M
23:07 | 31/05/2019

Từ 1/6: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thay đổi tên miền truy cập

(LĐTĐ) Kể từ ngày 1/6/2019, tên miền truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội từ https://bhxhhn.com.vn, sẽ chuyển sang: https://hanoi.bhxh.gov.vn.

tu 16 bao hiem xa hoi tp ha noi thay doi ten mien truy cap Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Kịp thời giải đáp những vướng mắc trong thực hiện chính sách
tu 16 bao hiem xa hoi tp ha noi thay doi ten mien truy cap Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội: Bảo đảm tốt quyền lợi cho người tham gia
tu 16 bao hiem xa hoi tp ha noi thay doi ten mien truy cap BHXH Hà Nội: Nâng cao đạo đức công vụ, kỹ năng ứng xử cho cán bộ "Một cửa"
tu 16 bao hiem xa hoi tp ha noi thay doi ten mien truy cap
Kể từ 1/6/2019, tên miền truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ chuyển sang: https://hanoi.bhxh.gov.vn.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội cho biết: Thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ cổng trực tuyến trên Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, công văn số 807/CNTT-HTA ngày 11/12/2017 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hỗ trợ tạo tên miền truy cập cổng/trang thông tin điện tử.

Theo đó, việc chuyển đổi nhằm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động, cá nhân biết để từ ngày 1/6/2019 sẽ truy cập vào địa chỉ: https://hanoi.bhxh.gov.vn.

B.D

Nguồn :