M
29/11/2020 12:02

Chủ động giải quyết kiến nghị của người lao động

(LĐTĐ) Trong 3 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, bên cạnh xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, công tác phối hợp chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động cũng được đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả.

Chú trọng nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, người lao động Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội: Lấy hiệu quả làm thước đo Lấy hiệu quả làm thước đo nhiệm vụ

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã giai đoạn 2017 – 2020, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Đỗ Thị Thủy cho biết: Bám sát nhiệm vụ chính trị của thị xã, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngay từ giai đoạn đầu năm 2017, Liên đoàn Lao động cùng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã đã xây dựng và triển khai chương trình phối hợp công tác, triển khai chương trình tới 100% các nhà trường.

Qua đây cũng cho thấy, công tác chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên luôn được chú trọng và thực hiện hiệu quả. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường có những bước phát triển tiến bộ, đi vào thực chất, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đoàn kết, tiến bộ.

Chủ động giải quyết kiến nghị của người lao động

Đại diện Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây và Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã ký kết chương trình phối hợp công tác. Ảnh: Đinh Luyện

Đáng chú ý, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cũng kịp thời chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với giáo viên trong các nhà trường. Chủ động phối hợp, kiểm tra và giám sát 9 đơn vị về việc thực hiện chế độ với cán bộ, giáo viên, nhân viên như tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ liên quan đến lao động nữ.

Đại diện Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cũng cho biết, công tác phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã được triển khai thường xuyên, kịp thời. Nhờ vậy, những kiến nghị, đề xuất, băn khoăn của đội ngũ giáo viên, người lao động công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn được thực hiện theo đúng quy định, thẩm quyền, không có đơn thư tồn đọng.

Theo thống kê, trong 3 năm thuộc giai đoạn 2017 – 2020 đơn vị đã tiếp nhận 11 đơn kiến nghị, đề nghị của 63 giáo viên hợp đồng của 3 cấp học trên địa bàn thị xã. Nội dung phản ánh, khiếu nại liên quan đến việc thực hiện chính sách, chế độ như: Hợp đồng lao động, buộc thôi việc, chế độ thôi việc, chế độ bảo hiểm…

Với những kiến nghị, băn khoăn này, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã báo cáo Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội, đồng thời chuyển các cơ quan có thẩm quyền. Nhờ sự chủ động này, hiện các nội dung kiến nghị cơ bản đã được giải quyết.

Được biết, thời gian tới Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã sẽ tiếp tục tập trung thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý; đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên, chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; tiếp tục phối hợp, nghiên cứu và đề xuất các chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên nhân viên; nâng cao phúc lợi cho cán bộ giáo viên nhân viên; rà soát và kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc liên quan đến cán bộ giáo viên nhân viên để kịp thời có ý kiến với cấp có thẩm quyền giải quyết, tránh phát sinh tình trạng đơn thư khiếu nại.

Đinh Luyện

Nguồn :