày 19/5, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022; tặng quà công nhân lao động nhân ...
Đảm bảo tốt nhất điều kiện luyện tập môn bóng rổ cho các vận động viên tham dự SEA Games 31

Đảm bảo tốt nhất điều kiện luyện tập môn bóng rổ cho các vận động viên tham dự SEA Games 31

(LĐTĐ) Những ngày này tại Nhà thi đấu Đại học Y Hà Nội, các đoàn thể thao tham gia thi đấu môn bóng rổ trong khuôn khổ SEA Games 31 đang ...
Bộ Tài chính chủ động phương án sắp xếp, bổ sung nhân sự  để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn

Bộ Tài chính chủ động phương án sắp xếp, bổ sung nhân sự để thị trường chứng khoán hoạt động ổn định, an toàn

(LĐTĐ) Chiều ngày 18/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo chính thức các hình thức kỷ luật đối với tập thể và các cá nhân là nguyên lãnh ...
Những người say mê kể chuyện Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên

Những người say mê kể chuyện Bác Hồ ở khu di tích Kim Liên

Với chất giọng Nghệ đầm ấm, sâu lắng, các cán bộ thuyết minh ở khu di tích Kim Liên đã truyền tải tới du khách về hình ảnh một vĩ ...

Tin khác

Nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vay vốn hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh phục hồi

Nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy hiệu quả vay vốn hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh phục hồi

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, Hà Nội sẽ ban hành Quy chế cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Thành phố… Làm tốt công tác tuyên truyền, để mọi tổ chức, cá nhân trên địa bàn đều nắm bắt về chính sách tín dụng ưu đãi, các đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP và chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023.
Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

Quận Long Biên cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, Quận ủy Long Biên tiếp tục rà soát các chương trình, kết luận, quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nỗ lực đổi mới phương thức lãnh đạo, giữ gìn và phát huy mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân để hoàn thành tốt những nhiệm vụ chính trị được Thành phố giao.
Ngày 20/5, HĐND Thành phố họp chuyên đề về đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Ngày 20/5, HĐND Thành phố họp chuyên đề về đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(LĐTĐ) Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để xem xét về chủ trương bố trí, cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Kỳ họp sẽ diễn ra ngày 20/5.
Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

(LĐTĐ) Ngày 16/5, huyện Thạch Thất tổ chức lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu (xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất), với tổng diện tích đất thực hiện dự án là 10,7ha và có tổng mức đầu tư gần 267,6 tỷ đồng.
Hà Nội: Sáp nhập, bổ nhiệm lãnh đạo hai Ban Quản lý dự án Thành phố

Hà Nội: Sáp nhập, bổ nhiệm lãnh đạo hai Ban Quản lý dự án Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 16/5, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị.
Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(LĐTĐ) Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2835-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo Thành ủy về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ năm về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.
Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các dự án của AEONMALL Việt Nam

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ các dự án của AEONMALL Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 13/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam về tình hình triển khai dự án Aeon Mall Hoàng Mai; kế hoạch đầu tư dự án Aeon Mall Bắc Từ Liêm; tình hình kinh doanh, vận hành các dự án hiện hữu và chiến lược phát triển các dự án tương lai của AEONMALL Việt Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian tới.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quan tâm đời sống, việc làm của người lao động

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quan tâm đời sống, việc làm của người lao động

(LĐTĐ) Cùng với việc tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nỗ lực đạt kết quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP quan tâm đến đời sống, việc làm của người lao động, bảo đảm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách cho người lao động.
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Niềm tin vững chắc cho kỳ SEA Games 31 đặc biệt và thành công

Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Niềm tin vững chắc cho kỳ SEA Games 31 đặc biệt và thành công

(LĐTĐ) Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chia sẻ, chúng ta đang sống trong không khí hân hoan, hướng tới SEA Games 31 tại Việt Nam - một kỳ SEA Games rất đặc biệt trong suốt lịch sử 63 năm của Đại hội. Sự đoàn kết, chia sẻ, tin tưởng của các nước dành cho Việt Nam sẽ là niềm tin vững chắc cho một kỳ SEA Games đặc biệt và thành công.
Điểm mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Hà Nội

Điểm mới về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại Hà Nội

(LĐTĐ) Kể từ ngày 16/5, trường hợp hộ gia đình ở Hà Nội có chung quyền sử dụng một thửa đất ở thu hồi mà đủ điều kiện tách thành từng hộ gia đình, thì mỗi hộ gia đình được giao một suất tái định cư bằng hạn mức giao đất ở tại địa phương và không vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất.
Xem thêm
Phiên bản di động