Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất

(LĐTĐ) Sáng 24/3/2022, Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội” của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã làm việc với quận Cầu Giấy. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Các sở, ngành cần chủ động, trách nhiệm nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật HĐND các tỉnh, thành đã đổi mới, linh hoạt, thích ứng với thực tiễn từng địa phương HĐND các cấp thành phố Hà Nội: Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động

Tham dự buổi giám sát có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai - Phó Trưởng đoàn giám sát; các đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố; các sở, ban, ngành và quận Cầu Giấy.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, quận đã chú trọng triển khai thực hiện từ quận tới cơ sở.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận cuộc giám sát

Trong giai đoạn 2016-2021, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được triển khai trong công tác quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản nhà nước, tài nguyên đất đai và quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động,…

Kết quả, công tác sắp xếp, tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập được UBND quận Cầu Giấy kiện toàn, sắp xếp từ 12 đơn vị sự nghiệp công lập xuống còn 5 đơn vị. Quận cũng đã chủ động nghiên cứu và xây dựng đề án sử dụng tài sản công của 6 đơn vị sự nghiệp công lập chưa sử dụng hết công suất vào mục đích cho thuê theo quy định tại Điều 57 Luật Quản lý sử dụng tài sản công.

Bước đầu, quận đạt được kết quả khả quan, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nâng cao, đặc biệt trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; ý thức sử dụng tiết kiệm kinh phí ngân sách nhà nước trong hoạt động bộ máy hành chính được thực hiện nghiêm ở tất cả đơn vị. Tổng kinh phí tiết kiệm được giai đoạn 2016-2021 đạt 728.787 triệu đồng, cụ thể trên các lĩnh vực: Đầu tư công, chương trình mục tiêu, giáo dục đào tạo, y tế, kinh phí hội nghị - công tác vật tư văn phòng, mua sắm tài sản, tinh giản biên chế, dịch vụ công ích.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng (vốn ngân sách) quận tiết kiệm được 27 tỷ đồng thông qua hoạt động đấu thầu, lựa chọn nhà thầu; tiết kiệm 1,7 tỷ đồng qua kiểm tra giám sát và đánh giá đấu thầu theo quy định; cắt giảm được 70% kinh phí hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức đoàn đi nước ngoài đào tạo, bồi dưỡng,…

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất
Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai điều hành phần thảo luận tại cuộc giám sát

Tại buổi giám sát, thành viên đoàn đã trao đổi, thảo luận các nội dung trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận. Trong đó, đại biểu đề nghị quận làm rõ về các nội dung: Việc ban hành chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, công tác kiểm tra của từng nội bộ và công tác kiểm tra của cấp trên, qua kiểm tra có phát hiện được vi phạm hay không và xử lý như thế nào; Việc thực hiện các dự án chậm triển khai, đặc biệt là những dự án đã bàn giao đất nhưng chưa đưa vào sử dụng. Đối với chỉ tiêu cụ thể trong đầu tư công, phấn đấu tiết kiệm từ 10-15% tổng mức đầu tư dự án, đại biểu đề nghị quận thông tin về thực hiện chỉ tiêu này như thế nào, ở mức nào, tiết kiệm ở khâu nào.

Ngoài ra, đại biểu cũng quan tâm, đề nghị quận thông tin về tiết kiệm trong quá trình triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị; Việc sử dụng hiệu quả các bằng cấp chứng chỉ trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Việc đánh giá, chống thất thu thuế và ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế và sử dụng hoá đơn điện tử, nợ đọng thuế phí, tiền sử dụng tiền thuê đất của quận,…

Thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ các nội dung thành viên đoàn quan tâm trao đổi.

Kết luận buổi giám sát, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung rất quan trọng được Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội lựa chọn để giám sát và 16 ý kiến phát biểu thẳng thắn, sâu sắc tại buổi làm việc với quận Cầu Giấy thể hiện tinh thần trách nhiệm rất cao của đại biểu và thành viên đoàn.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất
Các đại biểu nêu ý kiến tại cuộc giám sát

Nhấn mạnh việc thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Hà Nội được thực hiện rất trách nhiệm, bài bản, nhiệm kỳ nào Thành uỷ cũng có chương trình riêng, UBND Thành phố cũng triển khai công việc cụ thể liên quan đến tất cả các lĩnh vực và HĐND Thành phố cũng có nhiều cuộc giám sát,… thể hiện Thành phố triển khai rất nghiêm túc lĩnh vực này. Đối với quận Cầu Giấy, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những cố gắng và kết quả trong thực hiện quy định của Trung ương và Thành phố về tiết kiệm, chống lãng phí của quận, trong đó, Quận uỷ-HĐND-UBND đã có nhiều chỉ đạo và đạt kết quả rõ nét trong triển khai, đặc biệt là quản lý ngân sách nhà nước, tài sản, đất đai, lao động,…

Liên quan đến những tồn tại hạn chế, khó khăn vướng mắc, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận rà soát lại toàn bộ, bổ sung đầy đủ vào báo cáo để đưa ra giải pháp trong thời gian tới, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của cấp uỷ, đến giám sát, chất vấn của HĐND quận, đặc biệt phải đẩy mạnh hoạt động giám sát của HĐND quận.

Lưu ý một số nội dung quận cần triển khai trong thời gian tới, Trưởng đoàn giám sát đề nghị quận cần tiếp tục xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ rất quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất, kết hợp tuyên truyền sâu rộng, vận động toàn thể cán bộ, nhân dân cùng thực hiện. Xác định rõ việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được thực hiện hàng đầu trong toàn bộ hệ thống chính trị, cơ quan, đơn vị các cấp, đặc biệt là nêu cao vai trò của người đứng đầu và lan toả tới từng cán bộ, nhân viên.

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn: Phải tiết kiệm, chống lãng phí từ những việc nhỏ nhất
Lãnh đạo Ban Kinh tế-Ngân sách phát biểu tại cuộc giám sát

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, quận cần có cách làm khoa học, hiệu quả, nên có những cách làm, mô hình sáng tạo để nhân rộng, đặc biệt nguồn lực có gì phải quản lý tốt, khai thác hiệu quả, từ cán bộ, thời gian, ngân sách, dự án,…

Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị quận rà soát lại kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng theo từng năm để đánh giá được cụ thể kết quả đạt được, định lượng rõ tiết kiệm những nội dung gì. Đồng thời chú trọng kiểm tra, giám sát, thanh tra, quan điểm là chỉ rõ những nơi làm tốt, chưa tốt để khen thưởng hoặc phê bình kịp thời, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân có vi phạm. Muốn làm được như vậy thì phải có chỉ tiêu cụ thể trong kế hoạch, xây dựng chuyên đề thi đua về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có những mô hình hiệu quả, lan toả rộng rãi.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng giao các sở ngành tiếp thu ý kiến thành viên đoàn và giải quyết ngay những kiến nghị của quận trong thẩm quyền.

Thay mặt lãnh đạo quận, Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa đã tiếp thu chỉ đạo, kết luận của Trưởng đoàn giám sát để triển khai trong thời gian tới./.

T.Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Viettel Post tiếp tục đạt mức tăng trưởng 2 con số

Viettel Post tiếp tục đạt mức tăng trưởng 2 con số

(LĐTĐ) Theo kết quả kinh doanh quý IV/2022, khối lượng hàng hóa vận chuyển qua Viettel Post tăng 29%, đưa tổng doanh thu hợp nhất của Viettel Post đạt mức tăng ...
Hà Nội: Nhiều người mua vàng lấy may trước ngày vía Thần Tài

Hà Nội: Nhiều người mua vàng lấy may trước ngày vía Thần Tài

(LĐTĐ) Mua vàng đón lộc Thần Tài ngày mùng 10 tháng Giêng đã trở thành nét đẹp văn hóa của người dân từ nhiều năm nay. Mùa Thần Tài 2023, nhiều ...
Những vấn đề cần quan tâm trong điều hành thị trường giá cả năm 2023

Những vấn đề cần quan tâm trong điều hành thị trường giá cả năm 2023

(LĐTĐ) Chúng ta vừa đi qua một cái Tết bình yên về mọi mặt, cả về dịch bệnh và cả giá cả tiêu dùng ở thị trường nội địa. Thành công ...
Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thông qua các hoạt động, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã chi trên 144 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ đoàn ...
Điều hành giá xăng dầu sớm 2 ngày: Giá xăng ngày 30/1 tăng gần 1.000 đồng/lít

Điều hành giá xăng dầu sớm 2 ngày: Giá xăng ngày 30/1 tăng gần 1.000 đồng/lít

(LĐTĐ) Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày hôm nay (30/1), Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã quyết định điều chỉnh giá bán lẻ với một số mặt ...
Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 191 đảng viên nhân dịp 3/2

Thanh Trì trao Huy hiệu Đảng cho 191 đảng viên nhân dịp 3/2

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), Đảng bộ huyện Thanh Trì có 191 đảng viên vinh dự được truy tặng, ...
Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

(LĐTĐ) Với mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã chú trọng đẩy mạnh phát triển đoàn viên, ...

Tin khác

Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu

Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ quyết liệt ngay từ ngày đầu, tháng đầu

(LĐTĐ) Chiều 30/1, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nghe báo cáo, đánh giá tình hình tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì cuộc họp.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4

Bí thư Thành ủy Hà Nội đi kiểm tra tiến độ đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Ngày 30/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đã đi kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4 tại huyện Thường Tín.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Thành phố dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và lãnh đạo Thành phố dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Ngày 30/1/2023 (tức ngày Mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Hội Di sản Văn hóa Thăng Long - Hà Nội tổ chức lễ dâng hương, khai Xuân tưởng nhớ các bậc tiên đế, các bậc hiền tài có công với nước. Dự nghi lễ dâng hương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội động viên doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu năm

(LĐTĐ) Chiều 27/1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Tập đoàn Thành Công nhân dịp ra quân sản xuất đầu năm Quý Mão 2023.
Bí thư Thành ủy Hà Nội: Càng khó khăn, càng phải quyết tâm hơn

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Càng khó khăn, càng phải quyết tâm hơn

(LĐTĐ) Chiều 27/1 (tức mùng 6 tháng Giêng), tại buổi gặp mặt cán bộ chủ chốt cơ quan Thành ủy Hà Nội trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, càng khó khăn, càng phải quyết tâm hơn, tạo bước đột phá mới; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy, có trách nhiệm, có tình yêu với công việc, với Thủ đô, từ đó khơi dậy khát vọng phát triển.
Hà Nội: Tổ chức phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Hà Nội: Tổ chức phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn.
UBND thành phố Hà Nội triển khai Chương trình công tác năm 2023

UBND thành phố Hà Nội triển khai Chương trình công tác năm 2023

Dự kiến trong năm 2023, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội có 247 nội dung và lịch làm việc. Trong đó, có 92 nội dung được xem xét, thông qua tại các phiên họp tập thể UBND Thành phố hàng tháng trong năm 2023; 155 nội dung báo cáo Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, thông qua.
Lễ hội Cổ Loa 2023 đã sẵn sàng

Lễ hội Cổ Loa 2023 đã sẵn sàng

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Anh, Hà Nội đã chính thức công bố các hoạt động trong lễ hội Cổ Loa xuân Quý Mão 2023.
Hà Nội giàu có và phong phú về các giá trị văn hóa, lịch sử

Hà Nội giàu có và phong phú về các giá trị văn hóa, lịch sử

Với bề dày truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, hữu nghị và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội luôn nhận thức sâu sắc trọng trách của mình trong việc kế thừa và phát huy sức mạnh văn hóa dân tộc trong tiến trình hội nhập, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nhân dịp Xuân mới Quý Mão 2023, đồng chí Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về phát triển văn hóa, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững Thủ đô, trên hành trình đi tới tương lai.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra trận địa pháo hoa phục vụ nhân dân đêm Giao thừa

(LĐTĐ) Khẳng định tầm quan trọng của sự chuẩn bị chu đáo, thầm lặng của Bộ Tư lệnh Thủ đô trong việc triển khai 31 trận địa pháo hoa toàn Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đặc biệt lưu ý phải đặt yếu tố an toàn lên hàng đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động