M
26/01/2021 16:55

Chính thức dừng cấp chứng minh nhân dân 9 số

(LĐTĐ) Bộ Công an vừa có văn bản yêu cầu các địa phương trên cả nước dừng cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân điện tử gắn chíp.

Hà Nội: Phát động triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp lưu động Infographic: Cách điều chỉnh căn cước công dân sai thông tin Cấp căn cước công dân lưu động tại huyện Phú Xuyên

Mới đây, Bộ Công an đã có thông báo yêu cầu từ ngày 22/1, công an các tỉnh, thành phố trên cả nước dừng tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân mã vạch, chứng minh nhân dân 9 số để chuyển sang cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử.

Bộ Công an cũng yêu cầu công an các địa phương khẩn trương xử lý, hoàn thiện, giải quyết hết số lượng hồ sơ cấp chứng minh nhân dân 9 số. Thực hiện hoàn thiện hồ sơ, chuyển dữ liệu điện tử về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) đối với những hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân mã vạch đã thu nhận để thực hiện phê duyệt, in thẻ căn cước công dân trả cho công dân.

Chính thức dừng cấp chứng minh nhân dân 9 số
Công an Hà Nội cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân.

Đối với việc triển khai cấp căn cước công dân trên phạm vi toàn quốc, Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước mắt ưu tiên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đối với các trường hợp sau:

Một là, những công dân đủ 14 tuổi chưa từng được cấp chừng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số, thẻ căn cước công dân mã vạch.

Hai là, trường hợp công dân được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân nhưng chứng minh nhân dân, căn cước công dân hư hỏng, mờ nhòe, rách nát, không sử dụng được và các trường hợp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hết giá trị sử dụng.

Ba là, trường hợp công dân đã được cấp chứng minh nhân dân căn cước công dân nhưng bị mất.

Bốn là, trường hợp công dân đã được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân nhưng có sự thay đổi thông tin trong chứng minh nhân dân, căn cước công dân.

Năm là, những trường hợp khác do lãnh đạo công an các cấp quyết định.

Sau khi các địa phương được trang bị đầy đủ thiết bị, hệ thống cấp căn cước công dân được triển khai đồng bộ, lực lượng công an sẽ cấp căn cước công dân cho toàn bộ công dân trên phạm vi toàn quốc theo quy định.

Bộ Công an cũng cho biết căn cước công dân mẫu mới có nhiều ưu điểm về bảo mật, lưu trữ thông tin, tạo thuận lợi và tiện ích cho người sử dụng... nhằm bảo đảm việc quản lý xã hội, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử và thực hiện cải cách hành chính.

Chip gắn trên căn cước công dân nhằm lưu trữ các thông tin của công dân với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các giao dịch hành chính, đi lại, nâng cao hiệu quả của Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Việc tích hợp, sử dụng thông tin trên chip tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin. Đặc biệt, chip này không có chức năng định vị, theo dõi công dân.

L.T

Nguồn :