M
20/04/2021 10:06

Công tâm lựa chọn người ứng cử thực sự xứng đáng

(LĐTĐ) Cuối tuần qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để biểu quyết danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua nắm bắt dư luận và kết quả hiệp thương cho thấy, chất lượng đại biểu ứng cử kỳ này đã được nâng lên rõ rệt, qua đó lựa chọn được người ứng cử tiêu biểu, đáp ứng đầy đủ điều kiện cần thiết về cơ cấu, thành phần, độ tuổi, giới tính…

Thông qua danh sách 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khóa XX Hà Nội: 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch

Trong 2 ngày (16-17/4), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông tin về kết quả thực hiện bước bốn, công tác chuẩn bị cho hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Từ ngày 21/3 đến 13/4/2021, các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu Quốc hội cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri.

Công tâm lựa chọn người ứng cử thực sự xứng đáng
Đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố tổ chức biểu quyết thông qua danh sách 160 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố

Tổng số có 76 hội nghị, tại các hội nghị có tổng số 5.724 cử tri tham dự với 391 ý kiến phát biểu nhận xét và tín nhiệm cho 66 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV. Tính đến hết ngày 13/4/2021, đã có 21 ứng cử viên nộp đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, trong đó có 7 người được giới thiệu ứng cử và 14 người tự ứng cử. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng Luật, đúng thành phần, tiến độ, thời gian, công bằng.

Với các đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân, trên cơ sở tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu của cơ quan, tổ chức, đơn vị và kết quả lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo quy trình của Luật bầu cử.

Theo đó, từ ngày 21/3 đến 13/4/2021, các xã, phường, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố cư trú và các cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi có người tự ứng cử công tác hoặc làm việc đã tiến hành tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri.

Tính đến hết ngày 16/4/2021, đã có 24 ứng cử viên nộp đơn xin rút hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, trong đó có 23 người được các cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử. Tổng số hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm: 182 hội nghị; tổng số cử tri tham dự: 15.174 người; tổng số ý kiến cử tri phát biểu: 1.003 ý kiến.

“Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác hoặc nơi làm việc được tổ chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng Luật, đúng thành phần, tiến độ, thời gian, công bằng”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố thông tin

Kết quả, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay, thống nhất lập danh sách: 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chất lượng đại biểu được nâng lên

Đánh giá về chất lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân cấp Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: Chất lượng đại biểu ứng cử của kỳ hiệp thương thứ ba này rất cao, có trình độ học vấn, khả năng kinh nghiệm, cơ cấu về tỷ lệ đại biểu ứng cử là nữ được nâng lên, cơ cấu về độ tuổi trẻ hóa, cơ cấu ngoài Đảng… đảm bảo đúng yêu cầu đề ra.

Lý giải thêm về trường hợp 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội có tỷ lệ tín nhiệm tại nơi cư trú đạt dưới 50%, ông Huân cho biết: Đây là những người tự ứng cử, do đó, trước khi họ tự ứng cử, chúng ta chưa lấy ý kiến tại cơ quan nào cả, bởi nếu người được cơ quan, đơn vị giới thiệu, phải đạt được tín nhiệm ít nhất 50% trở lên mới được giới thiệu ứng cử.

Ông Huân phân tích thêm, theo quy định của Luật, với những trường hợp tự ứng cử, sau khi được đưa vào danh sách sơ bộ tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thì phải tổ chức lấy ý kiến tại nơi cư trú và nơi công tác (nếu có). Vì vậy, 11 người lấy ý kiến nơi cư trú không đạt là những người tự ứng cử, nên không liên quan đến chất lượng giới thiệu của các cơ quan, đơn vị. “Qua tổ chức lấy ý kiến, những người do cơ quan, đơn vị giới thiệu đều đạt tín nhiệm cao ở nơi cư trú, không ai đạt tín nhiệm dưới 50%”, ông Huân nhấn mạnh thêm.

Cũng theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân, đến hết ngày 17/4, cấp thành phố đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. Tại cấp quận, huyện, thị xã, tính đến 17h00 ngày 17/4, 30/30 quận, huyện, thị xã đã tổ chức xong Hội nghị hiệp thương lần thứ ba theo đúng quy định.

Chia sẻ thêm về chất lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định: Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, trong công tác lập pháp, hoạch định chính sách, giám sát và nhiều chức năng quan trọng khác của Quốc hội, việc đầu tiên phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội. Ý thức điều đó, với Thủ đô Hà Nội, từ khi lập danh sách lựa chọn người ứng cử đã được tiến hành cẩn thận, kỹ lưỡng, lựa chọn những người thực sự tiêu biểu, đáp ứng đầy đủ điều kiện cần thiết về cơ cấu, thành phần, độ tuổi, giới tính…

Qua Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, với tinh thần đảm bảo đúng luật, thực sự dân chủ, ý kiến thẳng thắn, tinh thần đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc, thực sự vì công việc chung, kết quả lựa chọn người để lập danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI được thể hiện rất rõ.

Cụ thể: Với việc lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, các đại biểu dự Hội nghị thống nhất danh sách 36 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó, có 33 người đạt tỷ lệ 100%, 2 người đạt tỷ lệ 98,78%, 1 người đạt tỉ lệ 97,56%. Về việc lập danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố, 100% đại biểu dự Hội nghị đã biểu quyết thông qua lập danh sách 160 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóa XVI./.

Bảo Duy

Nguồn :