M
15/01/2021 15:06

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan giữ trọng trách Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có tân Giám đốc
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc

Thời gian bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 14/1/2021. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan giữ chức Phó Tổng Biên tập (từ năm 2012), Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi lễ công bố Quyết định bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan cảm ơn sự quan tâm, tin cậy của lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và bày tỏ quyết tâm sẽ cùng cấp ủy Chi bộ và Ban Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Báo Điện tử Tổ Quốc đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước, trước lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cùng tập thể cán bộ, phóng viên - biên tập, công nhân viên chức toàn cơ quan giữ vững sự ổn định và phát triển, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các kế hoạch công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ, trọng trách mà Bộ và cấp trên giao phó.

PV

Nguồn :