M
18/05/2021 22:35

Các hội nghị hiệp thương diễn ra với tinh thần dân chủ, đúng luật

(LĐTĐ) Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đều diễn ra với tinh thần dân chủ, đúng luật, thể hiện sự thống nhất cao… Đặc biệt, việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ tiêu chuẩn. Đó là thông tin được ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua 3 vòng hiệp thương, số người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV giảm 67 người 6.220 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 Công tâm lựa chọn người ứng cử thực sự xứng đáng

Báo cáo về kết quả công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực đã nhấn mạnh đến 3 kết quả nổi bật đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ về bầu cử. Các công việc được triển khai đúng luật, đúng tiến độ. Việc hướng dẫn các địa phương đã được thực hiện kịp thời, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Các hội nghị hiệp thương diễn ra với tinh thần dân chủ, đúng luật
Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Công tác phối hợp với Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội nhanh chóng, chặt chẽ, hiệu quả. Cùng với đó, việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đều diễn ra với tinh thần dân chủ, đúng luật và thể hiện sự thống nhất cao của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Việc giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử ở Trung ương và địa phương đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ tiêu chuẩn.

Công tác tổ chức lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú được triển khai đồng bộ, đảm bảo số lưọng cử tri tham dự, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử để thực hiện vận động bầu cử được tiến hành khẩn trương, công khai, dân chủ và có sự điều tiết hài hòa phù hợp với từng địa phương, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kết quả nổi bật thứ ba là hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được triển khai khá bài bản, các đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì đạt chất lượng, giúp các địa phương có sự chuẩn bị chu đáo khi triển khai công tác bầu cử, đồng thời cũng phát hiện những việc tổ chức thực hiện một số trình tự, thủ tục, nội dung chưa đầy đủ.

Đặc biệt, kiến nghị kịp thời có văn bản hướng dẫn nhiều nội dung đối với những địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội hoặc phong tỏa do dịch Covid-19. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư liên quan đến bầu cử được quan tâm, cơ bản không xảy ra khiếu nại, tố cáo phức tạp.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh đến 3 nội dung chính. Cụ thể, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục tổ chức và vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các cơ quan, tổ phụ trách bầu cử để tổ chức chu đáo ngày bầu cử. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, nhất là các gia đình có người đi làm ăn xa để nắm sự thay đổi, bổ sung danh sách cử tri, phát thẻ cử tri.

Thông tin đến nhân dân tìm hiểu danh sách người ứng cử tại đơn vị bầu cử, số phiếu mỗi người được bầu để cử tri sáng suốt lựa chọn; thông tin về ngày bầu cử 23/5, thời gian, địa điểm bỏ phiếu, bố trí cử tri đi bỏ phiếu theo giờ; những quy định về phòng, chống dịch trước, trong và sau ngày bầu cử.

Tiếp tục theo dõi, giám sát thường xuyên công tác bầu cử, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử diễn ra thực sự dân chủ, đúng quy định, an toàn, tiết kiệm; phát huy vai trò của tổ giám sát cộng đồng trong phòng, chống dịch và vận động từng người dân trực tiếp đi bầu cử; chỉ đạo tổng hợp tình hình ngày bầu cử, phân công cán bộ trực ngày bầu cử để kịp thời nắm bắt tình hình các địa phương, thực hiện việc báo cáo Hội đồng bầu cử Quốc gia về tình hình địa phương thông qua kênh báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Thứ ba, ban hành hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các địa phương báo cáo tổng kết, tổ chức việc tổng kết ở địa phương; Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác bầu cử trong hệ thống Mặt trận; xây dựng báo cáo tổng kết công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia theo quy định.

Đỗ Đạt

Nguồn :