M
09/04/2021 23:10

Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ:

Bốn giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

(LĐTĐ) Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp Công đoàn huyện Chương Mỹ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW, các cấp Công đoàn huyện đã đề ra 4 giải pháp.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp Công đoàn Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 đẩy mạnh thi đua, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

Trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW. Các cấp Công đoàn đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những cách làm hay, mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bốn giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhiều tấm gương điển hình đã được các cấp Công đoàn khen thưởng

Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp đã phát huy tốt trách nhiệm nêu gương, thường xuyên bám sát cơ sở, tiếp xúc, đối thoại với người lao động để kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của người lao động; qua đó góp phần củng cố, nâng cao niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị.

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã đề ra 4 giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chi thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 bằng các nội dung, hình thức phù hợp, hiệu quả đi vào chiều sâu. Nâng cao nhận thức về mục đích, yêu cầu của việc tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ hai, các cấp Công đoàn huyện tiếp tục xác định rõ những nội dung đột phá trong từng năm nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Rà soát những khuyết điểm, hạn chế yếu kém để tập trung giải quyết dứt điểm. Đặc biệt chú trọng đối mới phong cách, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức nâng cao trách nhiệm trong công việc, nói đi với làm góp phần xây dựng tổ chức công đoàn trong sạch vững mạnh.

Thứ ba, thực hiện tốt phong trào thi đua làm theo lời Bác ở các cấp Công đoàn, các cơ quan, đơn vị theo từng ngành, lĩnh vực. Đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.

Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các sự kiện chính trị.

Hi vọng, với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn, sẽ là cơ sở, nền tảng để những năm tiếp theo công tác triển khai học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện Chương Mỹ sẽ gặt hái được những kết quả lớn hơn nữa, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

K.Tiến

Nguồn :