Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì quyết tâm thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm quý 2

(LĐTĐ) Sau những kết quả tích cực trong quý I, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm cho quý II với 7 nhiệm vụ chi tiết, đi sát với thực tế, nhằm thực hiện hiệu quả công tác Công đoàn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu trọng điểm năm 2022.
Chăm lo tích cực đời sống cho đoàn viên và người lao động Huyện Thanh Trì: Phát huy các thành tựu trong công tác mặt trận Huyện Thanh Trì: Nỗ lực hoàn thiện cơ sở vật chất để tổ chức môn Bóng rổ SEA Games 31

Theo đánh giá chung về công tác 3 tháng đầu năm của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì: Quý I năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, sự quan tâm phối hợp của các phòng, ban liên quan, các cấp Công đoàn huyện đã khắc phục khó khăn có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ như: tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng - mừng xuân Nhâm Dần, kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Các cấp Công đoàn huyện cũng chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh trong đoàn viên công đoàn; chăm lo tốt đời sống cho công nhân viên chức lao động; đôn đốc các đơn vị trích nộp đoàn phí và kinh phí Công đoàn theo quy định; vận động phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Cán bộ, công chức trong đơn vị luôn nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì quyết tâm thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm quý 2
CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Thanh Trì đón nhận Cờ Thi đua CĐCS vững mạnh.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện cũng đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm cho quý 2, nhằm thực hiện hiệu quả công tác Công đoàn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu trọng điểm năm 2022.

Một là, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong quý như 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Ngày quốc tế Lao động 01/5; 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 61 năm ngày thành lập huyện Thanh Trì; Tháng công nhân, Tháng an toàn vệ sinh lao động năm 2022. Tuyên truyền, vận động nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hai là, chỉ đạo 100% CĐCS tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của tổ chức công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và đoàn viên công đoàn. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ Hà Nội và LĐLĐ Thành phố. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, thực hiện tốt chủ đề năm của thành phố Hà Nội về “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề năm của Tổng Liên đoàn “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”; đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tăng cường các hoạt động xã hội của các cấp Công đoàn, chăm lo vật chất và đời sống tinh thần cho CNVCLĐ trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ. Theo dõi, phối hợp giải quyết quyền lợi hợp pháp của người lao động đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Bốn là, tổ chức phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, vận động CNVCLĐ đăng ký thực hiện các công trình nhân dịp diễn ra các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước.

Tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; Hội nghị tuyên dương “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến Thủ đô” trong CNVCLĐ; các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Tham gia các hoạt động do Thành phố tổ chức.

Năm là, tiếp tục chỉ đạo Hội nghị người lao động năm 2022. Đôn đốc CĐCS xây dựng, ban hành Quy chế và tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và người lao động năm 2022; xây dựng thỏa ước lao động tập thể; rà soát, ký kết thỏa ước lao động tập thể mới đối với các thỏa ước lao động tập thể hết thời hạn; đăng ký xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa; thành lập Ban Nữ công quần chúng; đôn đốc CĐCS thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự công cộng, vệ sinh môi trường. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đánh giá cán bộ, công chức hàng tháng qua phần mềm theo qui định.

Sáu là, tiếp tục tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; ủng hộ quỹ xã hội công đoàn; thu kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn năm 2022. Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức CĐCS vững mạnh, chú trọng CĐCS ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Bảy là, tiếp tục tuyên truyền, vận động và thường xuyên kiểm tra, giám sát CĐCS trong việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đánh giá kết quả thực hiện có khen thưởng, kỷ luật kịp thời.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thực hiện việc di dời các cơ quan khỏi nội đô Hà Nội: Bổ sung cơ chế để đẩy nhanh tiến độ

Thực hiện việc di dời các cơ quan khỏi nội đô Hà Nội: Bổ sung cơ chế để đẩy nhanh tiến độ

(LĐTĐ) Tổng kết thi hành Luật Thủ đô cho thấy, lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở điều trị có mức độ ô ...
Giật mình khi giới trẻ nói tục!

Giật mình khi giới trẻ nói tục!

(LĐTĐ) Hiện nay, tình trạng nhiều học sinh nói tục, chửi bậy diễn ra khá phổ biến trong giao tiếp hàng ngày và trong ngôn ngữ “chát chít”. Không chỉ ở ...
Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh

Giáo dục nếp sống văn minh, thanh lịch cho học sinh

(LĐTĐ) Hà Nội, Thủ đô nghìn năm văn hiến. Ca dao từ xưa đã mô phỏng “Người thanh nói tiếng cũng thanh” để thấy rằng người Tràng An thanh lịch với ...
Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ lao động mất việc

Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ lao động mất việc

(LĐTĐ) Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) dự báo, thời gian tới, người lao động sẽ đối mặt nhiều hơn với nguy cơ mất việc, ...
Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

Công đoàn Công ty May liên doanh Plummy: Cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và người lao động

(LĐTĐ) Vừa chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động, vừa đồng hành với doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thông qua đẩy ...
Phát huy vai trò đầu tàu trong hệ thống Công đoàn

Phát huy vai trò đầu tàu trong hệ thống Công đoàn

(LĐTĐ) Với vai trò là đầu tàu, các đơn vị trong Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà ...
Thanh âm tháng 12

Thanh âm tháng 12

(LĐTĐ) Có bao giờ trong dòng chảy mưu sinh, bạn để ý tới thanh âm của cuộc sống? Với tôi, dường như mỗi tháng trong năm có âm sắc riêng. Tháng ...

Tin khác

Đà Nẵng: Công đoàn sẽ đề xuất hỗ trợ cho người lao động Công ty SSLV bị mất việc làm

Đà Nẵng: Công đoàn sẽ đề xuất hỗ trợ cho người lao động Công ty SSLV bị mất việc làm

(LĐTĐ) Công ty TNHH SSLV Đà Nẵng cho người lao động nghỉ việc từ ngày 3/12/2022, chi trả lương và hỗ trợ vào ngày 9/12/2022. Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp (KCNC và các KCN) cho biết, sẽ báo cáo với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố để có phương án hỗ trợ cho người lao động.
Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

Bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội tổ chức Lễ bàn giao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn của Công ty.
Chú trọng quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp

Chú trọng quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 1/12, đồng chí Phạm Quang Thanh - Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội.
Chăm lo Tết chu đáo cho đoàn viên

Chăm lo Tết chu đáo cho đoàn viên

(LĐTĐ) Với phương châm mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết, thời điểm này, các cấp Công đoàn Hà Nội từ thành phố tới cơ sở đều đã xây dựng hoặc dự kiến kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) bao gồm với nhiều nội dung thiết thực.
“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”: Thiết thực, trực tiếp với người lao động

“Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn”: Thiết thực, trực tiếp với người lao động

(LĐTĐ) Chương trình “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” phục vụ công nhân lao động những mặt hàng thiết yếu, đảm bảo chất lượng, được ưu đãi về giá hoặc giảm giá đã thể sự quan tâm, chăm lo trực tiếp, thiết thực của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động, giúp đoàn viên, người lao động hiểu rõ hơn về vai trò của tổ chức Công đoàn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn.
"Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

"Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và với chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ đoàn viên, người lao động, ngày 27/11, Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động (TVPL&HTNLĐ) Công đoàn Hà Nội đã tổ chức chuyến “Xe siêu thị đoàn viên Công đoàn” đầu tiên, hỗ trợ đoàn viên Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.
Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

(LĐTĐ) Để kịp thời động viên đoàn viên, người lao động đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ người lao động đang làm việc trực tiếp tại hiện trường.
Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

Đánh giá đúng thực tế tình hình công nhân, viên chức, lao động để hoạch định chính sách hiệu quả

(LĐTĐ) Sáng 26/11, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tổ chức Hội thảo khoa học tình hình công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2018-2023 và dự báo tình hình, yếu tố tác động giai đoạn 2023-2028. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì Hội thảo.
Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho doanh nghiệp tổ chức đưa người lao động về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận sẽ hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện cho các doanh nghiệp - công đoàn cơ sở có đóng kinh phí Công đoàn tổ chức Chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên và người lao động về quê đón Tết”.
Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng

Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng

(LĐTĐ) Ngày 25/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa đã tổ chức Lễ ra mắt thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần tư vấn THIKECO Xây dựng; công bố quyết định thành lập CĐCS, kết nạp đoàn viên công đoàn, chỉ định Ban chấp hành CĐCS lâm thời Công ty.
Xem thêm
Phiên bản di động