Cán bộ, công chức phải gần dân, lắng nghe dân trong thực thi nhiệm vụ

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; đặc biệt phải gần dân, lắng nghe dân trong thực thi nhiệm vụ.
Giải quyết dứt điểm vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng Tìm giải pháp để công cuộc phát huy dân chủ ở Thủ đô Hà Nội có bước phát triển mới Bí thư Thành ủy thăm nhân chứng Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không"

Ngày 20/12, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” đã họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải gần dân, lắng nghe dân trong thực thi nhiệm vụ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo Chương trình 01-CTr/TU đã giao 11 cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng 34 đề tài, đề án, chuyên đề, kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ Chương trình 01-CTr/TU. Đến nay, có 29/34 nội dung hoàn thành; còn lại 05 nội dung đang được các cơ quan thực hiện.

Trong đó, Thành ủy, các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy. Công tác xây dựng, củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy và tổ chức đảng có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong năm qua, toàn Đảng bộ Thành phố đã kết nạp 10.183 đảng viên (đạt 108,7% kế hoạch); thành lập 99 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt 145,6% kế hoạch); củng cố 28/39 tổ chức cơ sở đảng theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thành ủy cũng đã chỉ đạo hoàn thành Đề tài khoa học về “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên Đảng bộ thành phố Hà Nội - Thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”; triển khai 02 phần mềm “Quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý” và “Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hằng tháng”; tiếp tục xây dựng 02 phần mềm “Điều hành, tác nghiệp quản lý đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội” và “Sổ tay điện tử đảng viên”.

Thành ủy, các cấp ủy đã chỉ đạo thành công đại hội 17.341/17.341 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026; Đại hội Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu Nghị Thành phố, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được coi trọng. Trong năm qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 1.581 tổ chức đảng, 599 đảng viên; giám sát đối với 949 tổ chức đảng, 575 đảng viên, tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; việc thực hiện quy chế làm việc; việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác cán bộ; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với 145 tổ chức đảng và 334 đảng viên, kết luận 65 tổ chức đảng và 196 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 11 tổ chức đảng và 153 đảng viên.

Hoạt động của Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố tiếp tục đổi mới, đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của Thành ủy. Công tác tổ chức kỳ họp, hoạt động giám sát, khảo sát, hoạt động tiếp công dân, tiếp xúc cử tri có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố cũng tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; tập trung giải quyết, xử lý, những vấn đề khó, những tồn tại có tính chất phức tạp…

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Phải gần dân, lắng nghe dân trong thực thi nhiệm vụ
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo, ghi nhận, biểu dương các thành viên Ban Chỉ đạo, trong năm qua, đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, có nhiều cố gắng, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Chương trình 01-CTr/TU và thành tích chung của Thành phố trên các lĩnh vực.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý 11 nội dung quan trọng cần tập trung hoàn thành. Trong đó, yêu cầu phải khẩn trương hoàn thành 5 nội dung Ban Chỉ đạo yêu cầu nhưng chưa hoàn thành trong năm 2022. Các cấp ủy tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ bảo đảm tiến độ, thực chất, hiệu quả, làm rõ được ưu điểm để tiếp tục phát huy, những hạn chế, khuyết điểm để đề ra giải pháp tập trung khắc phục; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ theo quy định.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo các cấp ủy Đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”, cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ ở cơ sở, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; đặc biệt phải gần dân, lắng nghe dân trong thực thi nhiệm vụ.

Các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021, của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”; tiếp tục làm tốt công tác đảng viên...

Bí thư Thành ủy Hà Nội giao Ban Cán sự đảng UBND Thành phố tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng điểm như trình Luật Thủ đô (sửa đổi), giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đúng tiến độ; hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ

Thủ tướng chỉ thị tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ

(LĐTĐ) Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Chỉ thị 19/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh.
Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động làm 10 người thương vong tại Quốc Oai

Khẩn trương điều tra, làm rõ vụ tai nạn lao động làm 10 người thương vong tại Quốc Oai

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ 10 công nhân thương vong tại công trường xây dựng Trường Mầm non Đông Yên B (xã Đông Yên, huyện Quốc Oai), Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an huyện Quốc Oai phối hợp cùng các đơn vị chức năng thuộc Công an Thành phố khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng trên nền tảng cảng biển số

Hợp tác phát triển dịch vụ ngân hàng trên nền tảng cảng biển số

(LĐTĐ) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty cổ phần Smarthub Logistics Technology (SLT) mới đây đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai giải pháp ngân hàng tích hợp trên nền tảng cảng biển số của SLT qua hệ thống BIDV Open API.
Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024 thu hút hơn 8.000 vận động viên tham gia

Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn 2024 thu hút hơn 8.000 vận động viên tham gia

(LĐTĐ) Giải chạy VnExpress Marathon Quy Nhơn năm 2024 diễn ra từ 21 - 23/6 đã thu hút hơn 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.
Hà Nội: Kiên quyết không để xảy ra gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Hà Nội: Kiên quyết không để xảy ra gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 đã cận kề. Với 108.573 thí sinh đăng ký dự thi, thành phố Hà Nội là địa phương có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất cả nước. Chính vì vậy, công tác tổ chức kỳ thi đòi hỏi mức độ cao hơn về tính chu đáo và các điều kiện bảo đảm an toàn.
Đại biểu đề nghị cân nhắc tăng thu ngân sách bằng việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

Đại biểu đề nghị cân nhắc tăng thu ngân sách bằng việc điều chỉnh thuế giá trị gia tăng

(LĐTĐ) Chiều 24/6, các đại biểu Quốc hội Đoàn thành phố Hà Nội đã tham gia thảo luận về Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng lần này không nên đặt mục tiêu tăng thu ngân sách Nhà nước.
Quảng bá đưa hương sen Tây Hồ vươn xa

Quảng bá đưa hương sen Tây Hồ vươn xa

(LĐTĐ) Mỗi năm vào tháng 6, khi những búp sen bắt đầu nở rộ, cũng là thời điểm các gia đình làm nghề ướp trà sen (phường Quảng An, Tây Hồ) tất bật vào vụ làm trà. Với người dân nơi đây nghệ thuật ướp trà sen là niềm say mê, niềm tự hào. Để giữ gìn nghề, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ phối hợp với các ban, ngành triển khai các đề án khôi phục, phát triển nghề truyền thống.

Tin khác

Nhân lên những tuyến đường hoa đô thị ở Cổ Loa

Nhân lên những tuyến đường hoa đô thị ở Cổ Loa

(LĐTĐ) Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) cũng đặc biệt chú trọng xây dựng các tuyến đường văn minh đô thị, nhằm tạo cảnh quan môi trường và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Hà Nội thu phí giữ xe không dùng tiền mặt: Tiền đề xây dựng bản đồ giao thông thông minh

Hà Nội thu phí giữ xe không dùng tiền mặt: Tiền đề xây dựng bản đồ giao thông thông minh

(LĐTĐ) Sau 2 tháng triển khai, thành phố Hà Nội đã có 64 điểm ứng dụng công nghệ thu phí đỗ xe không dùng tiền mặt tại 9 địa phương. Đây là tiền đề để xây dựng bản đồ số thông minh về các bãi trông giữ xe trên toàn thành phố, từ đó hướng tới hệ thống giao thông thông minh, Thủ đô thông minh.
Hà Nội sẽ thành lập cơ quan phục vụ hành chính công cấp Thành phố

Hà Nội sẽ thành lập cơ quan phục vụ hành chính công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội sẽ xây dựng Đề án thành lập cơ quan phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội là tổ chức hành chính chuyên trách một cấp về cung cấp dịch vụ công.
Ứng dụng Công dân Thủ đô số: Khám phá du lịch Hà Nội chỉ trong “một nút chạm”

Ứng dụng Công dân Thủ đô số: Khám phá du lịch Hà Nội chỉ trong “một nút chạm”

(LĐTĐ) Theo kế hoạch vận hành một số ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ ra mắt ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) vào ngày 28/6. iHanoi đang được kỳ vọng, giúp người dân khám phá du lịch, ẩm thực Hà Nội chỉ trong một nút chạm.
Quận Thanh Xuân: Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho đoàn viên thanh niên

Quận Thanh Xuân: Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho đoàn viên thanh niên

(LĐTĐ) Ngày 23/6, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân và Quận đoàn Thanh Xuân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phòng chống tai nạn thương tích cho cán bộ chủ chốt, đoàn viên thanh niên quận.
Hà Nội triển khai ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi từ ngày 28/6

Hà Nội triển khai ứng dụng Công dân Thủ đô số iHaNoi từ ngày 28/6

(LĐTĐ) Ngày 28/6/2024, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức Lễ công bố vận hành các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ gồm: Ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHaNoi), Hồ sơ sức khỏe điện tử trên VNeID, Cấp lý lịch tư pháp trên VNeID, Hệ thống E-Cabinet... Ứng dụng Công dân Thủ đô số iHanoi tạo lập kênh kết nối số nhanh chóng và thuận tiện giữa Chính quyền với người dân, doanh nghiệp của Thủ đô. Thông qua iHanoi, mọi đối tượng tham gia có thể tương tác, phản ánh, cung cấp thông tin, đề xuất sáng kiến, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị của chính quyền Thủ đô...
Quận Thanh Xuân: Nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính

Quận Thanh Xuân: Nỗ lực giải quyết thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Nhiều tổ chức, công dân bày tỏ sự hài lòng, đánh giá cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa của quận Thanh Xuân và các phường trên địa bàn quận.
Tặng quà 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn của huyện Chương Mỹ

Tặng quà 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn của huyện Chương Mỹ

(LĐTĐ) Nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em năm 2024, mới đây, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội đã tổ chức Chương trình tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn huyện Chương Mỹ.
Trao giải Hội thi “Món ngon gia đình” quận Bắc Từ Liêm năm 2024

Trao giải Hội thi “Món ngon gia đình” quận Bắc Từ Liêm năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 22/6, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội thi “Món ngon gia đình” với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.
Để báo chí thực sự là “binh  chủng” truyền thông chính sách

Để báo chí thực sự là “binh chủng” truyền thông chính sách

(LĐTĐ) Làm thế nào để báo chí nói chung, mỗi cơ quan báo chí nói riêng tiếp tục là “binh chủng” truyền thông chính sách hiệu quả về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cầu nối đại biểu Quốc hội với cử tri là một trong những nội dung mà một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhân dịp Kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động