M
06/04/2021 17:27

Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 đẩy mạnh thi đua, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW

(LĐTĐ) Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 đã cố gắng, quyết tâm thực hiện chỉ thị bằng nhiều phương pháp sáng tạo, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ công nhân lao động tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Sơn Tây tổ chức học tập chuyên đề về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 6 phong cách cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi cán bộ công đoàn cần học tập Trao giải cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Công ty Cổ phần Dệt 10/10 là doanh nghiệp có bề dày truyền thống với 47 năm xây dựng và phát triển. Sản phẩm chính công ty sản xuất hiện tại là màn tuyn Dệt 10/10 với nhiều mẫu mã đa dạng. Với bề dày lịch sử, các sản phẩm màn tuyn của Công ty Cổ phần Dệt 10/10 đã khẳng định được thương hiệu và uy tín trong thị trường nội địa và quốc tế.

Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 đẩy mạnh thi đua, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW
Ông Trịnh Quốc Cường, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 tham luận tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức

Chia sẻ tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức, ông Trịnh Quốc Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 cho biết, trong những năm qua, Công đoàn Công ty Dệt 10/10 đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đưa Chỉ thị 05-CT/TW thấm nhuần vào trong tư tưởng của mỗi đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong công ty.

Theo đó, việc tổ chức triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Công ty Cổ phần Dệt 10/10 đã thu hút được sự hưởng ứng tích cực của 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Từ đó xây dựng được tập thể đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp.

Kết quả được thể hiện rõ hơn trong việc Đảng ủy Công ty Cổ phần Dệt 10/10 nhiều năm liên tục được công nhận tập thể trong sạch, vững mạnh; Công đoàn Công ty được công nhận vững mạnh, xuất sắc. Cùng đó, hàng năm Công ty đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm đề ra, ngày càng nâng cao đời sống, thu nhập cho công nhân lao động…

Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 đẩy mạnh thi đua, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW
Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Dưới sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Đảng ủy Công ty, năm 2020, trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, Công ty vẫn tiếp tục duy trì và ổn định sản xuất, đồng thời tăng tốc, bứt phá vào cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, duy trì đủ việc làm và thu nhập cho 100% công nhân lao động. Doanh thu của Công ty vẫn đạt 1.690 tỷ đồng (đạt 106%); thu nhập bình quân lao động: 10,3 triệu đồng/người/tháng (tăng 15% so với năm 2019).

Để có được kết quả đáng ghi nhận trên, trong nhiều năm qua, Đảng ủy và Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 đã chủ động triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW trong cán bộ, công nhân lao động. Được biết, Ban chấp hành Công đoàn Công ty đã gắn việc “làm theo” với thực hiện nhiệm vụ thực tiễn của mỗi cá nhân, đoàn viên, công nhân lao động trong vị trí, công việc được giao tại Công ty để đánh giá, đảm bảo tình hình chủ động, phù hợp với từng cá nhân.

Cụ thể, với cán bộ quản lý, Công ty đánh giá bằng năng lực chỉ đạo, quản lý và tổ chức sản xuất; đối với công nhân lao động trực tiếp, Công ty đánh giá bằng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm… Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng kết hợp chặt chẽ việc tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua như “Thợ giỏi”, “Thi đua cải tiến kỹ thuật”…

Trong 5 năm qua, từ các phong trào thi đua, Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 đã khen thưởng hàng nghìn lượt tập thể được công nhận là "Tập thể xuất sắc"; "Tập thể có nhiều sáng kiến"… Thông qua các phong trào đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động, là động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của công ty.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong thời gian tới, Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt 10/10 tập trung vào 1 số giải pháp như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị cho 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động; hàng năm tiếp tục duy trì tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, người lao động đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành các phong trào, hoạt động cụ thể, phù hợp với thực tế của đơn vị để đoàn viên, công nhân lao động dễ học tập và làm theo.

Cùng đó, kịp thời sơ kết, tổng kết gắn với biểu dương, khen thưởng để động viên, khích lệ cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động. Tiếp tục phát hiện, nhân rộng những tấm gương xuất sắc, từ đó lan tỏa mạnh mẽ và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động công ty.

Lương Hằng

Nguồn :