M
15/05/2021 08:44

Các cấp công đoàn quận Đống Đa trang trí tuyên truyền bầu cử

(LĐTĐ) Để góp phần đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã có nhiều hình thức tuyên truyền trong đó nổi bật là tổ chức treo cờ, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tai trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học...

Quận Đống Đa tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Quận Đống Đa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Đinh Thu Huyền cho biết, Liên đoàn Lao động quận đã chủ động hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tuyên truyền về bầu cử trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Việc tuyên truyền tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Các hình thức tuyên truyền được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở như: Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng facebook, zalo, tuyên truyền trên bảng tin nội bộ và nổi bật là tổ chức treo cờ, treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tai trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trường học...

Dưới đây là một số hình ảnh cơ quan, trường học trang trí chào đón Ngày hội non sông

Các cấp công đoàn quận Đống Đa trang trí tuyên truyền bầu cử
Ngoài treo băng rôn danh sách người ứng cử cũng được niêm yết để mọi người dân cùng tìm hiểu
Các cấp công đoàn quận Đống Đa trang trí tuyên truyền bầu cử
Các cấp công đoàn quận Đống Đa trang trí tuyên truyền bầu cử
Các cấp công đoàn quận Đống Đa trang trí tuyên truyền bầu cử
Các trường học rực rỡ sắc đỏ chào đón Ngày bầu cử
Các cấp công đoàn quận Đống Đa trang trí tuyên truyền bầu cử
Khu dân cư cũng được trang hoàng bằng các băng rôn, khẩu hiệu chào mừng

T.V

Nguồn :