M
12/05/2021 19:45

Quận Đống Đa tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận

(LĐTĐ) Tại hội nghị, các ứng cử viên khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm sẽ đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết thực hiện tốt chức trách của đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời thảo luận và quyết nghị những vấn đề để quận Đống Đa ngày càng phát triển, trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri Quận Đống Đa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử Quận Đống Đa: Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch
Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tiếp xúc với cử tri
Các ứng cử viên tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 03

Chiều nay (12/5) Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho 56 ứng cử viên ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026 tại 7 đơn vị bầu cử của quận.

Tại Hội nghị các các đại biểu đã nghe giới thiệu tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên. Tiếp đó từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, thông qua chương trình hành động, các ứng cử viên đều bày tỏ mong muốn được cử tri tin tưởng, ủng hộ và nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân, tham gia đầy đủ các kỳ họp Hội đồng nhân dân; thường xuyên tiếp xúc, thu thập, nắm bắt thông tin, ý kiến của cử tri để kịp thời chuyển đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền và theo dõi, giám sát việc giải quyết vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng thời, gương mẫu chấp hành cũng như tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng chính quyền địa phương.

Các ứng cử viên cũng nhận thức rõ Hội đồng nhân dân quận khoá XX có nhiệm vụ hết sức to lớn cùng với Quận uỷ, Uỷ ban nhân dân, hệ thống chính trị của quận tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động, bảo đảm Hội đồng nhân dân thực sự thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Chính vì vậy, trên cương vị công tác và nếu được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân quận, các ứng cử viên sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết để bảo đảm hoạt động Hội đồng nhân dân ngày càng thực chất và có hiệu quả hơn. Đồng thời thảo luận và quyết nghị những vấn đề để quận Đống Đa ngày càng phát triển, trở thành đô thị giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tiếp xúc với cử tri
Ông Nguyễn Anh Cường trình bày chương trình hành động

Các ứng cử viên cũng nhấn mạnh sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri theo quy định, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với Hội đồng nhân dân. Tích cực tham gia giải quyết và chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các ngành chức năng, tích cực nghiên cứu và giải quyết các kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Tại đơn vị bầu cử số 3, ứng cử viên Nguyễn Anh Cường - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận xác định phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để cùng tập thể lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc quận lãnh đạo Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận xây dựng quận Đống Đa phát triển bền vững, văn minh, hiện đại; lấy mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là mục tiêu phấn đấu.Trong đó phát huy hết trách nhiệm, tâm huyết vào việc tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân quận trên các mặt công tác, xây dựng những Nghị quyết, định hướng đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn của quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của quận và phường trong thời kỳ mới.

Trình bày chương trình hành động với cử tri tại đơn vị bầu cử số 1, ông Lê Tuấn Định - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận cho biết, sẽ phát huy vai trò trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân trực tiếp nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở và từ đó đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của quận, cũng như đề xuất, kiến nghị đối với Thành phố, bảo đảm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của cử tri quận Đống Đa. Đồng thời tích cực tham gia, đóng góp công sức, trí tuệ tiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng nhân dân trên các mặt công tác, bảo đảm phát huy, thực hiện tốt vai trò, vị trí của cơ quan giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển của các phường và của quận trong thời kỳ mới.

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Đống Đa tiếp xúc với cử tri
Ông Lê Tuấn Định trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng sau khi trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, các ứng cử viên sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình; nâng cao trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện có hiệu quả nghị quyết các cấp, kịp thời phản ánh các kiến nghị của cử tri và nhân dân đến Hội đồng nhân dân quận và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Cụ thể, bà Phạm Thị Bích Hải (cử tri phường Văn Miếu) bày tỏ sự đồng tình và tin tưởng vào chương trình hành động của các ứng cử viên Hội đồng nhân dân quận. Bà Hải mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy trí tuệ năng lực và sở trường công tác làm tròn trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ; thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri bằng nhiều kênh thông tin; dành thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nhân dân đến với Hội đồng nhân dân quận, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Còn ông Nguyễn Đình Tính (cử tri phường Cát Linh) mong muốn nếu các ứng cử viên trúng cử vào đại biểu Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ nghiêm túc thực hiện bằng được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận để ra để góp phần xây dựng quận giàu đẹp, văn minh chống mọi biểu hiện tiêu cực; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên toàn quận.

Bà Vũ Thị Thanh Bình, cử tri phường Láng Thượng nhất trí với chương trình hành động của các ứng cử viên. Bà Bình bày tỏ tin tưởng các ứng cử viên làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân, gắn bó với nhân dân, lắng nghe tập hợp ý kiến tâm nguyện chính đáng của cử tri. Kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết và phản hồi theo quy định, đặc biệt là những đơn thư bức xúc của nhân dân về đời sống, hạ tầng giao thông, đô thị, môi trường. Qua đó cùng các cơ quan chức năng giải quyết góp phần xây dựng phường, quận sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, hiện đại. Bà Bình mong muốn các ứng cử viên luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, người gặp khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người mất việc làm trong quận hiện nay do đại dịch Covid-19 gây ra, với quyền hạn đề nghị quan tâm đến cơ sở, phúc lợi xã hội, việc làm của người dân để nâng cao đời sống nhân dân trong quận.

Sau khi nghe những ý kiến góp ý, đề nghị của cử tri, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân quận tại đơn vị bầu cử trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp, những ý kiến góp ý, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của cử tri với các ứng cử viên. Đồng thời, khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm sẽ đem hết sức lực, trí tuệ, tâm huyết thực hiện tốt chức trách của đại biểu Hội đồng nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

X.Sinh

Nguồn :